Mení sa daňový bonus na dieťa: Prichádzajú veľké zmeny + kalkulačka

Redakcia | rubrika: Článok | 1. 7. 2022
Národná rada Slovenskej republiky nedávno v skrátenom legislatívnom konaní schválila novelu zákona, ktorá upraví podmienky týkajúce sa daňového bonusu na dieťa. Zmeny prídu v dvoch fázach – najprv 1. júla 2022 a následne v prvý deň roku 2023. Aké ciele majú dosiahnuť nové podmienky znižovania dane pracujúcich rodičov a z čoho konkrétne budú jednotlivé zmeny pozostávať?
Mení sa daňový bonus na dieťa: Prichádzajú veľké zmeny + kalkulačka

Zdroj: Shutterstock

Pomoc v dobe inflácie

Hlavným zámerom novely zákona predloženej Ministerstvom financií Slovenskej republiky je finančne podporiť pracujúcich rodičov s deťmi. Popri zmenách v súvislosti s daňovým bonusom sa má zvyšovať mesačný prídavok na deti či prispievať na ich aktivity vo voľnom čase. Úpravy systému daňového bonusu na dieťa majú v praxi priniesť jednak zvýšenie samotného bonusu, ale aj rozšírenie skupiny daňovníkov, ktorí naň majú nárok.

Prvá fáza zmien

1. júla 2022 začne prechodná fáza medzi dvoma spôsobmi výpočtu daňového bonusu na dieťa. Daňovník, respektíve jeho zamestnávateľ, určí výšku bonusu podľa pravidiel platných v druhom polroku 2022, ale aj podľa pravidiel platných pred koncom júna 2022. Následne sa z týchto dvoch možností vyberie možnosť s vyšším bonusom, teda z hľadiska daňovníka výhodnejšia.

Výška bonusu

V tejto fáze si bude môcť daňovník so zdaniteľnými príjmami zo závislej činnosti, podnikania alebo inej SZČO uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom. Výška bonusu závisí od veku jednotlivých detí:

  • za dieťa vo veku do 15 rokov – 70 eur (pre mesiac, v ktorom má 15. narodeniny,  ešte platí táto hodnota),
  • za dieťa vo veku nad 15 rokov – 40 eur.

Pred platnosťou tejto novely zákona vznikal nárok na daňový bonus na dieťa iba tým daňovníkom, ktorí mali v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Toto obmedzenie sa po novom zruší, avšak pribudne horný limit pre možnú výšku daňového bonusu.

Táto hranica sa bude určovať z čiastkového základu dane, takže východiskom bude vaša hrubá mzda po odpočítaní odvodov. Z tohto čísla sa následne zoberie zákonom stanovené percento podľa počtu detí, na ktoré si daňový bonus uplatňujete.

Počet detí

Horný limit bonusu [podiel z čiastkového základu dane]

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48 %

6 a viac

55 %

Mesačný a ročný výpočet

Výška daňového bonusu na dieťa sa bude prepočítavať každý mesiac zvlášť a potom ešte raz pri ročnom zúčtovaní alebo podávaní daňového priznania. Daňovník tak okrem jednotlivých mesačných výpočtov získava ďalšiu príležitosť na voľbu výhodnejšieho bonusu.

Keď sa pozrieme na daňový bonus na dieťa počítaný z čiastkového základu dane z príjmov za príslušný kalendárny mesiac, nejde o nič komplikované. Na hrubú mzdu zníženú o odvody sa aplikujú pravidlá platné do 30. 6. 2022, potom sa výpočet zopakuje s pravidlami pre obdobie júl – december 2022 a zvolí sa vyšší daňový bonus.

Pri ročnom zúčtovaní (daňovom priznaní) bude situácia o niečo komplikovanejšia. Keďže prvá fáza zmien trvá iba pol roka, treba si dať pozor na obdobie určujúce čiastkový základ dane. Pokiaľ zamestnanec, podnikateľ alebo iná SZČO začal vykonávať činnosť 1. 7. 2022 a neskôr, daňový bonus sa počíta z celého čiastkového základu dane za rok 2022. Ak mal príjem z obdobia pred týmto dátumom, na výpočet sa použije polovica čiastkového základu.

Podobne, ako pri mesačných výpočtoch, aj pri ročnom výpočte sa aplikujú pôvodné a nové podmienky a uplatní sa výhodnejšia alternatíva. Tá sa následne porovná so súčtom mesačných daňových bonusov za príslušné obdobie a opäť sa vyberie možnosť, ktorá daňovníkovi poskytne vyšší bonus.

Druhá fáza zmien

Prvý deň roku 2023 prinesie ďalšie zmeny týkajúce sa bonusu na dieťa. V prvom rade sa ruší valorizácia sumy daňového bonusu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia koeficientom, ktorým sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Ďalej sa zvýšia hodnoty, ktoré si môže daňovník uplatňovať ako mesačný bonus na vyživované deti žijúce s ním v jednej domácnosti. Konkrétne sa menia na:

  • 100 eur, ak ide o dieťa vo veku do 15 rokov (pre mesiac, v ktorom má 15. narodeniny, tak ešte platí táto hodnota),
  • 50 eur, ak ide o dieťa vo veku nad 15 rokov.

Maximálna výška bonusu na deti sa bude počítať rovnako ako v prvej fáze, teda ako percento z čiastkového základu dane. Tabuľka vyjadrujúca vzťah medzi počtom detí a horným ohraničením výšky daňového bonusu zostáva nezmenená.

Keďže prechodná fáza z druhej polovice roku 2022 už bude ukončená, možnosť uplatnenia bonusu podľa pravidiel do 30. 6. 2022 sa ruší. Z dôvodu, že nové pravidlá budú platné počas celého zdaňovacieho obdobia 2023, čiastkový základ dane sa zoberie za celý rok, a to bez špecifických situácií, kedy by sa počítalo iba s jeho polovicou.

Možnosť uplatnenia vyššieho bonusu, ak by podľa pôvodných pravidiel vychádzal výhodnejšie, už nebude dostupná. Avšak zostáva porovnávanie medzi sumou mesačných a jedným celoročným bonusom. Aj na konci zdaňovacieho obdobia 2023 tak budete môcť po opätovnom prepočte získať výhodnejšiu z týchto dvoch alternatív.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+13
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok