Doklady potrebné k odchodu do dôchodku v roku 2022

Redakcia | rubrika: Článok | 6. 4. 2022
Odchod do dôchodku nie je iba o tom, že ukončíte pracovný pomer, prídete domov, vyložíte si nohy a užívate si dôchodok. S prechodom od práce k zaslúženému oddychu sa spája napríklad požiadanie o priznanie dôchodku. Ak chcete, aby tento proces prebehol rýchlo a hladko, je dobré si pred návštevou Sociálnej poisťovne pripraviť niekoľko dokladov.
Doklady potrebné k odchodu do dôchodku v roku 2022

Zdroj: Shutterstock

Ktoré doklady sú nutné?

V prvom rade sa poďme pozrieť na doklady, ktoré tvoria základ žiadosti o priznanie dôchodku. Sociálna poisťovňa ich bude potrebovať od každého budúceho dôchodcu. Ide o tieto doklady:

 • Doklad o ukončení vzdelania – pokiaľ ste štúdium ukončili predpísaným spôsobom (maturita, skúška…), k žiadosti prikladáte príslušný doklad. Môže to byť maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom či výučný list. Ak ste však štúdium ukončili iným ako predpísaným spôsobom, budete potrebovať potvrdenie od školy o trvaní vášho štúdia.
 • Vojenská knižka, prípadne doklad vydaný príslušnou vojenskou správou.
 • Rodné listy detí alebo rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého ste si dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Tieto doklady sa prikladajú iba vtedy, ak ste sa vy alebo vaše dieťa narodili v cudzine. V takom prípade sa môže stať, že register fyzických osôb nemusí obsahovať údaje potrebné na vyplnenie žiadosti.
 • Úmrtný list alebo výpis z matriky, ak vaše dieťa zomrelo pred dosiahnutím plnoletosti, teda veku 18 rokov. Tento doklad sa vyžaduje iba v prípade, že ste cudzinec alebo ak vaše dieťa zomrelo v cudzine a nebolo zapísané do osobitnej matriky.
 • Hodnoverný doklad, z ktorého jasne vyplýva, odkedy dokedy trvalo vaše zamestnanie. Môže to byť napríklad evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa či jeho právneho nástupcu.
 • Ak ste boli pred 1. 1. 2001 evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, pripravte si potvrdenia o všetkých týchto obdobiach.
 • Ak ste boli pred 1. 5. 1990 zamestnaný v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, budete potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa o období daného zamestnania.

Doklady pre špecifické potreby

Teraz sa presunieme k dokladom, ktoré nie sú vyžadované od každého. Existujú situácie, kedy si Sociálna poisťovňa musí overiť dodatočné informácie. Vtedy budú potrebné niektoré z týchto dokladov.

Minimálny dôchodok

Ak vám podľa oficiálneho vzorca na výpočet dôchodku vychádza suma, ktorá nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa vám ho môže navýšiť. Cieľom je zabezpečenie takého príjmu, aby dôchodca nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

O minimálny dôchodok nemusíte žiadať samostatne. Sociálna poisťovňa vyhodnotí váš nárok na základe žiadosti o pridelenie dôchodku. Avšak, aby vám mohol byť pridelený, poisťovňa bude potrebovať:

 • Potvrdenie o sume a výške dôchodku vyplácaného z cudziny – v prípade, že vám je vyplácaný dôchodok z cudziny, priložíte potvrdenie o jeho výške ku dňu, od ktorého žiadate o starobný dôchodok.
 • Potvrdenie o obdobiach poistenia získaných v cudzine – v prípade, že ste nejaké získali.

Ak zostávate zamestnaní

Poberanie dôchodku nemusí nutne znamenať koniec akéhokoľvek zamestnania. Pokiaľ chcete a vládzete, môžete pracovať aj v dôchodkovom veku, čo je dokonca možné aj po uznaní nároku na starobný dôchodok. Treba pripomenúť, že práca počas poberania dôchodku je určitým spôsobom obmedzená, ale nie vylúčená. Ak však zostávate v zamestnaní, Sociálna poisťovňa bude potrebovať evidenčný list dôchodkového poistenia.

Iné situácie

 • Ak žiadate o priznanie starobného dôchodku spätne aj za obdobie, v ktorom vám bola vyplácaná dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej, je potrebné priložiť doklad o vyplatenej sume od príslušného orgánu.
 • Ak ste dosiahli dôchodkový vek pred 1. 1. 2004 a boli ste naďalej nepretržite zamestnaný k 31. 12. 2003, treba predložiť potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roka, v ktorom ste túto vekovú hranicu dosiahli.
 • Ak vám je vyplácaný výsluhový dôchodok, Sociálna poisťovňa bude potrebovať potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku.
 • Ak ste získali obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonával profesionálnu službu alebo vojaka, prikladáte potvrdenie príslušného úradu na preukázanie toho, či máte, alebo nemáte nárok na výsluhový dôchodok.

Doklady si nájdite radšej sami

Sociálna poisťovňa si dokáže väčšinu potrebných dokladov nájsť aj sama. Ak ich ale prinesiete vy a odovzdáte ich pri vypĺňaní žiadosti o priznanie nároku na dôchodok, celý proces sa tým výrazne zrýchli. Pre zamestnanca Sociálnej poisťovne bude overenie údajov v žiadosti otázkou pár sekúnd. V opačnom prípade by mohlo trvať aj niekoľko dní, kým by sa dokumenty našli v archívoch.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Komu sa oplatí ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

22. 2. 2024 | Daniel Výcha

Komu sa oplatí ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

Predčasný dôchodok láka mnohých. Má však určité obmedzenia, kvôli ktorým nemusí byť výhodný pre úplne každého. Pre ktoré skupiny ľudí sa oplatí v tomto roku ísť do predčasného dôchodku... celý článok

Zmeny v druhom pilieri: Koho sa týkajú a prečo si od roku 2024 nasporíme menej?

23. 1. 2024 | Marek Mittaš

Zmeny v druhom pilieri: Koho sa týkajú a prečo si od roku 2024 nasporíme menej?

Druhý pilier prejde v roku 2024 jednou výraznou zmenou, ktorá spôsobí, že si v ňom nasporíme menej. Od januára dôjde k trvalému zníženiu príspevkovej sadzby z 5,5 % na 4 %. Podľa vlády... celý článok

Čo sa mení v roku 2024 pre dôchodcov: Kto si prilepší a kto nie?

11. 1. 2024 | Redakcia

Čo sa mení v roku 2024 pre dôchodcov: Kto si prilepší a kto nie?

Začiatok roka už tradične prináša viaceré zmeny, vrátane tých, ktoré sa týkajú dôchodcov. Penzisti sa môžu tešiť na vyššie dávky a trináste dôchodky. Zmeny však neobídu ani vyplácanie... celý článok

Trinásty dôchodok v praxi: Čo si pripravila nová vláda pre penzistov?

30. 11. 2023 | Marek Mittaš

Trinásty dôchodok v praxi: Čo si pripravila nová vláda pre penzistov?

O trinástom dôchodku sa v posledných týždňoch hovorilo viac než zvyčajne. Najprv vláda informovala, že ho nebude možné vyplatiť v plnej hodnote, teda v sume priemerného dôchodku. Neskôr... celý článok

Kalkulačka: Vypočítajte si dôchodok v roku 2024

23. 11. 2023 | Redakcia

Kalkulačka: Vypočítajte si dôchodok v roku 2024

Ak plánujete ísť na dôchodok, môže sa vám oplatiť stihnúť to ešte v tomto roku. Výška dôchodkov priznaných pred rokom 2024 bude totiž zrejme vyššia, ako tých, ktoré sa priznajú po 1.... celý článok