Vzali ste si úver na IČO? Ako získať výhody, ktoré majú len spotrebitelia?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 4. 4. 2024
Slovenské právne predpisy poskytujú spotrebiteľom pomerne vysokú ochranu. Aj preto sa banky či nebankoví poskytovatelia úverov a pôžičiek často snažia zmluvné dokumenty koncipovať tak, aby z nich v každom prípade vyplynulo, že neboli uzatvorené v spotrebiteľskom režime. Aj zmluvy uzatvorené na „IČO“ ale môžu mať spotrebiteľskú povahu. V akom prípade to je možné?
Vzali ste si úver na IČO? Ako získať výhody, ktoré majú len spotrebitelia?

Zdroj: Shutterstock

So spotrebiteľskými zmluvami sa spájajú rôzne výhody 

Možno si hovoríte, že je úplne jedno, či ste si vzali úver ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ. Faktom totiž zostáva, že požičané peniaze musíte aj tak vrátiť. V skutočnosti sa ale oba prípady môžu markantne odlišovať, a to aj dopadom na vašu finančnú situáciu

Zatiaľ čo podnikatelia (a to ani živnostníci, resp. OSZČ) v zásade nijakú špecifickú ochranu nepožívajú, spotrebitelia môžu profitovať z viacerých uľahčení. Medzi konkrétne spotrebiteľské benefity patria napríklad: 

1) Bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru pri pochybeniach veriteľa 

Častými prehreškami vedúcimi k tomu, že ako spotrebiteľ získate úver prakticky zadarmo (vrátite len istinu) sú: 

- uvedenie nesprávnej ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) v zmluve vo váš neprospech, 

- neuvedenie všetkých plnení, ktoré pre vás vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia, 

- chýbajúca doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere, 

- absencia výšky poplatkov, ktoré ste hradili za úkony notára, ak boli veriteľovi známe, 

- hrubé porušenie povinnosti veriteľa spočívajúcej v posúdení vašej schopnosti splácať úver (bližšie sme o ňom písali napr. v článku: Aké informácie od vás poskytovateľ úveru musí žiadať? A čo hrozí, ak to neurobí?) 

2) Nemožnosť žiadať jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru 

Veriteľ stráca právo vyžadovať jednorazové splatenie úveru, ak s odbornou starostlivosťou neposúdi vašu schopnosť splácať úver. Túto povinnosť nemá len pri uzatvorení zmluvy, ale aj pri navýšení úveru. 

3) Uľahčenia v prípade súdneho sporu s poskytovateľom úveru či pôžičky 

V porovnaní s inými účastníkmi súdneho sporu: 

- musia spotrebitelia dostať oveľa podrobnejšie poučenie o ich právach a povinnostiach zo strany súdu, 

- spotrebiteľom nehrozí, že by v priebehu súdneho sporu súd pripustil zmenu žaloby (ak teda veriteľ zažaluje nárok nesprávne, bude to mať za následok jeho prehru vrátane nutnosti náhrady trov konania), 

- majú spotrebitelia výhodu v tom, že im súd môže pomáhať s dokazovaním – vykonať môže aj dôkazy, ktoré spotrebiteľ nenavrhol, 

- spotrebiteľ môže uvádzať nové tvrdenia a predkladať dôkazy až do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, 

- rozsudok pre zmeškanie nemôže byť vydaný v neprospech spotrebiteľa. 

Dodajme, že dodávateľ voči spotrebiteľom navyše nemôže vymáhať premlčané právo (v iných prípadoch je možné vymáhať aj premlčanú pohľadávku, a to až do doby úspešného vznesenia námietky premlčania). 

4) Možnosť žiadať primerané zadosťučinenie, ak sa veriteľ dopustí neprávosti 

O práve na primerané finančné zadosťučinenie zistíte viac v našom článku: Napálil vás obchodník či poskytovateľ úverov? Žiadajte finančné zadosťučinenie

Kedy je možné, aby bola spotrebiteľskou zmluvou aj tá, v ktorej je vaše IČO? 

Aby mala zmluva o úvere či pôžičke spotrebiteľský charakter, musí spĺňať určité parametre. Základom je, aby bol jej dlžník v postavení spotrebiteľa. Za spotrebiteľa možno podľa zákona považovať fyzickú osobu, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania

Z uvedeného vyplýva, že aj podnikajúce fyzické osoby (OSZČ) môžu uzatvoriť spotrebiteľskú zmluvu o úvere, pokiaľ požičané peniaze nemajú slúžiť na financovanie ich podnikateľskej činnosti. V praxi to však funguje tak, že keď poskytovateľ úveru zistí, že má dlžník pridelené IČO, spravidla ho do zmluvy uvedie. Spolu s ním môže byť zároveň v zmluvnom texte zakomponované vyhlásenie, že sa úver či pôžička poskytuje na podnikateľské účely. Dlžníci však zmluvy buď nečítajú pozorne alebo ich podpíšu, aj keď nie sú v súlade s reálnym účelom poskytnutia peňazí, pretože by úver inak nezískali. 

Súdy sa s úvermi a pôžičkami poskytovanými „na IČO“ fyzických osôb vyrovnávali pomerne dlho. Vyskytli sa aj názory, že ak sa v zmluve nachádza identifikačné číslo dlžníka, musí prípadnú spotrebiteľskú povahu zmluvy aktívne preukázať práve on (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Nitra, sp.zn. 8Co/79/2019). 

Ústavný súd SR ale v nedávnej dobe zaujal stanovisko, ktoré je pre podnikajúce fyzické osoby oveľa priaznivejšie. Stalo sa tak v súvislosti s posudzovaním úverových zmlúv, ktoré podnikateľ uzatvoril nielen s uvedením svojho identifikačného čísla, ale dokonca aj obchodného mena. V zmluvnom texte nechýbalo ani vyhlásenie o poskytnutí finančných prostriedkov na výkon podnikania. Následne však dlžník argumentoval, že prostriedky v skutočnosti použil pre svoju osobnú potrebu. 

Podnikateľ najskôr s tvrdením o spotrebiteľskej povahe zmluvy nebol úspešný; zastal sa ho až Ústavný súd. V náleze vydanom pod sp.zn. I. ÚS 232/2023 uviedol, že je potrebné vždy vychádzať z naozajstného účelu zmluvy. Neprihliada sa teda na to, čo bolo v jej obsahu formálne deklarované. Pri jej posudzovaní by preto v konečnom dôsledku nemalo zavážiť, či v nej bude uvedené IČO, miesto podnikania alebo vyhlásenie o použití prostriedkov na podnikanie. 

Súd zároveň zdôraznil, že dôkazné bremeno ohľadom skutočného účelu zmluvy má dodávateľ – v našom prípade teda poskytovateľ úveru. Pokiaľ dlžník uvedie, že zmluvu v skutočnosti uzatvoril v spotrebiteľskom režime, bude v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu na poskytovateľovi úveru, aby preukázal opak. Keď sa mu to nepodarí, malo by sa na dlžníka nahliadať ako na spotrebiteľa.

Anketa

Máte úver ako szčo?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Vláda schválila bič na neplatičov splátok, obchodníkom sa uľaví

23. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Vláda schválila bič na neplatičov splátok, obchodníkom sa uľaví

Vláda schválila novelu Občianskeho zákonníka, ktorá prináša významné zmeny pre neplatičov splátok. Obchodníci budú môcť požadovať úhradu celej dlžnej sumy za presne stanovených podmienok,... celý článok

Rebríček: Toto sú najlepšie spotrebné úvery od slovenských bánk

2. 5. 2024 | Redakcia

Rebríček: Toto sú najlepšie spotrebné úvery od slovenských bánk

S najlepšou ponukou spotrebných úverov na jar 2024 pricházajú Raiffeisen banka, mBank a UniCredit Bank.Toto sú výsledky hodnotenia dátovo analytickej spoločnosti Scott & Rose, prevádzkovateľa... celý článok

Išli ste za ručiteľa a máte platiť? 6 tipov, aby vás ručenie nezruinovalo

25. 4. 2024 | Barbora Magočová

Išli ste za ručiteľa a máte platiť? 6 tipov, aby vás ručenie nezruinovalo

Chceli ste v dobrej viere pomôcť blízkemu a zaručili ste sa za splnenie jeho dlhu? Pravdepodobne ste tak urobili po ubezpečení, že ručenie je len formalita vyžadovaná veriteľom a platenie... celý článok

Exekúcie trápia státisíce ľudí: Aká je pravda o Slovákoch a ich dlhoch?

18. 4. 2024 | Marek Mittaš

Exekúcie trápia státisíce ľudí: Aká je pravda o Slovákoch a ich dlhoch?

Exekúcie sú nepríjemné a v súčasnosti trápia mnohých Slovákov. Niektorí s nimi bojujú najmä kvôli nedoplatkom na výživnom, iní zas z dôvodu nezaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne.... celý článok

Máte príliš drahú hypotéku? Toto sú vaše možnosti

28. 2. 2024 | Marek Mittaš

Máte príliš drahú hypotéku? Toto sú vaše možnosti

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov sa za posledné dva roky výrazne zvýšili. Toto zvýšenie malo priamy vplyv na mesačné splátky, ktoré v súčasnosti komplikujú bežný život mnohým rodinám.... celý článok