Pred notárom podpísali zmluvu o pôžičke, podľa súdu však uzavretá nebola

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 7. 12. 2017
Máte v ruke písomnú zmluvu o pôžičke, ktorá má všetky náležitosti stanovené Občianskym zákonníkom? Vôbec to nemusí znamenať, že je platná. K úspešnému vymoženiu požičaných peňazí treba viac.
Pred notárom podpísali zmluvu o pôžičke, podľa súdu však uzavretá nebola

Zdroj: Shutterstock

Nepodnikatelia požičiavajú na základe Občianskeho zákonníka

Požičať si peniaze nie je v dnešnej dobe problém. Možností je veľa – dá sa obrátiť na banku či rôzne nebankové subjekty, v krajných prípadoch môže človek zájsť do záložne. Aj v súčasnosti je však bežné uzatváranie zmlúv o pôžičke medzi rodinnými príslušníkmi, kamarátmi či známymi.

Ak pôžičku poskytne nepodnikateľský subjekt, bude sa v drvivej väčšine prípadov zmluva o pôžičke spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Tento upravuje náležitosti zmluvy o pôžičke v ustanoveniach § 657 a § 658.

Potvrdenie

  • PLNÚ VERZIU POTVRDENIA NÁJDETE TU

Zmluva o pôžičke nemusí byť uzatvorená len ohľadom peňazí; požičať možno akékoľvek druhovo určené veci. Znakom druhovo určených vecí je, že sú zastupiteľné – znamená to, že ak požičiate kamarátovi 500 eur v 100 eurových bankovkách, nesplatí vám kamarát pôžičku tak, že vám vráti tie isté 100 eurové bankovky. Inými príkladmi druhovo určených vecí, ktoré sú aj dnes bežne požičiavané, sú rôzne obilniny, potraviny či stavebné materiály (štrk, piesok) určené podľa množstva, eventuálne kvality.

Na základe zmluvy o pôžičke teda nemožno prenechať do užívania individuálne určenú vec (napr. automobil či pracovný nástroj) – takáto zmluva sa riadi iným právnym režimom, ktorého rámec tvoria ustanovenia o zmluve o výpožičke (bližšie § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Zmluva o pôžičke je tzv. reálny kontrakt

Väčšina ľudí si uzatvorenie zmluvy o pôžičke predstavuje tak, že podpíše listinu, v ktorej stojí, koľko peňazí sa odovzdáva dlžníkovi a kedy ich má dlžník vrátiť. V skutočnosti však zmluva o pôžičke k svojej platnosti písomnú formu ani nevyžaduje. Z právneho hľadiska ide o tzv. reálny kontrakt.

Znamená to, že na jej platné uzatvorenie je potrebné najmä to, aby bol predmet pôžičky skutočne odovzdaný dlžníkovi. Inými slovami zmluva nevzniká podpisom dokumentu, ktorý je označený ako „zmluva o pôžičke“, ale až okamihom, keď dlžník získa možnosť peniazmi disponovať (odovzdaním hotovosti či pripísaním peňazí na jeho účet).

Pred súdom sa teda preukazuje predovšetkým táto skutočnosť; znenie písomnej zmluvy o pôžičke je podružné a predstavuje len dohodu o podmienkach, za akých má byť pôžička vrátená.

Na chýbajúci dôkaz o odovzdaní peňazí dlžníkovi doplatili napríklad žalovaní v spore, ktorý Najvyšší súd SR riešil pod sp.zn. 3 Cdo 325/2009. Nepomohlo im ani to, že (domnelá) zmluva o pôžičke bola uzatvorená formou notárskej zápisnice.

Ako bezpečne uzatvoriť zmluvu o pôžičke

Napriek tomu, že Občiansky zákonník písomnú formu zmluvy o pôžičke nepredpisuje, dá sa táto len odporúčať. Jednotlivé náležitosti zmluvy nájdete v našom článku: Zmluva o pôžičke: čo všetko by mala obsahovať

V prípade problému so splácaním vám písomná zmluva poslúži na ľahšie preukázanie podmienok, za ktorých bola pôžička poskytnutá. Najčastejšie sa ňou dokazuje najmä skutočnosť, že jednotlivé splátky (alebo celá pôžička) sa už stali splatnými a vy sa tým pádom môžete obrátiť s nárokom na zaplatenie na súd.

Pre priznanie nároku na vrátenie pôžičky je však v súlade s reálnou povahou zmluvy podstatnejšie, aby ste preukázali, že ste dlžníkovi peniaze skutočne poskytli. Na tento účel je ideálne použiť výpis z bankového účtu, ktorý dokazuje, že ste peniaze zaslali na účet dlžníka.

Ak ste pôžičku poskytli v hotovosti, a na okolnosti jej poskytnutia nemáte nijakých dôveryhodných svedkov, budete potrebovať písomné potvrdenie dlžníka o tom, že pôžičku dostal.

Zdroj foto: redakcia (ilustračná foto)


Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

Dlžník, pôžička, Zákonník

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce