Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 20. 4. 2023 | 1 komentár
Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou lepšie zodpovedať vývoju cenovej hladiny tovarov a služieb. Ktorých príplatkov sa zmeny týkajú a v čom budú spočívať? A ako sa bude postupovať pri dohodároch?
Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Zdroj: Shutterstock

Príplatky už nebudú určené pevnou sumou 

Od roku 2021 sa mzdové zvýhodnenia (v praxi označované aj ako „príplatky“) za víkendy, nočnú prácu, kompenzácia za sťažený výkon práce a tiež náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska určovali pevnou sumou stanovenou zákonom. Od 1. 6. 2023 sa budú všetky vymenované peňažné nároky opäť odvíjať od minimálnej mzdy. 

Pripomeňme, že v roku 2023 je minimálna mzda zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 700 Eur; suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom s týždenným pracovným časom 40 hodín dosahuje 4,023 Eur. 

Príplatok za sobotu 

Do 31. 5. 2023 sa výška príplatku za prácu v sobotu určuje tak, že popri dosiahnutej mzde vám patrí ešte mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 Eur za hodinu. 

Počínajúc od 1. 6. 2023 máte nárok na príplatok, ktorý musí zodpovedať aspoň 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (t. j. 2,012 Eur)

Vo výnimočných prípadoch je dovolené príplatok znížiť, maximálne však na 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (t. j. 1,810 Eur). Zníženie však pripadá do úvahy, len ak sú splnené nasledujúce podmienky:

1) vzhľadom na povahu práce a podmienky prevádzky sa vyžaduje pravidelný výkon práce v sobotu,

2) zamestnávateľovi sa podarilo nižší príplatok dohodnúť, a to buď v kolektívnej zmluve uzatváranej s odborovou organizáciou alebo priamo v pracovnej zmluve s konkrétnym zamestnancom, ak u neho odbory nepôsobia a k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

Naďalej zostáva v platnosti, že s vedúcim zamestnancom je možné dojednať mzdu už s prihliadnutím na prácu v sobotu. Uzatvorením takejto dohody vedúci zamestnanec o príplatok za sobotu prichádza. 

Príplatok za nedeľu 

Do 31. 5. 2023 vám zamestnávateľ musí za prácu v nedeľu okrem vašej štandardnej mzdy uhradiť na príplatku čiastku 3,58 Eur za hodinu

 Od 1. 6. 2023 bude mzdové zvýhodnenie za nedeľnú prácu najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (t. j. 4,023 Eur). Aj príplatok za nedeľu môže byť znížený, maximálne však na 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (t. j. 3,621 Eur). Zníženie je prípustné za rovnakých podmienok ako pri mzdovom zvýhodnení za prácu v sobotu; identicky ako pri sobotnom príplatku sa postupuje aj ohľadom dohody s vedúcim zamestnancom, ktorou sa jeho mzda môže určiť už s prihliadnutím na prácu v nedeľu. 

Príplatok za nočnú prácu 

Za hodinu nočnej práce máte do konca mája nárok na príplatok vo výške 1,43 Eur a pokiaľ vykonávate rizikovú nočnú prácu, patrí vám zvýhodnenie až vo výške 1,79 Eur za hodinu. 

Od 1. 6. 2023 dostanete za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (t. j. 1,609 Eur). Za výkon rizikovej nočnej práce vám musí zamestnávateľ priplatiť až 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (t. j. 2,012 Eur)

Zníženie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu bude možné len po hranicu 35 % minimálnej mzdyv eurách za hodinu (t. j. 1,408 Eur), a to pokiaľ:

1) sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzkyvyžaduje, aby sa prevažná časť vykonávala ako nočná práca,

2) nevykonávate rizikovú prácu,

3) zníženie bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve, príp. vo vašej pracovnej zmluve, ak pracujete u zamestnávateľa u ktorého nepôsobia odbory a k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

Opäť platí, že s vedúcim zamestnancom sa môže výška mzdy dohodnúť už s prihliadnutím na nočnú prácu a osobitné mzdové zvýhodnenie mu v takom prípade nepatrí. 

Príplatok za sťažený výkon práce 

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (ide o zákonom vymedzené činnosti, ktoré pre zamestnanca predstavujú zdravotné riziko) sa až do konca mája 2023 určuje v sume 0,72 Eur za každú hodinu takejto práce. 

Od 1. 6. 2023 vám za každú hodinu sťaženej práce popri dosiahnutej mzde náleží kompenzácia vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (t. j. 0,805 Eur)

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti 

Náhrada za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sa od 1. 6. 2023 mení z pevnej sumy vo výške 0,72 Eur na najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (t. j. 0,805 Eur). Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku vám naďalej patrí mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu. 

Príplatok za prácu nadčas 

Príplatok za prácu nadčas sa ani v roku 2023 nemení. Okrem dosiahnutej mzdy vám musí zamestnávateľ za nadčasy uhradiť zvýhodnenie vo výške 25 % vášho priemerného zárobku. Ak vykonávate rizikové práce, zvyšuje sa príplatok na 35 % vášho priemerného zárobku. Bližšie sme o príplatku za nadčasy písali v článku: Príplatky za nadčasy. V roku 2022 ich získa viac zamestnancov

Príplatky za sviatok 

Ani príplatky za sviatok sa pre zamestnancov v pracovnom pomere tento rok nemenia. Naďalej platí, že okrem dosiahnutej mzdy musíte dostať aspoň 100 % vášho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vám nenáleží, ak:

1) so zamestnávateľom dojednáte čerpanie náhradného voľna; zamestnávateľ vám ho však musí poskytnúť najneskôr do uplynutia 3 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom ste pracovali aj cez sviatok, príp. v inom vami odsúhlasenom termíne.

2) ste vedúcim zamestnancom a pristúpili ste na dojednanie o výške mzdy, ktorá prípadnú prácu vo sviatok už zohľadňuje. 

Výška príplatkov u dohodárov 

Ak si privyrábate na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti či dohody o brigádnickej práci študentov), určuje sa výška vášho príplatku za prácu cez víkend, za nočnú prácumzdová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa rovnakých pravidiel ako u zamestnanca v pracovnom pomere. 

Za každú hodinu práce vo sviatok vám do 31. 5. 2023 patrí dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu 3,58 Eur a od 1. 6. 2023 aspoň o sumu minimálnej mzdy za hodinu (t. j. 4,023 Eur). Pre úplnosť dodajme, že o príplatku za pracovnú pohotovosť či nadčasovú prácu u dohodárov nemožno uvažovať, pretože im ju nemožno ani nariadiť, ani ju s nimi dohodnúť. 

Bonus: prehľadná tabuľka príplatkov od 1. 6. 2023 

Druh príplatku/kompenzácie/náhrady

Minimálna výška

Štandardný príplatok za prácu nadčas

25 % priemerného zárobku

Príplatok za prácu nadčas pri rizikovej práci

35 % priemerného zárobku

Príplatok za sviatok pri klasickom pracovnom pomere

100 % priemerného zárobku

Príplatok za sviatok pri dohodároch

4,023 Eur (100 % minimálnej mzdy za hodinu)

Štandardný príplatok za sobotu

2,012 Eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)

Znížený príplatok za sobotu

1,810 Eur (45 % minimálnej mzdy za hodinu)

Štandardný príplatok za nedeľu

4,023 Eur (100 % minimálnej mzdy za hodinu)

Znížený príplatok za nedeľu

3,621 Eur (90 % minimálnej mzdy za hodinu)  

Štandardný príplatok za nočnú prácu

1,609 Eur (40 % minimálnej mzdy za hodinu)

Znížený príplatok za nočnú prácu

1,408 Eur (35 % minimálnej mzdy za hodinu)

Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci

2,012 Eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

0,805 Eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

0,805 Eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

 

Anketa

Zdajú sa vám príplatky dostatočné?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Toto ste už čítali?

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

20. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

Ste obeťou šikany, dostali ste neoprávnenú výpoveď alebo vás podrazil zákazník či dodávateľ? Technické vymoženosti dnešnej doby priam zvádzajú k tomu, aby ste pravdu dokázali zvukovým... celý článok