Získanie obecného alebo mestského nájomného bytu môže trvať roky

Redakcia | rubrika: Článok | 19. 5. 2021
Ak neviete vyriešiť otázku bývania a nevlastníte žiadnu nehnuteľnosť, respektíve byt či rodinný dom, môžete požiadať obec alebo mesto o pridelenie nájomného bytu. Pravdepodobne sa však ocitnete na dlhom zozname čakateľov.
Získanie obecného alebo mestského nájomného bytu môže trvať roky

Zdroj: Shutterstock

Sociálne bývanie

V tomto prípade sa teda bavíme o sociálnom bývaní, čiže bývaní, ktoré je zabezpečené obcou či mestom z verejných prostriedkov. Väčšinou ide o bytovú jednotku, ale môže to byť aj rodinný dom alebo jeho časť. Sociálne bývanie sa poskytuje ľuďom, ktorí nemajú vyriešenú otázku bývania, respektíve nevlastnia byt alebo dom.

Podmienky poskytovania sociálneho bývania a poskytovania dotácií na nájomné byty pre jednotlivé samosprávy určuje Zákon 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Ten však definuje len všeobecný rozsah podmienok, to znamená, že konkrétnejšie zásady prideľovania sociálnych, respektíve nájomných bytov určuje už samotná obec alebo mesto.

Tieto zásady si jednotlivé samosprávy určujú prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, čo im v konečnom dôsledku umožňuje aj zákon. Niekde sú uprednostnené mladé páry s dieťaťom, inde dôchodcovia, prípadne osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú byt na prízemí s bezbariérovým prístupom.

 

Podmienky sa môžu líšiť

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že podmienky sa u jednotlivých samospráv môžu líšiť. Zákonom stanovenou podmienkou je váš príjem. Žiadateľ musí mať príjem maximálne vo výške 3-násobku životného minima. Môže mať príjem aj vo výške 4-násobku životného minima, ale iba ak je členom domácnosti osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, prípadne aspoň jeden člen domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru či ochranu pre obyvateľov mesta alebo obce.

Zákon ďalej oprávňuje žiadať o sociálne bývanie osobu, ktorej zanikla ústavná, náhradná, pestúnska alebo osobitná starostlivosť a zároveň nepresiahla vek 30 rokov. V podmienkach sa často uvádza aj minimálny príjem, a to aspoň 1,2-násobok životného minima za mesiac. Ďalšou podmienkou niektorých miest a obcí je, aby žiadateľ mal v danej samospráve trvalý pobyt, prípadne sa v danom meste preukázateľne zdržiaval niekoľko rokov.

V podmienkach sa často zdôrazňuje aj nutnosť, aby bol nájomca schopný platiť nájomné a poplatky za služby spojené s bytom. Do úvahy sa teda neberie len samotný nájom, ale aj platby za elektrinu, plyn, koncesionárske poplatky, prípadne aj fond opráv. Ďalšími kritériami sú zdravotný stav, doba podanej žiadosti, nedoplatky voči mestu či obci, majetkové pomery žiadateľa a podobne.

Pri schválení vašej žiadosti musíte počítať aj s tým, že vo väčšine prípadov sa pri poskytnutí nájomného bytu musí platiť aj vratná záloha.

Tip: Ako získať príspevok na bývanie

Ako požiadať o nájomné bývanie

Prvým krokom je podanie písomnej žiadosti na mestskom alebo obecnom úrade, prípadne ju môžete podať aj elektronicky, ak to daná samospráva umožňuje. Problémom je, že síce existuje všeobecné tlačivo žiadosti o nájomné bývanie, ale väčšinou si jeho podobu predpisujú samotné obce a mestá.

Takže si budete musieť tlačivo žiadosti stiahnuť na webovej stránke daného mesta alebo obce, prípadne si ho osobne vyzdvihnúť na obecnom úrade. Základné tlačivo musí obsahovať žiadateľove meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, rodinný stav, telefón, e-mail, čistý príjem, prípadne rovnaké informácie aj o manželovi či manželke. Samozrejmosťou sú aj údaje o maloletých deťoch, prípadne aj o študentoch do 25. roku života.

Doklady, ktoré sa prikladajú k žiadosti:

  • Potvrdenie o aktuálnej výške príjmu a príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.
  • Prefotené doklady totožnosti, rodného listu alebo cestovného pasu.
  • Potvrdenie o návšteve školy, prípadne aj plnení povinnej školskej dochádzaky.
  • Čestné prehlásenie žiadateľa, že všetky údaje sú pravdivé a nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie.
  • Ak žiadateľ nemá v meste alebo obci trvalý pobyt, musí preukázať, že sa v danej lokalite zdržiaval po dobu, ktorú požaduje dané mesto.
  • Doklad o rodinnom stave, respektíve sobášny alebo úmrtný list, prípadne rozsudok o rozvode manželstva.
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Poznámka: Povinné doklady k žiadosti sa môžu v jednotlivých mestách a obciach líšiť.

Na nájomné byty sa čaká

Problémom poskytovania sociálneho bývania je, že tieto podmienky spĺňa viac žiadateľov ako je samotných voľných bytov. To znamená, že sa väčšinou ocitnete na dlhom zozname čakateľov. Takže, ak samospráva nemá v pláne stavať nové nájomné byty alebo nie ste žiadateľ, ktorého životná situácia je dôvodom na uprednostnenie, k nájomnému bytu od obce sa dostanete prinajlepšom za pár rokov, v tom horšom prípade nikdy.

Niektoré mestá ukladajú žiadateľovi povinnosť, obnovovať svoju žiadosť do troch rokov od posledného podania. Vždy sa preto uistite, či ste ešte stále na zozname čakateľov, pretože pri neobnovení žiadosti vás môžu z tohto zoznamu automaticky vyradiť. Ak vám žiadosť o byt schvália, nájomná zmluva je vždy len na dobu určitú, ale môže sa pravidelne predlžovať.

Aj vtedy však môžu nastať nemalé problémy, nakoľko sa pri predlžovaní tejto zmluvy opäť prehodnocujú podmienky poskytnutia. Môže sa stať, že zarobíte príliš málo alebo veľa, čo by znamenalo stratu nároku na nájomné bývanie. Treba však podotknúť, že takýto druh bývania je určený pre ľudí s menším príjmom, pre dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne pre lepší životný štart mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť. Nie je to doživotné riešenie otázky bývania.

Zdroje: Zákon 443/2010 Z. z., Zákon 369/1990 Zb., Všeobecne záväzné nariadenia obcí

Anketa

Kde bývate?

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+54
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Banky na Slovensku rušia pobočky: Čo stojí za tým?

29. 11. 2023 | Daniel Výcha

Banky na Slovensku rušia pobočky: Čo stojí za tým?

Koronakríza ovplyvnila viaceré sektory vrátane bánk, ktoré počas nej pristúpili k masívnemu rušeniu svojich kamenných pobočiek. Tento trend pokračuje aj naďalej. Za necelých deväť mesiacov... celý článok

Ceny poštovného na Slovensku rastú: Čo všetko pošta zvyšuje?

10. 11. 2023 | Marek Mittaš

Ceny poštovného na Slovensku rastú: Čo všetko pošta zvyšuje?

Ceny poštových služieb sa od budúceho roka zvýšia. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide pritom už o druhé zvyšovanie cien za... celý článok

Deficit Slovenska rekordne rastie: Čo čaká novú vládu?

11. 10. 2023 | Daniel Výcha

Deficit Slovenska rekordne rastie: Čo čaká novú vládu?

Deficit Slovenska dosiahol tento rok rekordnú výšku, ktorá momentálne dosahuje 3,9 miliardy eur. V porovnaní s minulým rokom ide o trojnásobné zvýšenie. Aký vplyv to bude mať na rozpočet... celý článok

Dlhy a majetok: Ako sú na tom Slováci v porovnaní so svetom?

10. 10. 2023 | Marek Mittaš

Dlhy a majetok: Ako sú na tom Slováci v porovnaní so svetom?

Najnovšie štatistiky o čistom finančnom majetku a dlhu jasne naznačujú, že práca s financiami nie je pre Slovákov taká prirodzená. V rebríčku Allianz Global Wealth Report 2023 sa nachádzame... celý článok

Euro 7 v praxi: Čo to bude znamenať pre slovenských motoristov?

4. 10. 2023 | Marek Mittaš

Euro 7 v praxi: Čo to bude znamenať pre slovenských motoristov?

Keď sa vodiči dozvedeli o pôvodnom návrhu emisnej normy Euro 7, mnohí sa obávali možných dôsledkov. Cieľom tejto normy bolo ďalšie zníženie emisií. Avšak nápad z Bruselu sa rýchlo stretol... celý článok