Nadmerný odpočet DPH: Koho sa týka a ako si ho uplatním?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 19. 8. 2022
Platitelia DPH sa môžu dostať do situácie, kedy majú nárok na vrátenie určitej sumy od daňového úradu. V účtovníctve ide o jav známy ako nadmerný odpočet DPH. V tomto článku sa dozviete, kedy si môžete nárokovať vrátenie DPH, koľko vám daňový úrad vráti a akým spôsobom sa rieši finančné vyrovnanie.
Nadmerný odpočet DPH: Koho sa týka a ako si ho uplatním?

Zdroj: Shutterstock

Kedy nastáva nadmerný odpočet DPH?

Pre pochopenie nadmerného odpočtu DPH je potrebné rozumieť základnému princípu jej platenia a odvádzania. DPH patrí do skupiny nepriamych daní. Znamená to, že spotrebiteľ ju síce zaplatí pri nákupe tovaru či služieb, ale nerieši, čo sa s ňou stane ďalej. Na druhej strane je subjekt, ktorý ju vyberá a odvádza do štátneho rozpočtu. To sú podnikatelia – právnické alebo fyzické osoby – ktorí sa na DPH pozerajú „z dvoch strán“:

  • Výstupy – to je suma, ktorú podnikateľovi zaplatí spotrebiteľ v rámci ceny tovaru alebo služby. Podľa zákona o DPH ju musí odviesť daňovému úradu.
  • Vstupy – podnikateľ potrebuje na výkon svojej podnikateľskej činnosti materiály, prístroje alebo služby. Ak ich nakupuje od iných platiteľov DPH, môže si DPH zaplatenú na vstupe odpočítať a následne si nárokovať jej vrátenie od daňového úradu.

Finančná správa definuje nadmerný odpočet ako prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Ináč povedané: Ak odpočítateľná DPH zo vstupov (nákupov) prevyšuje DPH, ktorú si podnikateľ uplatňuje na výstupoch (predajoch), dochádza k nadmernému odpočtu.

Príklad

Ak stále máte pocit, že nechápete o čo pri nadmernom odpočte ide, praktický príklad vám pomôže. Vaša firma vystavila v zdaňovacom období 3 faktúry v celkovej hodnote 5 000 €. Pri 20 % sadzbe DPH vám zákon prikazuje odvod dane v hodnote 1 000 € (daň na výstupe).

Avšak počas toho istého zdaňovacieho obdobia ste nakúpili materiál na tovar za 2 500 €, nástroje na výrobu za 500 € a auto na distribúciu za 7 000 €. Po sčítaní jednotlivých položiek dostanete celkové výdavky v hodnote 10 000 €, z čoho je 20 % DPH rovná sume 2 000 € (daň na vstupe).

Z toho vyplýva, že daň na vstupe prevyšuje daň na výstupe o 1 000 €. Vaša firma tak môže požiadať daňový úrad o finančné vyrovnanie v hodnote 1 000 €.

Vyrovnanie nadmerného odpočtu DPH

V prvom rade treba upozorniť na to, že nárok na vrátenie nadmerného odpočtu majú iba registrovaní platitelia DPH. Ak ste registrovaní pre DPH kvôli

  • nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu EÚ,
  • prijatiu služby z iných štátov EÚ,
  • poskytnutiu služby do iných štátov EÚ,

tak vznik nadmerného odpočtu sa vás netýka a nárok na jeho vrátenie ani nemôže nastať. Ak však ste platiteľom a nastane u vás nadmerný odpočet, vykazuje sa v daňovom priznaní k DPH počas zdaňovacieho obdobia, v ktorom nastal. Konkrétne je na tento účel určený riadok 33.

Odpočítanie od vlastnej daňovej povinnosti

Prvou z metód, ktoré sa využívajú na finančné vyrovnanie pri DPH, je odpočítanie od daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ako príklad si zoberme firmu, ktorá podáva daňové priznanie k DPH v mesačných intervaloch. V jednom období jej vznikne nadmerný odpočet DPH v hodnote 300 € a v nasledujúcom daňová povinnosť na zaplatenie 800 €.

Aby daňový úrad nemusel každému podnikateľovi s nadmerným odpočtom posielať peniaze, suma 300 € sa považuje za niečo ako predplatený kredit. Firma tak v nasledujúcom období s vlastnou daňovou povinnosťou 800 € využije nadmerný odpočet z predošlého mesiaca a platí iba 500 €.

Vyplatenie nadmerného odpočtu

Vlastná daňová povinnosť v nasledujúcom zdaňovacom období nie vždy stačí na finančné vyrovnanie. V takom prípade dochádza k vyplateniu hodnoty nadmerného odpočtu, prípadne jeho zvyšku. Ide napríklad o tieto situácie:

  • Platiteľovi DPH vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom – vyplatenie do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za dané obdobie.
  • Platiteľovi opäť vznikol nadmerný odpočet alebo daňová povinnosť bola nižšia ako nadmerný odpočet, a teda časť z neho zostala nevyplatená – vyplatenie do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Skoršie vrátenie nadmerného odpočtu

Pri vzniku nadmerného odpočtu môže trvať dlho, kým sa k vám peniaze dostanú. Najprv treba čakať na daňovú povinnosť v nasledujúcom období. Ak nebude dostatočne vysoká, začína trvať 30-dňová lehota na vyplatenie sumy. Preto existuje možnosť vrátenia nadmerného odpočtu v skrátenej lehote. Na jej využitie musíte spĺňať nasledovné podmienky:

  • zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac,
  • boli ste platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol,
  • nemáte v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol daňové nedoplatky, colné nedoplatky voči daňovému a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 €.

V daňovom priznaní za obdobie s nadmerným odpočtom zaškrtnete políčko pod riadkom 32 („Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona“). Nadmerný odpočet vám daňový úrad vyplatí do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok