Dve péenky po sebe: na koľko peňazí máte nárok a ako postupovať?

Roland Regely | rubrika: Článok | 4. 9. 2020
Každú novú práceneschopnosť vám platí prvých 10 dní váš zamestnávateľ, potom dostávate dávku od Sociálnej poisťovne. Peniaze môžete dostávať maximálne 52 týždňov.
Dve péenky po sebe: na koľko peňazí máte nárok a ako postupovať?

Zdroj: Shutterstock

Zamestnanci, ktorí sa počas roka stanú práceneschopnými majú nárok na nemocenské dávky. Môžu ich získať aj živnostníci alebo podnikatelia, ktorí si platia nemocenské poistenie. Výška PN zamestnanca závisí od hrubej mzdy. Pri opätovnej práceneschopnosti sa nič nemení, zamestnanec dostáva taký istý priemer ako pri predošlej PN, resp. priemer za predchádzajúci rok. 

Ak maródujete ako zamestnanec, prvých 10 dní vám bude nemocenské dávky platiť váš zamestnávateľ. Ak vaša práceneschopnosť trvá dlhšie, od 11. dňa ich bude preplácať sociálna poisťovňa. V prípade živnostníka resp. SZČO dostávate nemocenské dávky už od 1. dňa zo sociálnej poisťovne. V oboch prípadoch platí, že najdlhšie môžete poberať péenku maximálne 52 týždňov. 

Koľko peňazí dostanem za jednotlivé dní?

Péenka v roku 2020 sa počíta za každý kalendárny deň rovnako. Nezáleží pri tom ani na tom, či ide o pracovný deň, víkend alebo sviatok. Rovnaký vzorec na výpočet bol aj vo roku 2019 a pravdepodobne bude aj budúci rok 2021. Nárok na dávku počas PN máte vo výške: 

  • 25% z hrubej mzdy za 1. až 3. deň práceneschopnosti

  • 55% z hrubej mzdy za 1. až 365. deň práceneschopnosti

 

Tip: Vypočítajte si výšku nemocenskej na našej kalkulačke: Nemocenská a PN 2020

Ako dlho môže trvať péenka?

Nemocenské resp. nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa maximálne 52 týždňov. V zákone o sociálnom poistení sa toto obdobie považuje za „podporné obdobie".

V zákone sa tiež ďalej uvádza, že uplynutie tohto obdobia nie je dôvodom na skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti, ak ju naďalej odôvodňuje nepriaznivý zdravotný stav. Poistenec však už nemá nárok na nemocenské. V skratke to teda znamená, že na péenke môžete byť aj dlhšie ako 52 týždňov resp. rok, ale nebudete už môcť poberať dávku.

Po roku maródky sa prerušuje povinné nemocenské aj dôchodkové poistenie a to znamená ich zánik. Aby človek mohol opäť dostávať peniaze, musí odpracovať aspoň 26 týždňov.

Kontroly a vychádzky na PN

Práceneschopnosť má obmedzenie v tom, že musíte väčšinu času tráviť doma. Ak ste napríklad doma kvôli karanténe z titulu koronavírusu - porušenie sa trestá vysokou pokutou, niektoré krajiny dokonca za takéto priestupky môžu osobu odsúdiť aj na pobyt vo väzení.  

Ošetrujúci lekár vám v prípade vašej diagnózy môže, ale aj nemusí povoliť vychádzky. Ak vám ich povolí, väčšinou ide o 2 x 2 hodiny v rámci jedného dňa. V praxi sa stanovujú vychádzky najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napr. od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h, ich stanovenie je však v právomoci ošetrujúceho lekára. Celodenné vychádzky počas PN bývajú len ojedinele. 

Dodržiavanie liečebného režimu si môžu úradníci zo sociálnej poisťovňe prísť skontrolovať, zo zákona na to majú právo. Môžu prísť v zásade kedykoľvek - aj počas prvých 10 dní a dokonca aj počas víkendov či sviatkov. V prípade, že vás kontrolóri nezastihnú doma, budete im to musieť vysvetľovať. Pravdepodobne sa trestu nevyhnete. 

Osoba, ktorá nemá stanovené vychádzky a je osamelá, teda nemá rodinného príslušníka, ktorého by mohla požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb, sa môže vzdialiť z domu a zakúpiť základné potraviny alebo lieky. Sociálna poisťovňa však odporúča mať odložený pokladničný blok, ktorý môže slúžiť aj ako doklad, ktorý vás ospravedlní v prípade vykonania kontroly, t. j. čas kontroly liečebného režimu by sa mal zhodovať s časom, ktorý je uvedený na účtenke. 

Zamestnanec alebo živnostník na péenke sa počas trvania PN nemusí zdržiavať iba v mieste svojho trvalého bydliska. Môže byť na adrese, ktorú si určí. Musí sa však na nej dohodnúť s ošetrujúcim lekárom a ten ju uvedie na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Zmenu adresy (ak ju ošetrujúci lekár povolil), je potrebné písomne (neformálnym listom) oznámiť do ôsmich dní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Anketa

Mali ste už počas PN-ky kontrolu zo Sociálnej poisťovne?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register