Čo sa mení v Zákonníku práce od novembra 2022?

Redakcia | rubrika: Článok | 28. 10. 2022
Otcovská dovolenka, dĺžka skúšobnej doby pri pracovnom pomere na dobu určitú či výkon živnosti popri zamestnaní. To sú len niektoré z bodov, ktoré upravuje novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. novembra 2022. Čo je jej hlavným cieľom a aké konkrétne zmeny prinesie?
Čo sa mení v Zákonníku práce od novembra 2022?

Zdroj: Shutterstock

Na čo je novela zameraná?

Parlament na začiatku októbra 2022 schválil novelu zákona, ktorá z veľkej časti vychádza zo smerníc Európskej únie. Za hlavné ciele zmien vstupujúce do účinnosti od 1. 11. 2022 patrí:

 • zabezpečenie predvídateľných a transparentných podmienok pre zamestnancov,
 • väčší dôraz na vyváženie rodinného a pracovného života rodičov.

Znenie týchto dvoch bodov je pomerne všeobecné. Konkrétne zmeny vyplývajúce z novely zákona vyzerajú nasledovne:

Otcovská dovolenka

Od 1. novembra 2022 sa do Zákonníka práce oficiálne zavádza pojem „otcovská dovolenka.“ Otec bude mať nárok na 2 týždne, počas ktorých sa môže starať o dieťa a poberať otcovské. Tento nárok sa dá využiť do 6 týždňov od narodenia dieťaťa a nie je prekážkou, ak v rovnakom čase poberá matka materské.

Táto novela zároveň zamestnancovi na otcovskej dovolenke zabezpečuje ochranu pred nedôvodným skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Jedinou výnimkou je, ak zamestnávateľ poskytne zmysluplný a preukázateľný dôvod, ktorý však nesmie súvisieť so starostlivosťou o dieťa.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva bude musieť okrem identifikačných údajov zamestnanca a zamestnávateľa povinne obsahovať iba podstatné náležitosti, teda:

 • druh práce a jeho stručnú charakteristiku,
 • miesto výkonu práce alebo miesta výkonu práce, ak je ich viac alebo pravidlo, že miesto práce určuje zamestnanec,
 • deň nástupu do práce,
 • mzdové podmienky.

Od 1. novembra 2022 však prichádzajú aj zmeny súvisiace s ďalšími podmienkami pracovnoprávneho vzťahu, pri ktorých bude mať zamestnávateľ na výber. Buď ich upraví v pracovnej zmluve, ako to mohol robiť aj doteraz, alebo zamestnancovi poskytne samostatnú písomnú informáciu. Forma môže byť listinná alebo elektronická (podľa preferencií zamestnávateľa).

Do 7 dní od vzniku pracovného pomeru musí zamestnanec dostať informácie o:

 • hlavnom mieste výkonu práce alebo spôsobe jeho určovania,
 • ustanovenom týždennom pracovnom čase a všetko s ním súvisiacim – predpokladané pracovné dni, prestávky, nepretržitý odpočinok v rámci dňa a týždňa, podmienky práce nadčas,
 • splatnosti mzdy a výplatných termínoch.

Zamestnávateľ má až 4 týždne od vzniku pracovného pomeru na informovanie zamestnanca o:

 • výmere dovolenky a spôsobe jej určenia,
 • pravidlách skončenia pracovného pomeru,
 • práve na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom.

Skúšobná doba v pracovnom pomere na dobu určitú

Vo všeobecnosti platí, že skúšobná doba sa dohaduje maximálne na 3 mesiace, prípadne 6 mesiacov, ak ide o zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti. Dohoda o skúšobnej dobe je ale neplatná, pokiaľ nie je v písomnej forme. Taktiež sa nedá predĺžiť, ak sa na strane zamestnanca počas tejto doby nevyskytne prekážka v práci.

Novela zákona zavádza pravidlo, podľa ktorého musí byť skúšobná doba primeraná dĺžke trvania pracovného pomeru. Konkrétne nesmie skúšobná doba presiahnuť polovicu dohodnutej doby trvania samotného pracovného pomeru.

Ochrana zamestnancov

Od 1. 11. 2022 bude môcť zamestnanec podať sťažnosť pri:

 • porušení zásad rovnakého zaobchádzania,
 • nedodržaní výkonu práv v súlade s dobrými mravmi,
 • bezdôvodnom narúšaní jeho súkromia,
 • prenasledovaní kvôli porušeniu nedovoleného príkazu zachovania mlčanlivosti,
 • porušení práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.

Zamestnávateľ bude povinný na takúto sťažnosť reagovať hneď, ako to bude možné. Reakcia by v tomto prípade mala obsahovať písomnú odpoveď zamestnancovi, ale aj vykonanie nápravy a odstránenie následkov.

Zároveň bude zakázané akékoľvek prenasledovanie zamestnanca z dôvodu podania sťažnosti na kolegu či zamestnávateľa. V Zákonníku práce sa objaví aj možnosť obrátiť sa na súd. Ak by teda zamestnanec po podaní sťažnosti dostal výpoveď s podozrením, že ide o reakciu na túto sťažnosť, môže situáciu riešiť súdnou cestou. Zamestnávateľ by vtedy musel dokazovať, že dôvod na výpoveď je iný.

Živnosť popri zamestnaní

Po novom bude môcť zamestnanec vykonávať inú zárobkovú činnosť mimo pracovného času, pričom zamestnávateľ nebude mať nárok výkon tejto činnosti zakázať. Stále však platí, že ak by bola živnosť zamestnanca konkurenciou pre jeho zamestnávateľa, musí ho požiadať o písomný súhlas.

Doručovanie písomností

Pri doručovaní písomností poštou musí zamestnávateľ od 1. 11. 2022 počítať s 10 dňami uloženia zásielky. Čo to znamená v praxi? Pri odosielaní dokumentu treba počítať s tým, že zamestnanec si ju z pošty preberie až po dopravení na pobočku a uplynutí 10-dňovej lehoty uloženia zásielky. To je dôležité najmä vtedy, ak sa na dátum doručenia písomnosti viaže nejaká lehota.

Odstupné a odchodné v prípade smrti zamestnanca

Či už pracovný pomer zaniká na základe výpovede, alebo dohody, pred vyplatením odstupného alebo odchodného musí najprv uplynúť určená lehota. Ak však počas tejto lehoty zamestnanec zomrel, pracovný pomer sa považoval za ukončený smrťou. Pozostalí tak stratili nárok na odstupné či odchodné.

Novela zákona prináša zmenu, vďaka ktorej sa bude v podobnej situácii považovať deň smrti za dátum skončenia pracovného pomeru výpoveďou, resp. dohodou. Nárok na odstupné alebo odchodné teda nezanikne, iba sa presunie na pozostalých.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

zákonník práce

Toto ste už čítali?

Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

26. 9. 2023 | Barbora Magočová

Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

Prijal vás zamestnávateľ s prísľubom určitej pracovnej náplne a pravidelne vám zadáva úlohy, ktoré s pôvodne avizovanou prácou vôbec nesúvisia? Do akej miery musíte jeho pokyny rešpektovať?... celý článok

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

23. 8. 2023 | Barbora Magočová

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Zrážky zo mzdy sú prísne limitované; zamestnávateľ vás teda nemôže ukrátiť na výplate podľa toho, ako sa mu to hodí. Pokiaľ zrážka nespĺňa zákonné podmienky, nemôže k nej zamestnávateľ... celý článok

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

3. 8. 2023 | Marek Mittaš

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

Rok 2023 je pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore obdobím zvyšovania platov. Prvé kolo prišlo hneď v prvý deň roka, kedy výška mzdy narástla o 7 %. Dňa 1. januára... celý článok

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

14. 7. 2023 | Barbora Magočová

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

Na mnohých pracoviskách je zaužívané, že zamestnávateľ najmä kratšie dovolenky schvaľuje operatívne podľa potreby, a to aj na poslednú chvíľu. Čerpanie voľna je povolené len ústne a... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok