8 zmien, ktoré prinesie chystaná novela Zákonníka práce

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 13. 6. 2022 | 1 komentár
Od 1. októbra 2022 by mala nadobudnúť účinnosť novela Zákonníka práce. Zamestnancom prinesie najmä výhody či uľahčenia. Zďaleka pritom nepôjde len o široko medializovanú úpravu otcovskej dovolenky.
8 zmien, ktoré prinesie chystaná novela Zákonníka práce

Zdroj: Shutterstock

Novela bola zatiaľ odsúhlasená na vládnej úrovni; pre dokončenie legislatívneho procesu musí byť ešte odobrená parlamentom a prezidentkou. Napriek koaličnej kríze by mala byť zmena prijatá bez komplikácií - z väčšej časti totiž ide len o zapracovanie smerníc EÚ.

1. Upresnenie ohľadom výkonu inej zárobkovej činnosti

 Zamestnávateľovi sa výslovne zakáže, aby zamestnanca obmedzoval vo výkone inej zárobkovej činnosti nad rámec určeného pracovného času. Naďalej však zostáva v platnosti nutnosť vyžiadať si písomný súhlas zamestnávateľa, ak mu chcete svojou činnosťou konkurovať (bližšie: Chcete si popri práci prilepšiť? Môže to byť v rozpore so zákonom). 

2. Lepšia ochrana pred „vyhadzovom“ za uplatňovanie svojich práv 

Aj dnes platí, že vás zamestnávateľ nemôže prenasledovať či postihovať za uplatňovanie práv, ktoré vám priznáva Zákonník práce. Na mnohých pracoviskách sa však zamestnanci boja žiadať akékoľvek nároky a vyčnievať z radu zo strachu, že im to zamestnávateľ spočíta napr. pri najbližšom hromadnom prepúšťaní.

Plánovaná úprava by mohla pasivitu zamestnancov zmeniť – ak totiž po novom v pracovnoprávnom spore oznámite, že k skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa došlo kvôli aktívnemu uplatňovaniu vašich práv (napr. ste ako rodič žiadali o úpravu pracovného času alebo ste vyžadovali príplatky za nadčasy), zamestnávateľ bude musieť vaše tvrdenie preukázateľne vyvrátiť. Vám naopak postačí, keď predložíte dôkaz o tom, že ste od zamestnávateľa vyžadovali rešpektovanie vašich nárokov (napr. e-mail).

 3. Obmedzenie skúšobnej doby pri pracovnom pomere na dobu určitú 

V prípade, že si v pracovnej zmluve dojednáte dobu určitú, nesmie skúšobná doba presiahnuť polovicu dohodnutej doby trvania vášho pracovného pomeru. V platnosti naďalej ostáva obmedzenie skúšobnej doby na 3 mesiace (a u vedúcich zamestnancov na 6 mesiacov). 

4. Zamestnávateľ bude musieť písomne zdôvodniť, prečo vám nedá dobu neurčitú 

Ak máte pracovnú zmluvu len na dobu určitú alebo pracujete len na kratší pracovný čas, váš pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov a zároveň už nie ste v skúšobnej dobe, musí vám zamestnávateľ k vašej žiadosti o trvalý pracovný pomer alebo o štandardný pracovný úväzok poskytnúť písomné vyjadrenie. Vyjadrenie aj s odôvodnením musíte dostať do 1 mesiaca od podania žiadosti. Nárok na vydanie stanoviska budete mať vždy jedenkrát za 12 kalendárnych mesiacov. 

V prípade, že vás zamestnáva fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá má menej ako 50 zamestnancov, musí vám byť vyjadrenie doručené najneskôr do troch mesiacov a pri opakovanej žiadosti sa môže poskytnúť aj ústne, ale len za predpokladu, že sa dôvody zamestnávateľa nezmenili. 

5. Otcovská dovolenka 

Otcovská dovolenka bude do veľkej miery korešpondovať s už upraveným inštitútom rodičovskej dovolenky muža. Otcom na otcovskej dovolenke sa zvýši ochrana pred jednostranným ukončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Ak sa otcovia rozhodnú čerpať dovolenku už skôr, než 6 týždňov od pôrodu, budú môcť počas dvoch týždňov vyčerpaných v šestonedelí poberať materské aj napriek tomu, že materské či rodičovský príspevok budú vyplácané aj matke. 

6. Upresnenie lehoty pre podanie žaloby na neplatnosť skončenia pracovného pomeru 

Podľa Zákonníka práce možno podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Keď dochádza k predlžovaniu pracovného pomeru v dôsledku tzv. ochrannej doby (napr. pri PN zamestnanca), vznikajú v praxi spory ohľadom toho, či sa do dvojmesačnej lehoty pre podanie žaloby má započítať aj uvedené predĺženie.

Novela výslovne upravuje, že sa naň po novom nebude prihliadať. Výnimkou bude len práceneschopnosť pre chorobu alebo úraz zamestnanca, pri ktorej zamestnanec bude môcť podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru až 2 mesiace odo dňa uplynutia ochrannej doby, najneskôr však 6 mesiacov do dňa, v ktorom by jeho pracovný pomer skončil, ak by nebol v dôsledku PN v ochrannej dobe. 

7. Pracovníci na dohodu dostanú vopred povinne avízo, kedy sa s nimi počíta 

Ak pracujete na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti, zamestnávateľ vás bude musieť vopred písomne informovať o:

- dňoch a časových úsekoch, v ktorých sa od vás bude práca vyžadovať,

- lehote, v ktorej budete musieť byť informovaní o výkone práce pred jej začiatkom; táto nesmie byť kratšia, než 24 hodín. 

Pokiaľ nastane zmena, musí vás o nej zamestnávateľ informovať najneskôr v deň nadobudnutia jej účinnosti. Ak od vás bude požadovať prácu v rozpore s písomnou informáciou o avizovanom pracovnom rozvrhu, budete ju môcť odmietnuť. 

8. Ak zamestnávateľ „dohodárom“ zruší plánovanú prácu, môžu dostať náhradu 

S písomnou informáciou o pracovnom rozvrhu osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru súvisí aj ďalšia navrhovaná zmena. Po nadobudnutí účinnosti novely Zákonníka práce by malo platiť, že ak zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote, ktorá bude kratšia, než lehota určená pre informáciu o výkone práce pred jej začiatkom, bude vám patriť najmenej 30 % odmeny, ktorá by vám bola vyplatená, ak by sa plánovaná práca vykonala. 

Režim informovania o výkone práce (vrátane sankcie za zrušenie výkonu práce v avizovanej lehote) sa neuplatní, ak:

- zamestnávateľ určuje pracovný rozvrh po dohode so zástupcami zamestnancov a oznamuje ho písomne týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň,

- si pracovný čas rozvrhujete sami,

- váš priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne 3 hodiny v období štyroch po sebe idúcich týždňov.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Toto ste už čítali?

Letné brigády: V zahraničí si študenti vedia zarobiť aj trojnásobok. Nevyberajte len podľa platu

21. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Letné brigády: V zahraničí si študenti vedia zarobiť aj trojnásobok. Nevyberajte len podľa platu

Letné prázdniny prinášajú množstvo príležitostí na brigády, ktoré sú ideálne pre mladých ľudí a študentov na získanie pracovných skúseností, rozšírenie obzorov a zarobenie peňazí. Tento... celý článok

Štát zo Slovákov potichu vysáva viac a viac peňazí

21. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát zo Slovákov potichu vysáva viac a viac peňazí

Pracujete a platíte dane? Potom by vás mohlo zaujímať, ako sa daňové zaťaženie pracujúcich na Slovensku zmenilo za posledné roky. Jozef Mihál, odborník na dane a bývalý minister práce,... celý článok

EÚ „zarezala“ obrovskú nespravodlivosť. Slovenskí zamestnávatelia to musia rešpektovať

20. 6. 2024 | Barbora Magočová

EÚ „zarezala“ obrovskú nespravodlivosť. Slovenskí zamestnávatelia to musia rešpektovať

Máte pocit, že je k vám zamestnávateľ nespravodlivý len preto, že máte iný politický názor, ste v odboroch alebo kvôli tomu, že ste žena? Kedy ide z jeho strany o protiprávne konanie... celý článok

Slováci uvidia od tohto dátumu viac peňazí na výplatných páskach

11. 6. 2024 | Natália Stašíková

Slováci uvidia od tohto dátumu viac peňazí na výplatných páskach

Od januára 2025 zamestnanci môžu očakávať zvýšenie čistej mzdy vďaka nárastu nezdaniteľného minima. Výšku nezdaniteľnej položky určuje výška životného minima.

Štát ukázal novú priemernú mzdu: Väčšina Slovákov ju nezarobí, ale platy rástli raketovo

4. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát ukázal novú priemernú mzdu: Väčšina Slovákov ju nezarobí, ale platy rástli raketovo

Reálne mzdy na Slovensku zaznamenali výrazný nárast, čo potvrdzujú čerstvé údaje Štatistického úradu SR za 1. štvrťrok 2024. Priemerná mzda dosiahla 1 447 eur, čo predstavuje medziročný... celý článok