Aké sú následky zverejnenia vašich osobných údajov? Budete prekvapení

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 30. 1. 2024
Už aj Slováci si pomaly zvykajú na to, že nemusia tolerovať neprípustné zásahy do svojho súkromia či cti. Uplatňovanie práv vyplývajúcich z ochrany osobnosti dnes nie je ničím výnimočným; v prípade niektorých zásahov sa priznáva odškodné aj v päťmiestnych sumách. V ktorých bežných situáciách mohlo byť zasiahnuté aj do vašich osobnostných práv?
Aké sú následky zverejnenia vašich osobných údajov? Budete prekvapení

Zdroj: Shutterstock

Aké zásahy do práva na ochranu osobnosti sa v praxi riešia najčastejšie? 

Právo na ochranu osobnosti je pomerne široký pojem; pokrýva nielen zásahy do fyzickej schránky človeka, ale aj do sféry jeho psychického prežívania. Zahŕňa napríklad ochranu života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ale tiež súkromia, mena či prejavov osobnej povahy. 

V súdnej praxi sa najčastejšie riešia nasledujúce zásahy do osobnostných práv:

- zásahy do práva na súkromný a rodinný život súvisiace s poškodením zdravia alebo cudzím zavinením úmrtia (napríklad pri dopravných nehodách, nesprávnom poskytnutí lekárskej pomoci, úrazoch na pracovisku kvôli nedodržaniu pravidiel BOZP a pod.),

- zásahy do občianskej cti či dôstojnosti spôsobené šírením nepravdivých alebo hanlivých vyjadrení na adresu poškodenej osoby (na sociálnych sieťach, v médiách, ale tiež na rôznych verejných podujatiach či zhromaždeniach),

- zásahy do práva na súkromie v dôsledku odhalenia či zverejnenia výsostne intímnych alebo dôverných informácií či osobných údajov (môže k nim dôjsť nielen úmyselne s cieľom vás poškodiť, ale aj z nedbanlivosti – napríklad nedostatočnou ochranou vašich údajov alebo zverejnením videa či fotografie bez vášho privolenia). 

Čo môžete žiadať, ak niekto zasiahne do vašich osobnostných práv? 

Ak vaše osobnostné práva niekto poruší, môžete sa voči nemu domáhať, aby:

- od neoprávnených zásahov upustil,

odstránil následky týchto zásahov,

- vám poskytol primerané zadosťučinenie,

- vám nahradil nemajetkovú ujmu v peniazoch, a to za predpokladu, že iná forma primeraného zadosťučinenia sa nejaví ako dostačujúca (napríklad preto, že bola v značnej miere znížená vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti). 

Príklad: Ak do vašej cti zasiahne nepravdivý príspevok na sociálnej sieti, môžete žiadať, aby súd nariadil jeho odstránenie. Ďalej môžete od autora príspevku žiadať, aby na sociálnej sieti uverejnil nový príspevok, v ktorom uvedie, že jeho pôvodný príspevok o vašej osobe bol nepravdivý.

V rámci primeraného zadosťučinenia môžete uplatniť nárok na ospravedlnenie. Pokiaľ by príspevok zasiahol do vášho života natoľko, že by sa ospravedlnenie nejavilo ako dostatočná kompenzácia (napríklad preto, lebo ste kvôli nemu prišli o prácu alebo boli v dôsledku jeho zverejnenia vážne narušené vzťahy s vašimi blízkymi), môžete žiadať tiež náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Aké peňažné sumy pri zásahu do osobnostných práv priznávajú súdy? 

V posledných rokoch sa náhrada nemajetkovej ujmy za zásah do súkromného a rodinného života pozostalých v dôsledku úmrtia ich blízkej osoby pohybovala približne od 10 000 do 20 000 Eur. Treba však počítať s tým, že náhrada sa priznáva každému členovi užšej rodiny samostatne.

V prípade riešenom Krajským súdom Trnava (rozhodnutie vydané pod sp.zn. 21Co/3/2023) bolo napríklad za spôsobenie úmrtia otca pri dopravnej nehode priznaných 10 000 Eur pozostalému (už dospelému) dieťaťu a 17 000 Eur manželke (ich nemajetková ujma teda bola dohromady kompenzovaná čiastkou 27 000 Eur). Ak zosnulý člen rodiny už nežil s pozostalým v jednej domácnosti (napr. dieťa sa už od rodiča odsťahovalo), môže sa priznaná náhrada aj o čosi znížiť (rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 5Co/101/2022). 

Za narušenie občianskej cti šírením nepravdivých údajov sa priznávajú nižšie čiastky. Rozpätie súm môže byť ešte širšie, pretože okolnosti týchto zásahov sa môžu diametrálne odlišovať, a to aj svojimi následkami.

Pomerne vysokú náhradu zatiaľ súdy priznávajú napríklad lekárovi Sabakovi kvôli statusom predstaviteľov strany Republika, a to aj s prihliadnutím na mimoriadny dosah, ktoré mali rozširované tvrdenia na veľkú časť verejnosti. V iných prípadoch verbálnych útokov naopak môže postačovať aj ospravedlnenie (napr. rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 11Co/237/2019). 

Zásahy do osobnostných práv, ktoré prakticky zmenia celý život dotknutej osoby samozrejme nemožno porovnávať so zásahmi, ktoré síce majú potenciál narušiť osobnostnú sféru, ale negatívne následky napokon nespôsobia. Uvedený rozdiel sa premieta aj do priznávanej výšky nemajetkovej ujmy a možno ho ilustrovať napríklad na súdnom spore, v ktorom sa žalobca domáhal jej priznania kvôli nedostatočnej ochrane jeho osobných údajov jedným z mobilných operátorov.

Zásah spočíval v tom, že dokumenty s jeho údajmi boli umiestnené do neuzamknutého skladu na papierový odpad a tým pádom sprístupnené k potenciálnemu zneužitiu (ku ktorému ale reálne nedošlo). V tomto prípade súd priznal náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 110 Eur (napr. rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 10Co/22/2023). 

V roku 2024 sa zásah do osobnostných práv predraží 

Okrem náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch musí narušiteľ osobnostných práv počítať aj s náhradou trov súdneho konania. Od 1. 1. 2024 sa tarifné odmeny za zastupovanie vo veciach ochrany osobnosti pre advokátov navýšili. Do konca minulého roka bola tarifná odmena advokáta za 1 úkon právnej služby v spore týkajúcom sa osobnostných práv 61,41 Eur, ak sa od protistrany nežiadala náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. Pokiaľ sa nárok na náhradu nemajetkovej ujmy uplatňoval, činila odmena až 91,29 Eur. 

Od začiatku roka 2024 je odmena za 1 úkon právnej služby v spore ohľadom osobnostných práv, v ktorom sa zároveň nežiada náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, až 121,17 Eur. Ak sa uplatňuje aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, navýši sa odmena za 1 úkon na sumu 180,93 Eur. 

Dodajme, že v bežnom súdnom konaní o zásahu do osobnostných práv sa od jeho začiatku až do konca 1. pojednávania vykonajú minimálne 3 úkony právnej služby; odmeny za jednotlivé úkony sa pritom sčítavajú. Ku každému z úkonov ešte treba pripočítať aj tzv. režijný paušál (pre rok 2024 ide o sumu 13,73 Eur). 

Aj keď sa so svojím advokátom dohodnete na inej, než vyhláškovej forme odmeny (napr. podielovej či hodinovej), náhrada trov právneho zastúpenia sa víťazovi sporu priznáva práve v sume podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. 

Pokojne sa teda môže stať, že zatiaľ čo vy na právne zastúpenie v spore v konečnom dôsledku nevynaložíte zásadné sumy, vašej protistrane sa zásah do osobnostných práv môže pekne predražiť. 

Okrem náhrady trov právneho zastúpenia treba pri uplatňovaní nárokov z práv na ochranu osobnosti počítať aj so súdnym poplatkom. Ak sa žaloba podá bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, navyšuje sa od 1. 4. 2024 súdny poplatok z čiastky 66 Eur na sumu 100 Eur.

Pokiaľ si náhradu nemajetkovej ujmy uplatníte, bude do 31. 3. 2024 tvoriť súdny poplatok súčet čiastky 66 Eur a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac však 16 596,50 Eur. Od 1. 4. 2024 pôjde o súčet čiastky 100 Eur a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac však 25 000 Eur.

Anketa

Zasiahol už niekto do vašich osobných práv?

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

osobné údaje, práca, súd

Toto ste už čítali?

Neviete, ako sa zaregistrovať na úrade práce? Tu je jednoduchý sprievodca!

31. 1. 2024 | Marek Mittaš

Neviete, ako sa zaregistrovať na úrade práce? Tu je jednoduchý sprievodca!

So stratou práce sa spája niekoľko povinností, vrátane evidovania sa na úrade práce. Dobrou správou je, že štát tento proces zjednodušil. Po novom všetko vybavíte z pohodlia domova... celý článok

Zamestnávateľ robí nekalosti? Môžete získať odmenu až 37 500 eur!

25. 1. 2024 | Barbora Magočová

Zamestnávateľ robí nekalosti? Môžete získať odmenu až 37 500 eur!

Zvýhodnené podmienky oznamovania protiprávnej činnosti na pracovisku na Slovensku platia už 5 rokov. Zamestnanci môžu za ich nahlásenie získať značnú peňažnú odmenu; nezanedbateľný... celý článok

Každý z nás už v práci urobil 1 z týchto vecí. Za všetky vás ale možno vyhodiť!

16. 1. 2024 | Barbora Magočová

Každý z nás už v práci urobil 1 z týchto vecí. Za všetky vás ale možno vyhodiť!

V zamestnaní trávime približne polovicu nášho bdelého času. Počas takto dlhej doby sa môže ľahko pritrafiť slabšia chvíľka, v ktorej sa nezachováme úplne príkladne. Mnoho pomerne bežných... celý článok

Minimálna mzda v roku 2024: Vieme, aká bude a čo všetko ovplyvní

9. 1. 2024 | Daniel Výcha

Minimálna mzda v roku 2024: Vieme, aká bude a čo všetko ovplyvní

Minimálna mzda je suma, ktorá sa mení každý rok. Od nej sa priamo odvíjajú aj výšky ďalších platieb, ako sú odvody alebo príplatky. Vďaka jej zvýšeniu sa tieto sumy tiež navýšia. Ako... celý článok

Štátne sviatky, voľné dni a dni pracovného pokoja v roku 2024

3. 1. 2024 | Marek Mittaš

Štátne sviatky, voľné dni a dni pracovného pokoja v roku 2024

Koniec roka je obdobím, keď si mnohí z nás rekapitulujú udalosti posledných mesiacov a plánujú, ako budú vyzerať nasledujúce. Máte pred sebou diár alebo kalendár a zamýšľate sa nad... celý článok