8 zmien, ktoré prinesie chystaná novela Zákonníka práce

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 13. 6. 2022 | 1 komentár
Od 1. októbra 2022 by mala nadobudnúť účinnosť novela Zákonníka práce. Zamestnancom prinesie najmä výhody či uľahčenia. Zďaleka pritom nepôjde len o široko medializovanú úpravu otcovskej dovolenky.
8 zmien, ktoré prinesie chystaná novela Zákonníka práce

Zdroj: Shutterstock

Novela bola zatiaľ odsúhlasená na vládnej úrovni; pre dokončenie legislatívneho procesu musí byť ešte odobrená parlamentom a prezidentkou. Napriek koaličnej kríze by mala byť zmena prijatá bez komplikácií - z väčšej časti totiž ide len o zapracovanie smerníc EÚ.

1. Upresnenie ohľadom výkonu inej zárobkovej činnosti

 Zamestnávateľovi sa výslovne zakáže, aby zamestnanca obmedzoval vo výkone inej zárobkovej činnosti nad rámec určeného pracovného času. Naďalej však zostáva v platnosti nutnosť vyžiadať si písomný súhlas zamestnávateľa, ak mu chcete svojou činnosťou konkurovať (bližšie: Chcete si popri práci prilepšiť? Môže to byť v rozpore so zákonom). 

2. Lepšia ochrana pred „vyhadzovom“ za uplatňovanie svojich práv 

Aj dnes platí, že vás zamestnávateľ nemôže prenasledovať či postihovať za uplatňovanie práv, ktoré vám priznáva Zákonník práce. Na mnohých pracoviskách sa však zamestnanci boja žiadať akékoľvek nároky a vyčnievať z radu zo strachu, že im to zamestnávateľ spočíta napr. pri najbližšom hromadnom prepúšťaní.

Plánovaná úprava by mohla pasivitu zamestnancov zmeniť – ak totiž po novom v pracovnoprávnom spore oznámite, že k skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa došlo kvôli aktívnemu uplatňovaniu vašich práv (napr. ste ako rodič žiadali o úpravu pracovného času alebo ste vyžadovali príplatky za nadčasy), zamestnávateľ bude musieť vaše tvrdenie preukázateľne vyvrátiť. Vám naopak postačí, keď predložíte dôkaz o tom, že ste od zamestnávateľa vyžadovali rešpektovanie vašich nárokov (napr. e-mail).

 3. Obmedzenie skúšobnej doby pri pracovnom pomere na dobu určitú 

V prípade, že si v pracovnej zmluve dojednáte dobu určitú, nesmie skúšobná doba presiahnuť polovicu dohodnutej doby trvania vášho pracovného pomeru. V platnosti naďalej ostáva obmedzenie skúšobnej doby na 3 mesiace (a u vedúcich zamestnancov na 6 mesiacov). 

4. Zamestnávateľ bude musieť písomne zdôvodniť, prečo vám nedá dobu neurčitú 

Ak máte pracovnú zmluvu len na dobu určitú alebo pracujete len na kratší pracovný čas, váš pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov a zároveň už nie ste v skúšobnej dobe, musí vám zamestnávateľ k vašej žiadosti o trvalý pracovný pomer alebo o štandardný pracovný úväzok poskytnúť písomné vyjadrenie. Vyjadrenie aj s odôvodnením musíte dostať do 1 mesiaca od podania žiadosti. Nárok na vydanie stanoviska budete mať vždy jedenkrát za 12 kalendárnych mesiacov. 

V prípade, že vás zamestnáva fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá má menej ako 50 zamestnancov, musí vám byť vyjadrenie doručené najneskôr do troch mesiacov a pri opakovanej žiadosti sa môže poskytnúť aj ústne, ale len za predpokladu, že sa dôvody zamestnávateľa nezmenili. 

5. Otcovská dovolenka 

Otcovská dovolenka bude do veľkej miery korešpondovať s už upraveným inštitútom rodičovskej dovolenky muža. Otcom na otcovskej dovolenke sa zvýši ochrana pred jednostranným ukončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Ak sa otcovia rozhodnú čerpať dovolenku už skôr, než 6 týždňov od pôrodu, budú môcť počas dvoch týždňov vyčerpaných v šestonedelí poberať materské aj napriek tomu, že materské či rodičovský príspevok budú vyplácané aj matke. 

6. Upresnenie lehoty pre podanie žaloby na neplatnosť skončenia pracovného pomeru 

Podľa Zákonníka práce možno podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Keď dochádza k predlžovaniu pracovného pomeru v dôsledku tzv. ochrannej doby (napr. pri PN zamestnanca), vznikajú v praxi spory ohľadom toho, či sa do dvojmesačnej lehoty pre podanie žaloby má započítať aj uvedené predĺženie.

Novela výslovne upravuje, že sa naň po novom nebude prihliadať. Výnimkou bude len práceneschopnosť pre chorobu alebo úraz zamestnanca, pri ktorej zamestnanec bude môcť podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru až 2 mesiace odo dňa uplynutia ochrannej doby, najneskôr však 6 mesiacov do dňa, v ktorom by jeho pracovný pomer skončil, ak by nebol v dôsledku PN v ochrannej dobe. 

7. Pracovníci na dohodu dostanú vopred povinne avízo, kedy sa s nimi počíta 

Ak pracujete na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti, zamestnávateľ vás bude musieť vopred písomne informovať o:

- dňoch a časových úsekoch, v ktorých sa od vás bude práca vyžadovať,

- lehote, v ktorej budete musieť byť informovaní o výkone práce pred jej začiatkom; táto nesmie byť kratšia, než 24 hodín. 

Pokiaľ nastane zmena, musí vás o nej zamestnávateľ informovať najneskôr v deň nadobudnutia jej účinnosti. Ak od vás bude požadovať prácu v rozpore s písomnou informáciou o avizovanom pracovnom rozvrhu, budete ju môcť odmietnuť. 

8. Ak zamestnávateľ „dohodárom“ zruší plánovanú prácu, môžu dostať náhradu 

S písomnou informáciou o pracovnom rozvrhu osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru súvisí aj ďalšia navrhovaná zmena. Po nadobudnutí účinnosti novely Zákonníka práce by malo platiť, že ak zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote, ktorá bude kratšia, než lehota určená pre informáciu o výkone práce pred jej začiatkom, bude vám patriť najmenej 30 % odmeny, ktorá by vám bola vyplatená, ak by sa plánovaná práca vykonala. 

Režim informovania o výkone práce (vrátane sankcie za zrušenie výkonu práce v avizovanej lehote) sa neuplatní, ak:

- zamestnávateľ určuje pracovný rozvrh po dohode so zástupcami zamestnancov a oznamuje ho písomne týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň,

- si pracovný čas rozvrhujete sami,

- váš priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne 3 hodiny v období štyroch po sebe idúcich týždňov.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Toto ste už čítali?

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok