Tešili ste sa na dovolenku, ale nemôžete ísť? Ako to riešiť a kedy zaplatíte storno?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 18. 7. 2022
Od začiatku leta ste už mysľou na pláži, ale tesne pred odchodom do zahraničia vám niečo zabráni vycestovať. Okrem sklamaných očakávaní treba vyriešiť aj zrušenie zájazdu. Ako postupovať, aby storno dovolenky spôsobilo čo najmenšie škody?
Tešili ste sa na dovolenku, ale nemôžete ísť? Ako to riešiť a kedy zaplatíte storno?

Zdroj: Shutterstock

Za akých okolností sa dá odstúpiť od zmluvy o zájazde a aké má odstúpenie v jednotlivých prípadoch následky? Môžete rekreáciu zrušiť, ak náhle ochoriete alebo vás na ňu odmietne pustiť zamestnávateľ? To všetko sa dozviete v článku a pripájame aj vzor odstúpenia od zmluvy o zájazde.

Ako zrušiť zmluvu s cestovnou kanceláriou? 

Zmluva o zájazde sa dá pred vycestovaním zrušiť v podstate z akékoľvek dôvodu; len v niektorých prípadoch tak však môžete urobiť bez rizika hradenia storno poplatkov. 

Zrušenie spojené so storno poplatkami 

Zmluvu o zájazde môžete zrušiť kedykoľvek pred začatím zájazdu aj bez udania dôvodu. Pokiaľ však za zrušením zmluvy nestojí niektorá zo zákonom vymedzených špecifických príčin, počítajte s tým, že cestovná kancelária môže požadovať odstupné. 

Výška storno poplatkov pri zrušení zmluvy 

Storno poplatky sú v zmluve dohodnuté ako tzv. odstupné. Ich výška musí byť podľa zákona dojednaná tak, aby zohľadňovala:

1) čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu,
2) predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu, ktoré tvorili zájazd,
3) predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu (predaj zájazdu inej osobe). 

Ak odstupné nie je dojednané, jeho výška sa vypočíta tak, že sa cena zájazdu zníži o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak máte pochybnosti o správnom určení sumy odstupného, môžete cestovnú kanceláriu požiadať o jej zdôvodnenie; kancelária musí vašej žiadosti vyhovieť. 

Zrušenie zmluvy o zájazde bez storno poplatkov 

Osobitné okolnosti v destinácii zájazdu 

Ak v cieľovom mieste vášho zájazdu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo vašu prepravu do dovolenkovej destinácie (napr. živelné pohromy, vojnový konflikt apod.), máte právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia storno poplatkov. 

Uzatvorenie zmluvy o zájazde mimo prevádzkarne (resp. predajného miesta) 

V prípade, že zmluvu o zájazde uzatvoríte mimo predajného miesta cestovnej kancelárie, môžete od nej aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti platiť odstupné odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia. To neplatí, ak ide o zmluvu o zájazde, ktorého cena bola znížená z dôvodu jeho poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy (tzv. last minute) a vylúčenia vášho práva od nej odstúpiť . 

Vzhľadom na to, že zákon zakladá právo na zrušenie zmluvy o zájazde bez storno poplatkov len z vyššie uvedených dôvodov, treba si inú špecifickú príčinu zrušenia zmluvy bez odstupného výslovne dohodnúť s cestovnou kanceláriou. Choroba či odvolanie dovolenky zo strany zamestnávateľa teda nepredstavujú výnimočné okolnosti, kvôli ktorým by od vás cestovná kancelária nemohla požadovať odstupné, pokiaľ ste s ňou nedojednali opak. 

Kedy môže zmluvu o zájazde zrušiť cestovná kancelária 

Aj cestovná kancelária môže (ešte pred začatím zájazdu) odstúpiť od zmluvy. V takom prípade však musí nahradiť škodu, ktorá vám v dôsledku jej zrušenia vznikne. Povinnosť náhrady škody nemá, ak odstúpi z nasledujúcich dôvodov:

1) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a kancelária zároveň odstúpi v lehote stanovenej v zmluve, najneskôr však:

- 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu trvajúcu dlhšie ako 6 dní,

- 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu trvajúcu v rozmedzí 2 až 6 dní,

- 48 hodín pred začatím zájazdu, ak má cesta trvať menej ako 2 dni,

2) v plnení zmluvy o zájazde jej bránia neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti; v takom prípade vám musí odstúpenie oznámiť bezodkladne pred začatím zájazdu.

Čo vám musí cestovná kancelária uhradiť bez ohľadu na dôvod zrušenia zmluvy 

Nech už je dôvod zrušenia zmluvy o zájazde akýkoľvek, cestovná kancelária vám musí za každých okolnosti vrátiť všetky platby, ktoré od vás alebo inej osoby konajúcej vo vašom mene prijala na základe zrušovanej zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením. Najneskôr vám musia byť peniaze vrátené do 14 dní odo dňa, v ktorom došlo k doručeniu oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Táto povinnosť sa však nedotýka práva cestovnej kancelárie na storno poplatky (odstupné), ak sú splnené podmienky pre ich úhradu; nárok cestovnej kancelárie na odstupné a váš nárok na vrátenie poplatkov zaplatených v súvislosti so zrušovaným zájazdom sa teda môžu vzájomne započítať a následne dôjde len k výplate rozdielu. 

Ako od zmluvy odstúpiť + vzor odstúpenia od zmluvy o zájazde 

Od zmluvy odstúpte písomne. Prevzatie oznámenia o odstúpení by malo byť zároveň aj písomne potvrdené osobou oprávnenou konať za cestovnú kanceláriu; druhou možnosťou je zaslať ho doporučenou zásielkou s doručenkou. 

Príklad znenia odstúpenia od zmluvy o zájazde: 

                                                                                                                                     Adresa cestovnej kancelárie 

 

Dňa ................ som s vami uzatvoril zmluvu o zájazde č. ........., na základe ktorej ste sa zaviazali, že pre mňa ako cestujúceho obstaráte v termíne od ................ do ................ zájazd s ubytovaním v hoteli s názvom ............ v destinácii .................... (ďalej len „zmluva o zájazde“). Týmto od označenej zmluvy o zájazde odstupujem. 

Zároveň žiadam, aby ste mi platby v zmysle ust. § 21 ods. 4 zákona č. 170/2018 Z.z., o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátili na môj bankový účet, IBAN: ................................

                             

V ..................., dňa ............... 

 

............................................

vaše meno a priezvisko

vaša adresa

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Chceš si požičať?

Chcem si požičať

Požiadaj o úver za pár minút cez apku alebo si dohodni stretnutie v pobočke, kde ti poradíme aj s refinancovaním.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

30. 3. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

Máte vy alebo váš blízky zdravotné problémy, ktoré znemožňujú cestovanie hromadnými dopravnými prostriedkami? Ak z uvedených dôvodov potrebujete auto, je tu šanca, že vám naň prispeje... celý článok

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

27. 3. 2023 | Barbora Magočová

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Žijete od výplaty k výplate a schránku máte plnú upomienok od veriteľov či exekútora? Ak sú vaším problémom záväzky, ponúkajú zákony viaceré možnosti riešenia. Na koho sa obrátiť, ak... celý článok

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

16. 3. 2023 | Barbora Magočová

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži.... celý článok

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

10. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv.... celý článok

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

24. 2. 2023 | Barbora Magočová

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach,... celý článok