Ako je to s daňou z dedičstva a darovania na Slovensku?

Roland Regely | rubrika: Článok | 6. 7. 2021
V akom prípade sa dar započítava do dedičstva? Ako sa dar a dedičstvo daní na Slovensku?
Ako je to s daňou z dedičstva a darovania na Slovensku?

Zdroj: Shutterstock

Daň z dedičstva už je dávno minulosťou. Naši zákonodarcovia ju zrušili daňovou reformou ešte v roku 2004. Ako je to teda v súčasnosti? Ak dedíte, resp. získavate hnuteľný alebo nehnuteľný majetok dedením - už nemáte povinnosť priznávať ho formou daňového priznania a teda ani platiť daň z tohto príjmu. Má to však malý háčik - nesmiete túto nehnuteľnosť predať skôr, ako po piatich rokoch.

Päť rokov od nadobudnutia

Čo hovoria zákony o nadobudnutí nehnuteľnosti? Platenie dane v prípade dedenia upravuje aj Zákon o dani z príjmov: Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov), alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku."

Čo to znamená v praxi? Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením, možno ju ďalej predať bez vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň z príjmu po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa. Čo ak predáte nehnuteľnosť skôr? Pred uplynutím stanoveného obdobia ste povinný priznať príjem z predaja a tiež zaplatiť daň.

 

Zdroj foto: Shutterstock

Darovanie alebo dedenie - pozor na poplatky

Naďalej platí, že pri dedení nehnuteľnosti nový majiteľ znáša väčšie náklady s darovaním ako to je v prípade nákladov spojených s dedičským konaním. V súvislosti s darovacou zmluvou sa spájajú aj rôzne poplatky.

Darovacia zmluva a poplatky - elektronicky je to lacnejšie

  • poplatok za osvedčenie pravosti podpisu darcu - vybavíte u notára za pár eur
  • správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti - osobne 66 eur, elektronicky 33 eur
  • zaplatenie odmeny pre advokáta, ktorý pripravuje darovaciu zmluvu - individuálne

Poplatky pri dedičskom konaní - súd a notár

Platí tiež, že výška poplatkov sa vypočítava aj na základe hodnoty majetku, ktorý je predmetom dedičského konania.

Rozdiel medzi dedením a darovaním

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa, pričom sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Dedič môže dedičstvo odmietnuť, ale musí sa to stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. 

Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. Pričom základnými znakmi sú bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný nie je povinný poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu.

Zdroj fotografie: Shutterstock.com

Anketa

Aký spôsob nadobudnutia majetku po rodine je podľa vás výhodnejší pre pozostalých?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+21
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce