Kto je povinný platiť koncesionárske poplatky a aká je ich výška?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 12. 11. 2018
Neprešlo ich zrušenie, ani zvýšenie. Väčšina z nás má teda stále mesačnú povinnosť voči RTVS.
Kto je povinný platiť koncesionárske poplatky a aká je ich výška?

Zdroj: Shutterstock

Kto musí platiť koncesionárske poplatky

Téma koncesionárskych poplatkov sa pravidelne otvára už dlhé roky. Mali byť zrušené, nakoniec ostali. Snaha o zvýšenie zo strany RTVS taktiež neprešla. Naďalej tak ostáva povinnosť domácnostiam a zamestnávateľom prispievať na chod  RTVS prostredníctvom koncesionárskych poplatkov. Bez ohľadu na to, či služby rozhlasu a televízie využívajú, povinnosť platiť ostáva aj naďalej aktuálna.

Domácnosti by mali platiť koncesionárske poplatky vo výške 4,64 eur mesačne. Túto povinnosť má každý, kto odoberá elektrinu. Platba koncesionárskeho poplatku sa odvíja od odberu elektriny, ale ak máte viacero nehnuteľností, vždy platíte iba za jednu. Platí pravidlo, že platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto.

 

Na polovičnú sadzbu, teda 2,32 eura majú nárok:

 • Poberatelia dávky v hmotnej núdzi.
 • Poberatelia dôchodkových dávok, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

Oslobodení od platenia poplatkov sú:

 • Platitelia ťažko zdravotne postihnutí, alebo tí, ktorí žijú v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta trvalý pobyt,
 • Rozhlas a televízia Slovenska, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Rada pre vysielanie a retransmisiu,
 • zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • školy a školské zariadenia,
 • nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť.

Ako sa platia koncesionárske poplatky

RTVS ponúka možnosť prihlásiť sa, odhlásiť z platenia, zmeniť údaje prostredníctvom Slovenskej pošty, ale rovnako aj cez internet. Tu stačí iba jednoduchá registrácia. Zároveň získate aj možnosti priamej platby cez internet pomocou platobnej karty, dokážete meniť údaje, získate celú históriu platieb aj nedoplatkov, nechýba možnosť aktivovať si pripomienku o platbe na e-mail, ktorá chodí 5-15 dní pred dátumom splatnosti. Tak isto sú k dispozícii aj notifikácie o prijatých platbách. RTVS sa v otázke koncesionárskych poplatkov modernizovala.

S cieľom zjednodušiť platbu RTVS po novom umožňuje aj platbu koncesionárskych poplatkov mobilom cez aplikáciu VIAMO. Tu si zvolíte platbu RTVS, výšku poplatku vo svojej periodicite, zadáte variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO a zaplatíte. Platiteľov, ktorí platia cez platbu SIPO však následne môže zaskočiť upomienka, ktorú systém pošty generuje automaticky.

RTVS však v tomto prípade upozorňuje, že upomienka je vystavovaná Slovenskou poštou automaticky. Váš koncesionársky poplatok je však uhradený a upomienku neplaťte. Na rozdiel od fyzických osôb, ktoré platia koncesionárske poplatky na základe odberu elektriny, zamestnávatelia platia koncesionárske poplatky, ak zamestnávajú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu aspoň troch zamestnancov.

Za zamestnávateľov sa považujú najmä:

 • živnostníci
 • právnické osoby 

Zamestnávateľ, ktorý má pracovnú zmluvu, teda je v pracovnom pomere, sa započítava do počtu zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nemá uzatvorený pracovný pomer, sa do počtu zamestnancov nezapočítava. Do celkového počtu zamestnancov sa započítava aj žena na materskej a rodičovskej dovolenke.

Podnikatelia majú možnosť platiť koncesionárske poplatky mesačne, ale aj dopredu na štvrťrok, polrok alebo rok. Nemajú však nárok na úľavy od platenia poplatku, či zníženú sadzbu.

Sadza úhrady koncesionársky poplatkov podľa počtu zamestnancov

 Sadzba za mesiac Počet zamestnancov 
 4,64 €  od 3 do 9
 18,58 € od 10 do 49
 79,66 €  od 50 do 249
 199,16 €  od 250 do 999
 464,71 €  od 1000 a viac

Zdroj: Zákon č. 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Aké sú pokuty

Ak však naozaj nezaplatíte koncesionársky poplatok ako fyzická osoba, poberateľ úhrady vás do 60 dní vyzve na nápravu a pripočíta poplatok za poštové služby spojené s upomienkou. Ak nezaplatíte po výzve do 30 dní, dostanete pokutu 17 eur. Následne je možné vymáhať dlh klasickými zákonnými metódami.

Zamestnávatelia, ktorí si neplnia povinnosť platenia sú sankcionovaní vyššou čiastkou ako fyzické soby. Po nesplnení si povinnosti ich odberateľ automaticky vyzve na zaplatenie dlžnej čiastky a poplatku za poštové služby. Ak výzvu neuposlúchnu, dostávajú pokutu. Jej výška závisí od počtu zamestnancov a stanovuje ju Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolu platenia koncesionárskych poplatkov vykonáva RTVS aj v spolupráci so Sociálnou poisťovňou, ktorá jej vykáže súčinnosť pre kontroly počtu zamestnancov zamestnávateľa.

Sadzby pokút pre zamestnávateľov pri neplatení poplatkov k RTVS

 Sadzba pokuty  Počet zamestnancov
33 € od 3 do 9
66 € od 10 do 49
100 € od 50 do 249
133 € od 250 do 999
166 € od 1000 a viac

Zdroj: Zákon č. 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Anketa

Súhlasíte s povinnosťou platiť koncesionárske poplatky?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+59
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

občan, právomoc, Slovensko, štát, zákony

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register