5 vecí, ktoré je dobré vedieť, ak chcete vrátiť tovar zakúpený v e-shope

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 31. 3. 2021
Nakupovanie v e-shopoch je z právneho hľadiska výhodnejšie, než v klasických kamenných obchodoch. Neplatí to však vždy. Čo treba vedieť, aby ste sa nenechali obchodníkmi zbytočne napáliť?
5 vecí, ktoré je dobré vedieť, ak chcete vrátiť tovar zakúpený v e-shope

Zdroj: Shutterstock

1. Pri odstúpení od zmluvy do 14 dní nie je nutné udávať nijaký dôvod

Ak tovar v e-shope zakúpite ako spotrebiteľ, môžete ho (a to aj bezdôvodne) obchodu vrátiť vďaka inštitútu odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Obchodník musí odstúpenie akceptovať aj v prípade, že vám túto možnosť výslovne neposkytol vopred (napr. prostredníctvom reklamy či avíza na webových stránkach obchodu). 

Odstúpenie bez udania dôvodu treba stihnúť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Postačí, ak predávajúcemu doručíte akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie, ktoré vyjadruje vašu vôľu odstúpiť od zmluvy. Lehota na odstúpenie je dodržaná, ak je oznámenie o odstúpení najneskôr v jej posledný deň odoslané (odstúpenie teda nemusí byť v uvedenej lehote obchodníkovi aj reálne doručené). Na vrátenie zakúpeného tovaru máte ďalších 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V rovnakej lehote vám musí predávajúci vrátiť platby, ktoré od vás prijal, a to vrátane nákladov na dodanie tovaru, jeho dopravu či poštovné.

2. Ak e-shop neposkytne stanovené informácie, doba na bezdôvodné odstúpenie sa predlžuje

Každý internetový obchod musí spotrebiteľov pri kúpe tovaru riadne informovať o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Pokiaľ tak neurobí najneskôr pri doručení tovaru, ale až dodatočne, začína 14 dňová lehota pre odstúpenie plynúť až od splnenia uvedenej informačnej povinnosti. V prípade, že vás predávajúci s podmienkami pre zvýhodnené odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku neoboznámi vôbec, bude vaše odstúpenie považované za včasné, ak ho urobíte do 12 mesiacov a 14 dní odo dňa, kedy tovar prevezmete. 

 

3. Právo na vrátenie bez udania dôvodu neplatí pre všetky tovary

So zvýhodneným odstúpením bez nutnosti jeho odôvodnenia v lehote 14 dní od prevzatia tovaru môžete počítať u väčšiny vecí nakupovaných cez internet. Nevzťahuje sa však napríklad na:

  • tovary zhotovené podľa vašich osobitných požiadaviek, vyrobené na mieru alebo určené osobitne len pre vás,
  • tovary podliehajúce rýchlemu zníženiu akosti či skaze,
  • tovary uzavreté v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol ochranný obal po dodaní porušený,
  • zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy alebo PC softvér predávané v ochrannom obale, ak bol rozbalený,
  • knihy nedodávané v ochrannom obale.

Tip: Nakupovanie liekov cez internet. Na čo všetko dať pozor?

4. Po uplynutí lehoty na odstúpenie bez udania dôvodu treba reklamovať vady

Ak už nemôžete využiť lehotu na bezdôvodné vrátenie tovaru, máte šancu dosiahnuť zrušenie kúpnej zmluvy ešte prostredníctvom uplatnenia zodpovednosti za jeho vady. Riešenie vád odstúpením od zmluvy však prichádza do úvahy len v prípade vady tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol riadne užívať ako vec bez vady; prípadne môže ísť aj odstrániteľné vady, ak nemôžete tovar pre ich opätovný výskyt po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Reklamovať treba do skončenia záručnej doby; základná záručná doba pre väčšinu vecí je 24 mesiacov.

5. Tovar nemôžete vrátiť bez udania dôvodu, ak ste ho nakúpili tzv. na firmu

Právo na zvýhodnené odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej s e-shopom zákon priznáva len spotrebiteľom. Týmito sú v zmysle zákonnej definície len fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

Inými slovami, ak nakúpite z e-shopu tovar ako fyzická osoba – živnostník (na IČO) alebo ako kupujúceho uvediete svoju spoločnosť s ručením obmedzeným, pripravíte sa o právo vrátiť tovar predávajúcemu bez udania dôvodu vo vyššie spomínanej 14 dňovej lehote.

Ak nie ste spokojný s tovarom zakúpeným v e-shope „na firmu“, máte možnosť predávajúcemu vytknúť jeho vady. Pokiaľ ste sa s obchodníkom nedohodli na výhodnejších podmienkach, môžete postupovať nasledovne:

1. V prípade, že vady tovaru možno klasifikovať ako podstatné porušenie zmluvy zo strany e-shopu, môžete si vybrať, či:

  • budete žiadať ich odstránenie dodaním náhradného tovaru, dodaním chýbajúceho tovaru alebo odstránenie právnych vád tovaru,
  • budete žiadať ich odstránenie opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  • budete žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpite od zmluvy.

Voľbu medzi nárokmi treba obchodu oznámiť spolu s vytknutím vád tovaru alebo bez zbytočného odkladu po tomto vytknutí. Dodajme, že podstatným porušením kúpnej zmluvy sa rozumie situácia, v ktorej e-shop v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vedel alebo aspoň mohol (s prihliadnutím na účel zmluvy) rozumne predvídať, že pri daných vadách tovaru nebudete mať záujem na tom, aby kúpna zmluva bola plnená. 

2. Ak bude dodaním vadného tovaru zmluva medzi vami a e-shopom porušená len nepodstatným spôsobom, môžete požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

Vady treba obchodu vytknúť čo najskôr od ich zistenia, najneskôr však do dvoch rokov od dodania tovaru (ak nebola dohodnutá iná záručná lehota). E-shop je však pri predaji tovarov podnikateľom v zásade zodpovedný len za vady, ktoré mal tovar už v čase, keď ste ho prevzali.

Anketa

Aký spôsob platby preferujte v e-shope?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Najvýhodnejšie sporiace účty podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Praktický návod, ako znížiť výdavky domácnosti a neznížiť kvalitu života

2. 5. 2023 | Jan Müller

Praktický návod, ako znížiť výdavky domácnosti a neznížiť kvalitu života

Najviac sa dá ušetriť na tom, na čo míňame najviac peňazí. Na Slovensku medzi najväčšie výdavky patrí bývanie a energia (23 %), potraviny (18 %), tovar a služby (10 %) a doprava (8... celý článok

Hybrid, spaľovací motor alebo elektromobil: Čo sa oplatí viac a kedy?

25. 4. 2023 | Daniel Výcha

Hybrid, spaľovací motor alebo elektromobil: Čo sa oplatí viac a kedy?

Kupujete nové auto? Na výber máte tri kategórie: vozidlá so spaľovacím motorom (ICE), elektrické vozidlá (EV) a hybridné vozidlá. Každé z nich má výhody aj nevýhody. Pri rozhodovaní... celý článok

Ako môže usporiť naozaj každý? Stačí rozumne plánovať

18. 4. 2023 | Jan Müller

Ako môže usporiť naozaj každý? Stačí rozumne plánovať

V prvej časti nášho seriálu o riadení rodinných financií sme zobrali papier a spísali si všetky výdavky. Z nich sme vyčlenili tie, ktoré musíme poplatiť, inak nás čaká nejaká sankcia,... celý článok

Ocenenie: Najlepšie termínované vklady nad 10-tisíc má J&T BANKA

22. 6. 2022 | Marek Mittaš

Ocenenie: Najlepšie termínované vklady nad 10-tisíc má J&T BANKA

Termínované vklady predstavujú jednu z najkonzervatívnejších foriem sporenia. Mnoho Slovákov im však stále fandí. Majú na to dosť dôvodov. Predstavujú najbezpečnejšiu možnosť úschovy... celý článok

Zložené a pásmové úročenie: Aké sú rozdiely a kedy zarobí viac

18. 3. 2022 | Redakcia

Zložené a pásmové úročenie: Aké sú rozdiely a kedy zarobí viac

Ak hľadáte najvhodnejší bankový produkt zameraný na sporenie, úroková sadzba je jedno z hlavných kritérií výberu. Od tejto hodnoty do značnej miery závisí výnosnosť vašej investície.... celý článok