Ako sa nahrádza škoda, ktorú vám spôsobí medveď alebo iný chránený živočích?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 17. 4. 2024
Takmer každý týždeň sa v médiách objaví nová správa o útoku medveďa. Prítomnosť tohto zvieraťa v určitej lokalite ale nemusí viesť len k škode na zdraví; často býva poškodený aj majetok. Za akých podmienok vám štát vykompenzuje ujmu, ktorú vám spôsobí chránený živočích?
Ako sa nahrádza škoda, ktorú vám spôsobí medveď alebo iný chránený živočích?

Zdroj: Shutterstock

Škodiť nemusí len medveď 

Aktivity niektorých chránených zvierat môžu mať pre človeka veľmi nepríjemné následky. Ak sa však chcete vyvarovať rôznym sankciám, môže byť obrana proti týmto živočíchom pomerne komplikovaná. Štát túto situáciu zohľadňuje tak, že kompenzuje škody spôsobené zvieratami stanovenými jednou z príloh vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny

Nejde pritom len o ujmu spôsobenú medveďom hnedým; štát aktuálne zodpovedá aj za poškodenia, ktorého pôvodcami sú los mokraďový, beluša veľká, volavka popolavá, zubor hôrny, vlk dravý, bobor vodný, krkavec čierny, vydra riečna, rys ostrovid či kormorán veľký. 

Zodpovednosť sa vzťahuje na škodu, ktorú určené živočíchy spôsobia na:

- živote a zdraví,

- vybraných domestikovaných živočíchoch (napríklad na stáde oviec),

- pastierskych psoch používaných na stráženie či pasenie vybraných zvierat,

- rybách chovaných v rybníkoch, rybochovných zariadeniach alebo malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb, ak sú tieto chovnými rybárskymi revírmi alebo ak sa v nich vykonáva hospodársky chov rýb na základe osobitného osvedčenia,

- včelstvách a včelárskych zariadeniach,

- nepozberaných poľných plodinách,

- drevinách alebo lesných porastoch alebo

- poľovnej raticovej zveri v oblastiach s celoročnou druhovou ochranou určených živočíchov. 

Štát však nenahrádza škodu, ktorá bola spôsobená určeným živočíchom držaným alebo chovaným v ľudskej opatere alebo zvieraťom, ktoré uniklo. Zodpovednosť nenesie ani za poškodenia, ktoré vznikli lovcom pri love jedného z menovaných druhov zvierat. 

Škoda sa kompenzuje len za určitých podmienok 

Pre náhradu škody spôsobenej chránenými zvieratami musia byť splnené konkrétne predpoklady. Všeobecne možno povedať, že ak možno riziko vzniku ujmy predvídať, mali by ste sa ho snažiť preventívne eliminovať. 

Pre kompenzáciu ujmy na vybraných domestikovaných živočíchoch, rybách, včelstvách a včelárskych zariadeniach či drevinách sa teda napríklad vyžaduje, aby vznikla napriek tomu, že vlastník prijal primerané opatrenia pre jej zamedzenie. Ovce, kozy či dobytok by mali byť buď pod dohľadom pastiera so strážnym psom alebo umiestnené v uzatvorenom objekte (ohrade, košiari či elektrickom ohradníku). 

Obmedzený je aj rozsah náhrady škody 

Rozsah kompenzácie ujmy je limitovaný nárokmi vyplývajúcimi zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Treba dodať, že poškodení občas skúšajú uplatňovať aj ďalšie práva, ktoré by im v prípade iných typov škôd patrili. V praxi napríklad pozostalí po obeti dopravnej nehody spôsobenej prítomnosťou medveďa na ceste uplatnili voči štátu aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy z titulu ochrany osobnosti. Súd im však nevyhovel, pretože zákon o ochrane prírody a krajiny nemajetkovú ujmu v súvislosti s kompenzáciami nežiadúcich aktivít určených živočíchov nevymenúva (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 9Co/1/2023). 

Aké nároky poškodených teda možno uspokojiť? 

Škoda na živote 

Ak útok medveďa hnedého či iného určeného živočícha spôsobí smrť, hradí štát: 

1) Jednorazové odškodnenie 

Jednorazové odškodnenie sa vyplatí manželovi alebo druhovi usmrteného a každému jeho maloletému dieťaťu, voči ktorému mal usmrtený vyživovaciu povinnosť. 

Pozostalá maloletá osoba musí z titulu jednorazového odškodnenia dostať sumu vo výške 30-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla škoda. Ostatným z menovaných pozostalých sa uhradí odškodnenie vo výške 20-násobku uvedenej priemernej mesačnej mzdy. 

Ak je usmrtené maloleté dieťa, vypláca sa jednorazové odškodnenie každému z rodičov. 

2) Náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom 

Náhrada sa platí v sume zníženej o príspevok na pohreb (bližšie: Úmrtie blízkeho človeka: Na aké uľahčenia a dávky máte nárok? ). 

3) Náhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s liečením usmrteného 

Táto kompenzácia sa vyplatí tomu z pozostalých, ktorý uvedené náklady vynaložil. 

Škoda na zdraví 

Ak živočích spôsobí škodu na zdraví, má poškodený nárok na: 

1) odškodnenie za bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie, 

2) náhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s liečením. 

Škoda na majetku alebo vymedzených živočíchoch 

V prípade škody na majetku sa kompenzuje tzv. skutočná škoda. Ak sú útokom zasiahnuté domestikované živočíchy, pastierske psy či ryby, preplatí sa len škoda vzniknutá ich usmrtením alebo zranením. 

Ako treba uplatniť nárok na náhradu škody? 

Ujmu spôsobenú určeným živočíchom je potrebné písomne oznámiť orgánu ochrany prírody (okresnému úradu), v ktorého územnom obvode k nej došlo. Pokiaľ ide o škodu na majetku a poškodeným nie je pozostalá osoba, musíte škodu hlásiť do 48 hodín od jej zistenia; v ostatných prípadoch do 60 dní odo dňa zistenia. 

Následne treba podať žiadosť o náhradu ujmy, ktorá musí byť doložená stanovenými dokladmi potrebnými na posúdenie nároku. Pri škode na živote a zdraví je potrebné podanie žiadosti najneskôr do 2 rokov od jej vzniku. Pri ujme na domestikovaných živočíchoch, pastierskych psoch, včelstvách a včelárskych zariadeniach, nepozbieraných poľných plodinách, drevinách alebo lesných porastoch či poľovnej raticovej zveri sa musí žiadosť podať do 1 mesiaca odo dňa, keď ste sa ako poškodený  o škode dozvedeli, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa jej vzniku. 

Čiastočne odlišné postupy platia pre oznámenie škody na rybách. Ak lehoty nestihnete, právo na náhradu škody vám zanikne.

V prípade, že bude váš nárok odôvodnený a riadne podložený, mala by vám byť škoda nahradená do 4 (a v zložitejších prípadoch do 6) mesiacov odo dňa doručenia žiadosti orgánu ochrany prírody. Pokiaľ vám nebude vyhovené, môžete sa najneskôr v lehote 3 rokov od doručenia žiadosti obrátiť na súd.

Anketa

Poškodilo vám zviera majetok?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

kompenzácia, štát

Toto ste už čítali?

Úplne nový reťazec spustil na Slovensku skúšobnú prevádzku, nakupovať sa dá v dvoch mestách

21. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Úplne nový reťazec spustil na Slovensku skúšobnú prevádzku, nakupovať sa dá v dvoch mestách

Známy český obchod s potravinami Košík.cz už funguje na Slovensku. V dvoch slovenských mestách už sa dá nakupovať v skúšobnej prevádzke.

Po slamkách a príboroch chystá EÚ nový zákaz. Dotkne sa každodennej veci

21. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Po slamkách a príboroch chystá EÚ nový zákaz. Dotkne sa každodennej veci

Európska únia sa pripravuje na významný krok v boji proti plastovému odpadu. Od roku 2030 plánuje zakázať miniobaly, v ktorých sa predávajú kečupy, majonézy, šampóny a ďalšie produkty.... celý článok

Benzín by mohol zdražieť až o 40 centov, je za tým nová daň

18. 5. 2024 | Redakcia

Benzín by mohol zdražieť až o 40 centov, je za tým nová daň

Od roku 2027 čaká členské štáty EÚ nový systém ETS2 na stanovovanie cien uhlíka, ktorý má za cieľ znížiť emisie z dopravy a vykurovania. Tento systém môže zvýšiť ceny benzínu až o 40... celý článok

Peklo s pasmi: Zúfalí Slováci čakajú na doklady mesiace, poplatky vystrelili nahor

17. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Peklo s pasmi: Zúfalí Slováci čakajú na doklady mesiace, poplatky vystrelili nahor

Zvýšenie poplatkov na úradoch, malé kapacity úradov a blížiaca sa dovolenková sezóna zapríčinili, že Slováci čakajú na pasy aj dva mesiace. Pri deťoch však existuje malý fígeľ, ako... celý článok

Prichádza regulácia smart elektroniky, sociálnych sietí či Netflixu: Čo sa mení?

16. 5. 2024 | Barbora Magočová

Prichádza regulácia smart elektroniky, sociálnych sietí či Netflixu: Čo sa mení?

1. júla 2024 nadobudne účinnosť zákon, ktorý prináša podrobnejšiu úpravu tzv. digitálnych plnení. Novinky sa nebudú týkať len tovarov či služieb – regulácia bude v určitých prípadoch... celý článok