Ako vysporiadať spoluvlastníctvo, ak je spoluvlastník pozemku neznámy?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 8. 4. 2024
Vlastníte spoluvlastnícky podiel k pozemku so spolumajiteľmi, ktorí nie sú v liste vlastníctva označení dostatočnými identifikačnými údajmi? Môže ísť o viacero typov spoluvlastníkov – v niektorých prípadoch nie je uvedené ani ich meno, v iných naopak zjavne ide o nežijúce osoby. Čo treba robiť, aby ste takýto pozemok (alebo aspoň jeho časť) získali do svojho výlučného vlastníctva?
Ako vysporiadať spoluvlastníctvo, ak je spoluvlastník pozemku neznámy?

Zdroj: Shutterstock

S neznámymi vlastníkmi sa v praxi počíta 

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva býva zvyčajne zdĺhavý proces. Z právneho hľadiska väčšinou nie je komplikované; problémom sú skôr diametrálne odlišné názory spoluvlastníkov na to, ako by malo vyzerať. Existujú však aj prípady, v ktorých ostatných spoluvlastníkov ani nemožno kontaktovať. Z listu vlastníctva totiž nevyplývajú také údaje, ktoré by umožnili spoľahlivo určiť ich totožnosť. 

Takéto parcely sa označujú ako tzv. pozemky s nezisteným vlastníkom. Dôvody nedostatočnej identifikácie vlastníka (resp. spoluvlastníka) sú pozostatkom historického spôsobu evidencie nehnuteľností. Pôvodne sa údaje o parcelách evidovali v tzv. pozemkových knihách; stručné označenie ich vlastníkov bolo na danú dobu postačujúce, pretože ich v obci spravidla každý poznal. Ak s pozemkami vlastníci nerealizovali nijaké právne dispozície, nedostali sa v určitom období ani na listy vlastníctva. Na tieto napokon boli prenesené až v súvislosti s registrom obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). V rámci tohto procesu ale nebolo vždy možné zistiť, komu by mali pozemky aktuálne patriť. 

Pri pozemkoch s nezisteným vlastníkom môže ísť podľa rozsahu informácií, ktoré sa dajú získať z časti B listu vlastníctva o: 

1) pozemky vlastníkov, o ktorých sú známe len niektoré identifikačné údaje 

Zvyčajne ide o meno a priezvisko; chýba však adresa, prípadne aj dátum narodenia. Bežne môže ísť aj o ľudí, ktorí už sú po smrti. 

2) pozemky s úplne neznámymi vlastníkmi (chýba aj ich meno, aj ich adresa). 

Tieto pozemky sú spravované Slovenským pozemkovým fondom (ďalej tiež „SPF“); ak ide o lesné pozemky, vykonávajú správu Lesy SR. Správcovia pozemkov s nezistenými vlastníkmi môžu s pozemkami (resp. so spoluvlastníckymi podielmi k nim) oproti skutočným vlastníkom disponovať len v obmedzenom rozsahu a za dodržania určitých podmienok. 

So správcom je možné vysporiadať spoluvlastníctvo len vymedzenými spôsobmi 

Slovenský pozemkový fond či Lesy SR podľa zákona môžu uzavrieť dohodu o zrušení podielového spoluvlastníctva a jeho vzájomnom vysporiadaní. Háčik je v tom, že aj keď o uzatvorenie takejto dohody môžete správcu požiadať, nemáte právny nárok na to, aby vám vyhovel. 

Dobrou správou však je, že Slovenský pozemkový fond zverejňuje požiadavky, ktorých splnenie by vám malo zaručiť jeho súhlas s uvedenou dohodou. O čo konkrétne ide? 

1) Dohodu musia uzatvoriť všetci spoluvlastníci a musí sa týkať celého pozemku 

Keďže má dôjsť k zrušeniu spoluvlastníctva, sú obe požiadavky správcu plne odôvodnené. Pokiaľ teda na liste vlastníctva figurujú okrem neznámych spoluvlastníkov aj osoby, ktoré môžete na základe identifikačných údajov osloviť, budete musieť návrh vysporiadania spoluvlastníctva najskôr prerokovať s nimi. 

2) V prípade vysporiadania rozdelením pozemkov nemôžu vzniknúť parcely pod určitú výmeru 

Novovzniknuté poľnohospodárske pozemky nesmú mať menej ako 3 000 m2 a nové lesné pozemky menej ako 5 000 m2. Ide o opatrenie proti tzv. drobeniu pozemkov, ktorého dodržanie vyžaduje zákon. 

3) Vysporiadanie za finančnú náhradu sa pripúšťa len za sprísnených podmienok 

Okrem preferovaného reálneho rozdelenia pozemku je možné vysporiadať spoluvlastníctvo aj tak, že ho získate celý do svojho výlučného vlastníctva a na oplátku uhradíte v prospech nezisteného spoluvlastníka adekvátnu peňažnú sumu. 

SPF uvádza, že ak sa žiadosť o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva za peňažnú náhradu týka pozemku nezistených vlastníkov, je možné jej vyhovieť, len pokiaľ:

- pozemok nie je v spoluvlastníctve ďalšieho známeho vlastníka okrem žiadateľa,

podiel žiadateľa o zrušenie spoluvlastníctva na pozemku je minimálne 1/2 a

výmera podielu vo vlastníctve nezisteného vlastníka predstavuje plochu do 500 m2 .

Uvedené podmienky neplatia pre pozemky, ktoré sú zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľa (napr. rodinným domom). 

Minimálna cena odplaty musí byť v každom prípade aspoň 100 Eur. Pokiaľ SPF s návrhom dohody bude súhlasiť, treba cenu uhradiť vždy vopred. Až po zaevidovaní úhrady sú realizované príslušné kroky vedúce k vkladu dohody do katastra nehnuteľností. 

4) Náklady spojené s uzatvorením dohody o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva ponesiete vy 

V súvislosti s nutnosťou hradenia nákladov však nie je vylúčené ani to, aby ste si ich pomerne rozdelili s ďalšími známymi spoluvlastníkmi, ktorí majú o vysporiadanie záujem. Podstatné je, že výdaje nebude hradiť správca. 

Medzi uvedené náklady možno zahrnúť: 

- odmenu za vyhotovenie geometrického plánu, 

- náklady na vypracovanie znaleckého posudku o stanovení všeobecnej hodnoty pozemku, 

- odvod za drobenie pozemku, 

- správne či iné poplatky (napr. na osvedčenie podpisov, poplatky za vklad do katastra nehnuteľností). 

Žiadosť o uzatvorenie dohody o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva je možné podať elektronicky prostredníctvom služieb slovensko.sk. Vzor žiadosti je zverejnený aj v sekcii „Tlačivá a žiadosti“ a to v dvoch podobách podľa toho, či navrhujete vysporiadanie za finančnú náhradu alebo rozdelením pozemku. 

Ak sa vám nepodarí vysporiadať spoluvlastníctvo formou dohody so správcom, môžete sa obrátiť so žalobou o jeho zrušenie a vysporiadanie na súd. Súdneho konania sa musia zúčastniť všetci spoluvlastníci. Nezistených vlastníkov bude zastupovať v nadväznosti na druh vysporiadavaného pozemku Slovenský pozemkový fond alebo Lesy SR.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

pozemok, súd, vysporiadanie

Toto ste už čítali?

Benzín by mohol zdražieť až o 40 centov, je za tým nová daň

18. 5. 2024 | Redakcia

Benzín by mohol zdražieť až o 40 centov, je za tým nová daň

Od roku 2027 čaká členské štáty EÚ nový systém ETS2 na stanovovanie cien uhlíka, ktorý má za cieľ znížiť emisie z dopravy a vykurovania. Tento systém môže zvýšiť ceny benzínu až o 40... celý článok

Peklo s pasmi: Zúfalí Slováci čakajú na doklady mesiace, poplatky vystrelili nahor

17. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Peklo s pasmi: Zúfalí Slováci čakajú na doklady mesiace, poplatky vystrelili nahor

Zvýšenie poplatkov na úradoch, malé kapacity úradov a blížiaca sa dovolenková sezóna zapríčinili, že Slováci čakajú na pasy aj dva mesiace. Pri deťoch však existuje malý fígeľ, ako... celý článok

Prichádza regulácia smart elektroniky, sociálnych sietí či Netflixu: Čo sa mení?

16. 5. 2024 | Barbora Magočová

Prichádza regulácia smart elektroniky, sociálnych sietí či Netflixu: Čo sa mení?

1. júla 2024 nadobudne účinnosť zákon, ktorý prináša podrobnejšiu úpravu tzv. digitálnych plnení. Novinky sa nebudú týkať len tovarov či služieb – regulácia bude v určitých prípadoch... celý článok

Toto sme tu nemali 3 roky. Časy šialeného zdražovania sú preč, inflácia klesla

14. 5. 2024 | Redakcia

Toto sme tu nemali 3 roky. Časy šialeného zdražovania sú preč, inflácia klesla

Časy enormného zdražovania sú preč. Inflácia v apríli spomalila na na 2,1 %. Ceny potravín boli rovnaké ako pred rokom.

Samozber jahôd začal. Koľko tento rok zaplatíme za kilo?

10. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Samozber jahôd začal. Koľko tento rok zaplatíme za kilo?

Jahody prichádzajú tento rok takmer o mesiac skôr. Obvykle sa dajú slovenské jahody kúpiť od začiatku júna, no skorá a teplá jar to zariadila inak.