Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 2. 2023
Škola by v ideálnom prípade mala človeka pripraviť na budúce povolanie. Mnohí absolventi však vo vyštudovanom odbore napokon nepracujú. Štúdium je v takom prípade mrhanie potenciálom a časom. Vhodný odbor sa ale nájde pre každého. Ako postupovať, aby zvolená škola študentovi umožnila čo najlepšie uplatnenie?
Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

Zdroj: Shutterstock

Na webe nájdete viacero testov, ktoré dospievajúceho zorientujú v tom, aká sféra by ho mohla baviť. Okrem individuálnych záujmov ale treba pri voľbe povolania zohľadniť aj osobnostné predpoklady. S ich zistením pomôže tzv. kariérový poradca. O koho ide a kde ho nájsť? Pri výbere školy treba ďalej zvážiť aj to, či je o jej absolventov záujem. Štúdium nedostatkových odborov sa oplatí – napríklad aj preto, že ho štát odmeňuje štipendiom. 

Kariérového poradcu nájdete v centrách poradenstva a prevencie 

Kariéroví poradcovia pôsobia v špeciálnych zariadeniach upravených školským zákonom. Ešte nedávno išlo o „centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie“ (tzv. CPPPaP). Aktuálne ich spravidla nájdete pod názvom „centrá poradenstva a prevencie“ v takmer každom väčšom slovenskom meste. Rodičia využívajú služby uvedených centier najmä vtedy, keď majú záujem dať dieťa do 1. ročníka základnej školy predčasne alebo naopak potrebujú školskú dochádzku odložiť. Spektrum ich činností je ale oveľa širšie. 

V súvislosti s výberom vhodného študijného odboru poskytujú pomoc najmä:

- žiakom základných škôl pri výbere strednej školy,

- stredoškolákom, pre ktorých vykonávajú psychologickú diagnostiku a poradenstvo zamerané na výber vhodnej vysokej školy, resp. profesijnej orientácie (pričom uvedené otázky sa pokladá za vhodné riešiť už v 2. a v 3. ročníku stredoškolského štúdia, a to najmä, ak je všeobecnejšie zamerané – napr. ak si dieťa v posledných ročníkoch vyberá voliteľné predmety – tzv. semináre). 

Služby kariérového poradcu sa oplatí využiť, aj keď máte takmer „jasno“ 

Poradca by mal pomôcť so zosúladením individuálnych predpokladov a záujmov žiaka s jeho kariérnym vývinom. Za týmto účelom:

1) vykoná diagnostickú činnosť,
2) poskytne informáciu o potrebách trhu práce,
3) v prípade potreby poskytne konzultáciu a poradenstvo. 

Poradca spolupracuje aj so školami, školskými zariadeniami či so zamestnávateľmi. Pri svojej činnosti má reagovať aj na nové výzvy, ktoré vývoj pracovného trhu prináša. Mal by byť schopný ponúknuť aj tipy na doplnkové aktivity či zručnosti, vďaka ktorým sa dospievajúci bude vedieť lepšie adaptovať na časté zmeny v pracovnej oblasti, ktoré majú pretrvávať aj v najbližších rokoch. 

Zorientovať sa môžete aj podľa potrieb trhu 

Individuálne preferencie a predpoklady dieťaťa sú pri výbere školy kľúčové. Pragmatický pohľad však velí zohľadniť aj to, či sa budúci absolvent slušne uživí. V tomto smere situáciu na pracovnom trhu monitoruje ministerstvo školstva. V súvislosti so stredoškolskými študijnými a učebnými odbormi spracúva:

1) zoznam odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
2) zoznam odborov, ktoré sú naopak nad rozsah potrieb trhu práce.

Oba zoznamy sa majú podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave aktualizovať minimálne raz za 3 roky. Vypracúvajú sa v členení podľa jednotlivých krajov

Posledný zoznam týkajúci sa stredoškolského vzdelania zverejnený na stránkach ministerstva bol vydaný ešte v roku 2020. Ako prebytočný v ňom bol hodnotený len odbor „masér“ (pre Trenčiansky a Žilinský kraj) a „kozmetička a vizážistka“ (pre Banskobystrický kraj). V každom kraji bol naopak zaznamenaný nedostatočný počet absolventov vo viacerých odboroch, opakovane chýbali napríklad mäsiari a lahôdkári, cukrári, hutníci operátori či sanitári. 

Stredoškoláci na nedostatkových odboroch dostávajú motivačné štipendium 

Za štúdium odboru, ktorý podľa zoznamu ministerstva vykazuje nedostatok absolventov, možno získať motivačné štipendium. Poskytuje sa mesačne v období školského vyučovania, a to vo výške:

1) 65 % sumy životného minima (aktuálne 69,57 eur) pri priemernom prospechu do 1,80 vrátane,
2) 45 % sumy životného minima (aktuálne 48,16 eur) pri priemernom prospechu horšom ako1,81 do 2,40 vrátane,
3) 25 % sumy životného minima (aktuálne 26,76 eur) pri priemernom prospechu horšom ako2,41 do 3,00 vrátane. 

Štipendium dostanú aj študenti nedostatkových vysokoškolských odborov 

Aj za štúdium vysokoškolského odboru, ktorý je atraktívny pre trh práce, dostanú študenti odmenu dvakrát. Okrem ľahšieho uplatnenia v praxi sa im poskytuje osobitný druh motivačného štipendia, pre ktorý sa vžil tiež názov „odborové“. Pre jeho udelenie sú stanovené dve základné podmienky:

1) uhrádza sa v študijných odboroch určovaných v metodike, ktorú každoročne vypracováva ministerstvo školstva na základe analýz a prognóz vývoja pracovného trhu;
2) priznáva sa študentom po zohľadnení ich študijných výsledkov – môže ho však získať aj študent študijného programu prvého stupňa v 1. roku štúdia, u ktorého sa zohľadňujú výsledky z posledného ročníka strednej školy.

 Ak vysoká škola získa dostatok finančných prostriedkov, možno odborové štipendium priznať až päťdesiatim percentám študentov príslušného študijného odboru. 

Podľa metodiky vypracovanej pre rok 2023 sa motivačné (resp. odborové) štipendium bude vyplácať v odboroch biológia, biotechnológie, drevárstvo, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, fyzika, chémia, chemické inžinierstvo a technológie, informatika, kybernetika, matematika, ošetrovateľstvo (bakalárske programy), potravinárstvo, pôrodná asistencia (bakalárske programy), stavebníctvo, strojárstvo, vedy o Zemi a získavanie a spracovanie zemských zdrojov. 

Ak si študent zvolí učiteľskú dráhu, možno mu (po splnení podmienky študijných výsledkov) priznať odborové štipendium v prípade štúdia fyziky, chémie, geografie, biológie, informatiky matematiky. 

Ministerstvo v metodike deklarovalo, že dotáciu na vyplatenie odborových štipendií poskytne tak, aby aspoň 15 % študentov vybraných odborov v roku 2023 získalo štipendium v priemernej výške 1 200 Eur.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

27. 3. 2023 | Barbora Magočová

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Žijete od výplaty k výplate a schránku máte plnú upomienok od veriteľov či exekútora? Ak sú vaším problémom záväzky, ponúkajú zákony viaceré možnosti riešenia. Na koho sa obrátiť, ak... celý článok

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

16. 3. 2023 | Barbora Magočová

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži.... celý článok

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

10. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv.... celý článok

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

24. 2. 2023 | Barbora Magočová

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach,... celý článok

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

16. 2. 2023 | Barbora Magočová

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

Ak mal poručiteľ v čase smrti aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (tzv. BSM), vyžaduje sa pred rozhodnutím o dedičstve ešte jeho vysporiadanie. Aké sú spôsoby vysporiadania... celý článok