Kúpili ste dom, byt alebo pozemok? Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte do 1. februára

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 20. 1. 2021
Ak ste si vlani kúpili nehnuteľnosť, musíte ešte do konca januára podať daňové priznanie a do 31. mája daň zaplatiť.
Kúpili ste dom, byt alebo pozemok? Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte do 1. februára

Zdroj: Shutterstock

Kto podáva daňové priznanie z nehnuteľnosti

Povinnosť podať daňové priznanie má predovšetkým vlastník nehnuteľnosti. Nezáleží či ste nehnuteľnosť získali nákupom, alebo darovaním, alebo dedením. Ak ste sa v roku 2020 stali majiteľom bytu, domu, pozemku, či inej nehnuteľnosť (aj napr. len garáže), podávate daňové priznanie.

Daň z nehnuteľnosti sa platí dopredu. To znamená, že platí ju ten, kto je 1.1. daný rok uvedený ako majiteľ.  Daň za byt, dom či napríklad garáž v roku 2021 zaplatí ten, kto je 1.1.2021 jeho vlastníkom, teda uvedený v katastri nehnuteľností.
To je dôležité vedieť obzvlášť vtedy, ak dôjde k predaju nehnuteľnosti, resp. nákup na prelome roku. Ak je 1.1. uvedený v katastri nehnuteľnosti ešte pôvodný vlastník nehnuteľnosti, platí daň z nehnuteľnosti on, aj keď bola nehnuteľnosť už predaná. 

 

Kedy sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva v januári, t.j. od 1.1 do 31.1.. Keďže tento rok pripadne 31. január na víkend, môžete podať priznanie ešte 1. februára 2021.

  • Tlačivo na stiahnutie: Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (miestne dane)

Výnimka platí, ak sa nehnuteľnosť zdedí. Dediči nečakajú až do konca resp. začiatku ďalšieho roka. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Vznik daňovej povinnosti je prvý deň nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom sa stal dedič vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Napríklad ak sa dedič stane vlastníkom bytu 5.februára, potom lehota 30 dní plynie od 1. marca až do 30 marca.

Kam a ako podať daňové priznanie

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je iné nielen v termíne, ale aj v tom, kam sa podáva.

  1. Daň z nehnuteľnosti patrí medzi miestne dane a putuje do rozpočtu obce alebo mesta, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. 
  2. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva iba raz
    • Daňové priznanie sa podáva iba raz v tom roku, keď sa zmení jej vlastník. Ak sa nasledujúce roky vlastník nemení ani sa nemení nehnuteľnosť (napr. prístavbou), platí sa len vyrubená daň.
  3. Nevypočítava sa daň
    • V daňovom priznaní sa uvedú parametre nehnuteľnosti ako rozloha bytu, počet poschodí domu, rozloha pozemku atď. Správca dane sám určí výšku dane.

Daňové priznanie potom odovzdáte na mestskom alebo obecnom úrade. Môžete ho odovzdať osobne, alebo poštou, prípadne elektronicky, ak to daná obec umožňuje.

Daňové priznanie sa podáva na úrade mesta alebo obce, kde sa nachádza nehnuteľnosť aj keď je trvalé bydlisko vlastníka v inej obci.

Platenie dane, pokuty a sankcie 

Na základe údajov, ktoré poskytnete v daňovom priznaní, vypočíta správca dane (mesto alebo obec) výšku dane a pošle vám poštovú poukážku, prípadne údaje k zaplateniu dane aj s uvedenou sumou dane. 

Najčastejšie sa tak deje začiatkom mája, s tým, že daň musí vlastník uhradiť najneskôr do 31.mája.

Ak by ste nepodali daňové priznanie alebo nezaplatili daň, hrozí vám sankcia od 5 do 3 000 eur.

V zákone o miestnych daniach sú vymenované prípady, kedy sú určité pozemky, stavby, byty a iné nehnuteľnosti oslobodené od dane. Ide napríklad o nehnuteľnosti vo vlastníctve Červeného kríža, či verejných vysokých škôl a pod. Správca dane však môže znížiť alebo oslobodiť od dane aj ďalšie kategórie pozemkov, stavieb alebo bytov. Podmienky sa ustanovujú vo všeobecne záväznom nariadení.  Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane potom podávate spolu s daňovým priznaním do 31.1.
 

Anketa

Súhlasíte s 5 ročnou lehotou pre oslobodenie od dane z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register