Zabudli ste na splátku úveru? Takto budú môcť veritelia zakročiť proti neplatičom

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 7. 6. 2024
Ministerstvo spravodlivosti predložilo NR SR návrh zákona, ktorý zmení pravidlá predčasného splatenia spotrebiteľských dlhov. Novelizácia má okrem iného zabrániť tomu, aby boli spotrebitelia neprimerane postihovaní kvôli omeškaniu s úhradou nízkych splátok. Zákon bude mať dopady najmä na segment trhu s pôžičkami a úvermi pre nepodnikateľské subjekty; jeho prijatie od nás požaduje EÚ
Zabudli ste na splátku úveru? Takto budú môcť veritelia zakročiť proti neplatičom

Zdroj: Archív Canva

Trh s pôžičkami sa čoskoro zmení. Nová legislatíva prináša na jednej strane ochranu spotrebiteľa, no zároveň chráni práva subjektov, ktoré poskytujú pôžičky.

Ako môže veriteľ zosplatniť úver dnes 

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov či pôžičiek si nemôžu nastaviť ľubovoľné podmienky tzv. straty výhody splátok ani podľa aktuálne účinnej právnej úpravy. Momentálne platí, že veriteľ môže zosplatniť spotrebiteľský dlh:

1) až po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a

2) len po tom, čo na možné zosplatnenie spotrebiteľa upozorní v lehote nie kratšej ako 15 dní.

Predčasné splatenie úverov či pôžičiek môžu veritelia po splnení uvedených podmienok požadovať bez ohľadu na celkové trvanie záväzku či rozsah jeho splatenia.

Súdny dvor EÚ: Slovensko spotrebiteľov nechráni dostatočne 

Aj keď sú podmienky tzv. straty výhody splátok pre spotrebiteľov na Slovensku nastavené oveľa výhodnejšie než pre podnikateľov, v niektorých situáciách sa stále môžu javiť ako príliš tvrdé. Jeden z takýchto prípadov sa v roku 2021 dostal na základe iniciatívy Krajského súdu Prešov až pred Súdny dvor EÚ. Išlo o spor Všeobecnej úverovej banky a dvoch dlžníkov, ktorí mali podľa dohody 20 rokov splácať spotrebiteľský úver. Tento bol zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť, ktorú dlžníci využívali ako rodinný dom.

Dlžníci sa v pomerne krátkej dobe od uzatvorenia zmluvy o úvere dostali do platobnej neschopnosti. Banka preto úver zosplatnila a podľa vopred dohodnutých podmienok plánovala pohľadávku uspokojiť prostredníctvom dražby založenej nehnuteľnosti. Krajský súd Prešov však nepovažoval za spravodlivé, aby boli dlžníci vystavení riziku straty obydlia. Svoje stanovisko odôvodnil najmä tým, že k zosplatneniu došlo menej než jeden rok po uzatvorení zmluvy a výška omeškanej splátky dosahovala len 1 106,50 Eur. Naproti tomu hodnota rodinného domu, ktorý mal byť vydražený, bola najmenej 30-krát vyššia ako suma, pre ktorú došlo k vyhláseniu predčasnej splatnosti.

Dlžníkov sa zastal aj Súdny dvor EÚ. Z odôvodnenia jeho rozsudku (C-598/21) vyplynulo, že nespravodlivý postup v danom prípade umožnila slovenská vnútroštátna úprava, ktorá pri strate výhody splátok prakticky vôbec nezohľadňuje, či je zosplatnenie primerané:

1) vzhľadom na výšku omeškaných splátok v pomere k celkovej sume úveru či pôžičky,

2) dĺžke trvania zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom.

Veriteľ si po novom bude musieť zosplatnenie dobre spočítať

Podľa predloženého návrhu zákona by sa mali zmeniť podmienky zosplatnenia spotrebiteľských úverov nasledovne: 

1) zosplatnenie bude možné len v prípade, ak bude spotrebiteľ celkom alebo čiastočne v omeškaní aspoň s troma splátkami a zároveň

2) celková suma omeškaných splátok bude musieť dosahovať najmenej:

- 10 % z poskytnutej sumy úveru alebo iného plnenia, ktoré bude spotrebiteľ povinný podľa zmluvy vrátiť, ak bude doba trvania zmluvy dohodnutá najviac na 3 roky,

- 5 % z poskytnutej sumy úveru alebo iného plnenia, ktoré bude spotrebiteľ povinný podľa zmluvy vrátiť, ak bude doba trvania zmluvy dohodnutá na viac ako 3 roky a najviac na 10 rokov,

- 2,5 % z poskytnutej sumy úveru alebo iného plnenia, ktoré bude spotrebiteľ povinný podľa zmluvy vrátiť, ak bude doba trvania zmluvy dohodnutá na viac ako 10 rokov.

V prípade, že sa poskytovateľ úveru či pôžičky rozhodne využiť možnosť zosplatnenia celého úveru v zmysle vyššie uvedených podmienok, bude musieť spotrebiteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní minimálne 15 dní od doručenia výzvy.

Pokiaľ spotrebiteľ neuhradí omeškané splátky ani v dodatočnej lehote poskytnutej veriteľom, stane sa jej uplynutím splatným celý dlh zo zmluvy. Veriteľ ho ale bude musieť na tento následok výslovne upozorniť; vo výzve zároveň nesmie chýbať konkretizácia sumy splátok, s ktorými bude dlžník v omeškaní.

Ak návrh novej právnej úpravy odsúhlasí parlament aj prezident, mohol by byť účinný od 1. novembra tohto roka.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Stopka pre vysoké hypotéky: 1. júla sa mení kľúčové pravidlo

14. 6. 2024 | Ivana Sladkovská | 1 komentár

Stopka pre vysoké hypotéky: 1. júla sa mení kľúčové pravidlo

Banky pri výpočte maximálnej výšky hypotéky zohľadňujú nielen čistý príjem, ale aj existujúce úvery, maximálnu zadlženosť a životné minimum. Práve posledná spomínaná suma sa od júla... celý článok

TOP hypotéky na Slovensku: Iba v jednej banke dostanete úrok 4 %

3. 6. 2024 | Redakcia

TOP hypotéky na Slovensku: Iba v jednej banke dostanete úrok 4 %

Prima banka opäť obhájila prvé miesto v rebríčku hypotekárnych úverov, nasledovaná Fio bankou a ČSOB na treťom mieste. Tento výsledok potvrdzuje stabilitu ponúk na slovenskom hypotekárnom... celý článok

Ak máte hypotéku, zbystrite. Od 1. júna nastáva zmena zo strany štátu

30. 5. 2024 | Ivana Sladkovská | 1 komentár

Ak máte hypotéku, zbystrite. Od 1. júna nastáva zmena zo strany štátu

Pomoc so splácaním hypoték bola jedným z ekonomických highlightov predvolebnej kampane Smeru. Strana svoj sľub splnila, no Slováci ho prijali vlažne. Od 1. júna 2024 si bude môcť o... celý článok

Najväčšia slovenská banka zlacnila hypotéky

29. 5. 2024 | Ivana Sladkovská | 1 komentár

Najväčšia slovenská banka zlacnila hypotéky

Slovenská sporiteľňa zlacňuje hypotéky pri trojročnej a päťročnej fixácii, čo môže byť vítanou správou pre mnohých záujemcov o úver na bývanie. Ako sa tieto zmeny dotknú vašich splátok... celý článok

Vláda schválila bič na neplatičov splátok, obchodníkom sa uľaví

23. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Vláda schválila bič na neplatičov splátok, obchodníkom sa uľaví

Vláda schválila novelu Občianskeho zákonníka, ktorá prináša významné zmeny pre neplatičov splátok. Obchodníci budú môcť požadovať úhradu celej dlžnej sumy za presne stanovených podmienok,... celý článok