Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 2. 2023
Škola by v ideálnom prípade mala človeka pripraviť na budúce povolanie. Mnohí absolventi však vo vyštudovanom odbore napokon nepracujú. Štúdium je v takom prípade mrhanie potenciálom a časom. Vhodný odbor sa ale nájde pre každého. Ako postupovať, aby zvolená škola študentovi umožnila čo najlepšie uplatnenie?
Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

Zdroj: Shutterstock

Na webe nájdete viacero testov, ktoré dospievajúceho zorientujú v tom, aká sféra by ho mohla baviť. Okrem individuálnych záujmov ale treba pri voľbe povolania zohľadniť aj osobnostné predpoklady. S ich zistením pomôže tzv. kariérový poradca. O koho ide a kde ho nájsť? Pri výbere školy treba ďalej zvážiť aj to, či je o jej absolventov záujem. Štúdium nedostatkových odborov sa oplatí – napríklad aj preto, že ho štát odmeňuje štipendiom. 

Kariérového poradcu nájdete v centrách poradenstva a prevencie 

Kariéroví poradcovia pôsobia v špeciálnych zariadeniach upravených školským zákonom. Ešte nedávno išlo o „centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie“ (tzv. CPPPaP). Aktuálne ich spravidla nájdete pod názvom „centrá poradenstva a prevencie“ v takmer každom väčšom slovenskom meste. Rodičia využívajú služby uvedených centier najmä vtedy, keď majú záujem dať dieťa do 1. ročníka základnej školy predčasne alebo naopak potrebujú školskú dochádzku odložiť. Spektrum ich činností je ale oveľa širšie. 

V súvislosti s výberom vhodného študijného odboru poskytujú pomoc najmä:

- žiakom základných škôl pri výbere strednej školy,

- stredoškolákom, pre ktorých vykonávajú psychologickú diagnostiku a poradenstvo zamerané na výber vhodnej vysokej školy, resp. profesijnej orientácie (pričom uvedené otázky sa pokladá za vhodné riešiť už v 2. a v 3. ročníku stredoškolského štúdia, a to najmä, ak je všeobecnejšie zamerané – napr. ak si dieťa v posledných ročníkoch vyberá voliteľné predmety – tzv. semináre). 

Služby kariérového poradcu sa oplatí využiť, aj keď máte takmer „jasno“ 

Poradca by mal pomôcť so zosúladením individuálnych predpokladov a záujmov žiaka s jeho kariérnym vývinom. Za týmto účelom:

1) vykoná diagnostickú činnosť,
2) poskytne informáciu o potrebách trhu práce,
3) v prípade potreby poskytne konzultáciu a poradenstvo. 

Poradca spolupracuje aj so školami, školskými zariadeniami či so zamestnávateľmi. Pri svojej činnosti má reagovať aj na nové výzvy, ktoré vývoj pracovného trhu prináša. Mal by byť schopný ponúknuť aj tipy na doplnkové aktivity či zručnosti, vďaka ktorým sa dospievajúci bude vedieť lepšie adaptovať na časté zmeny v pracovnej oblasti, ktoré majú pretrvávať aj v najbližších rokoch. 

Zorientovať sa môžete aj podľa potrieb trhu 

Individuálne preferencie a predpoklady dieťaťa sú pri výbere školy kľúčové. Pragmatický pohľad však velí zohľadniť aj to, či sa budúci absolvent slušne uživí. V tomto smere situáciu na pracovnom trhu monitoruje ministerstvo školstva. V súvislosti so stredoškolskými študijnými a učebnými odbormi spracúva:

1) zoznam odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
2) zoznam odborov, ktoré sú naopak nad rozsah potrieb trhu práce.

Oba zoznamy sa majú podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave aktualizovať minimálne raz za 3 roky. Vypracúvajú sa v členení podľa jednotlivých krajov

Posledný zoznam týkajúci sa stredoškolského vzdelania zverejnený na stránkach ministerstva bol vydaný ešte v roku 2020. Ako prebytočný v ňom bol hodnotený len odbor „masér“ (pre Trenčiansky a Žilinský kraj) a „kozmetička a vizážistka“ (pre Banskobystrický kraj). V každom kraji bol naopak zaznamenaný nedostatočný počet absolventov vo viacerých odboroch, opakovane chýbali napríklad mäsiari a lahôdkári, cukrári, hutníci operátori či sanitári. 

Stredoškoláci na nedostatkových odboroch dostávajú motivačné štipendium 

Za štúdium odboru, ktorý podľa zoznamu ministerstva vykazuje nedostatok absolventov, možno získať motivačné štipendium. Poskytuje sa mesačne v období školského vyučovania, a to vo výške:

1) 65 % sumy životného minima (aktuálne 69,57 eur) pri priemernom prospechu do 1,80 vrátane,
2) 45 % sumy životného minima (aktuálne 48,16 eur) pri priemernom prospechu horšom ako1,81 do 2,40 vrátane,
3) 25 % sumy životného minima (aktuálne 26,76 eur) pri priemernom prospechu horšom ako2,41 do 3,00 vrátane. 

Štipendium dostanú aj študenti nedostatkových vysokoškolských odborov 

Aj za štúdium vysokoškolského odboru, ktorý je atraktívny pre trh práce, dostanú študenti odmenu dvakrát. Okrem ľahšieho uplatnenia v praxi sa im poskytuje osobitný druh motivačného štipendia, pre ktorý sa vžil tiež názov „odborové“. Pre jeho udelenie sú stanovené dve základné podmienky:

1) uhrádza sa v študijných odboroch určovaných v metodike, ktorú každoročne vypracováva ministerstvo školstva na základe analýz a prognóz vývoja pracovného trhu;
2) priznáva sa študentom po zohľadnení ich študijných výsledkov – môže ho však získať aj študent študijného programu prvého stupňa v 1. roku štúdia, u ktorého sa zohľadňujú výsledky z posledného ročníka strednej školy.

 Ak vysoká škola získa dostatok finančných prostriedkov, možno odborové štipendium priznať až päťdesiatim percentám študentov príslušného študijného odboru. 

Podľa metodiky vypracovanej pre rok 2023 sa motivačné (resp. odborové) štipendium bude vyplácať v odboroch biológia, biotechnológie, drevárstvo, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, fyzika, chémia, chemické inžinierstvo a technológie, informatika, kybernetika, matematika, ošetrovateľstvo (bakalárske programy), potravinárstvo, pôrodná asistencia (bakalárske programy), stavebníctvo, strojárstvo, vedy o Zemi a získavanie a spracovanie zemských zdrojov. 

Ak si študent zvolí učiteľskú dráhu, možno mu (po splnení podmienky študijných výsledkov) priznať odborové štipendium v prípade štúdia fyziky, chémie, geografie, biológie, informatiky matematiky. 

Ministerstvo v metodike deklarovalo, že dotáciu na vyplatenie odborových štipendií poskytne tak, aby aspoň 15 % študentov vybraných odborov v roku 2023 získalo štipendium v priemernej výške 1 200 Eur.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok