Dedičské konanie – ako prebieha a čo všetko sa doň započítava?

Roland Regely | rubrika: Článok | 12. 5. 2021
Občiansky zákonník určuje či sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Dedičia nehnuteľností majú viacero spôsobov ako s nimi naložiť.
Dedičské konanie – ako prebieha a čo všetko sa doň započítava?

Zdroj: Shutterstock

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa teda zo zákona, zo závetu alebo z oboch uvedených dôvodov. Ak dedič nenadobudne dedičstvo zo závetu, na scénu nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Ako sa na Slovensku dedí majetok? (Dedičské skupiny)

Prvou skupinou sú poručiteľove deti a manžel. Po smrti poručitela dedia aj deti aj manžel rovnakým dielom. Ak nededí niektoré z detí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

Ak po poručiteľovi nededia deti, dedí v druhej skupine manžel, rodičia zosnulého a napokon tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej počas jedného roka pred smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V tejto skupine dediči dedia rovnakým dielom, manžel ale vždy najmenej polovicu dedičstva.

V tretej skupine prichádzajú do úvahy súrodenci po zosnulom. Ak teda nededí manžel ani nikto z rodičov, dedia v tejto skupine súrodenci poručitela a napokon ešte tí, ktorí žili v jednej domácnosti aspoň počas jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Aj súrodenci aj druhá časť tejto skupiny dedia rovnakým dielom.

V štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa. To samozrejme platí v prípade, že nikto z tretej skupiny nededí. Ak nededí nikto z prarodičov, dedia ich deti a to rovnakým dielom.

 

dedenie majetku a vydedenie

Zdroj: Shutterstock

Odmietnutie dedičstva - písomne alebo ústne?

Dedič môže pred zákonom dedičstvo odmietnuť. Musí tak urobiť ústnym vyhlásením na súde alebo písomne. Takéto vyhlásenie môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť.

Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva ale už nemožno odvolať. To isté platí v prípade, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

Vydedenie potomka je možné, ak:

 • počas choroby, staroby alebo v iných závažných prípadoch neposkytol poručiteľovi pomoc alebo o poručiteľa dlhodobe neprejavuje záujem
 • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka
 • trvalo vedie neusporiadaný život

Prechod dlhov po smrti poručitela

Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Ak má poručitel viac dedičov, zodpovedajú spoločne za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Ak poručitel zanechal viac dlhov ako majetku, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že toto dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Toto ale podlieha schváleniu súdu.

Osvedčenie o dedičstve obsahuje najmä

 • označenie súdneho komisára

 • označenie dedičskej veci

 • označenie účastníkov a ich zástupcov

 • vyhlásenie dedičov o spôsobe a obsahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého smrťou poručiteľa

 • obsah osvedčovanej skutočnosti

 • ak ide o spoluvlastníkov, výšku ich spoluvlastníckych podielov vyjadrených zlomkom z celku

 • údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch

 • ďalšie údaje, najmä údaje potrebné na zápis práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností

 • podpisy účastníkov a ich vyhlásenie, že súhlasia s obsahom osvedčenia

 • poučenie o tom, že účastník konania môže do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve

 • miesto a dátum vydania osvedčenia o dedičstve

 • odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis

Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niektorý iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

Dedí sa len hnuteľný alebo nehnuteľný?

Zákon nerobí rozdiel či sa dedí hnuteľný alebo nehnuteľný majetok poručiteľa.

Anketa

Aký spôsob nadobudnutia majetku po rodine je podľa vás výhodnejší pre pozostalých?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+15
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dobré správy na začiatok roka: Slováci sú bohatší. Kde leží najviac peňazí?

17. 1. 2024 | Redakcia

Dobré správy na začiatok roka: Slováci sú bohatší. Kde leží najviac peňazí?

Podľa najnovších štatistík sa majetok Slovákov zvýšil až trojnásobne, napriek tomu, že patríme medzi investične konzervatívne krajiny. Kde sa nachádza väčšina našich úspor a aké chyby... celý článok

Čo sa všetko mení v roku 2024 pre bežných ľudí?

10. 1. 2024 | Redakcia

Čo sa všetko mení v roku 2024 pre bežných ľudí?

S príchodom nového roka zvyčajne prichádza viacero noviniek spojených s minimálnou mzdou, daňami a rôznymi dávkami. Ako bude vyzerať rok 2024 v číslach a čo všetko sa zmení? Pripravili... celý článok

Čo je rating a prečo je jeho zníženie problémom pre Slovensko?

8. 1. 2024 | Marek Mittaš

Čo je rating a prečo je jeho zníženie problémom pre Slovensko?

Agentúra Fitch Ratings, jedna z troch najvplyvnejších ratingových agentúr na svete, znížila rating Slovenska. Dôvodom bolo zhoršenie stavu verejných financií počas predchádzajúcich... celý článok

Slovenská pošta opäť mení ceny: Koľko si priplatíme?

4. 1. 2024 | Daniel Výcha

Slovenská pošta opäť mení ceny: Koľko si priplatíme?

Ak využívate služby pošty, počítajte s tým, že od januára 2024 si za ne priplatíte. Nárast cien bude rôzny – sumy niektorých listov vzrastú o 11 až 18 %, zatiaľ čo za iné zaplatíte... celý článok

Bývate v paneláku a šetríte na kúrení? Zaplatíte aj za teplo od susedov

19. 12. 2023 | Daniel Výcha

Bývate v paneláku a šetríte na kúrení? Zaplatíte aj za teplo od susedov

Teplo je pre niektorých majiteľov bytov každú zimu veľkým problémom. Ak kúria viac, aby sa v interiéri cítili počas zimy príjemne, často vykurujú aj byty tých, ktorí kúria menej. Vo... celý článok