Aký je rodičovský príspevok v ČR

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 17. 10. 2019
Zvyšovanie rodičovského príspevku od januára sa chystá ako na Slovensku, tak aj v Česku. To je však jediné, čo majú oba príspevky spoločné. Poskytovanie toho českého sa totiž uskutočňuje úplne iným systémom.
Aký je rodičovský príspevok v ČR

Zdroj: Shutterstock

Rodič starajúci sa o maloleté dieťa v ČR má k dispozícii istú sumu, ktorú si môže vyčerpať až do štyroch rokov veku dieťaťa.

 

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá sa poskytuje počas rodičovskej dovolenky buď po vyčerpaní penažnej pomoci v materstve (obdoba nášho materského) alebo ihneď po narodení dieťaťa, ak rodič nemá na materské nárok.

Maximálna suma rodičovského príspevku

Rodič, ktorý nastupuje na materskú dovolenku vie, akú celkovú sumu môže počas celej doby rodičovskej dovolenky vyčerpať. Od januára 2020 sa bude jednať o sumu 300 tisíc českých korún (približne 11 500 eur). Pri narodení dvojčat prípadne trojčat sa suma zvýši na 450 tisíc korun.

Túto sumu si však nemôže vyčerpať naraz, ale v mesačných čiastkach. Najmenej mu môže byť mesačne vyplácaných 50 korún (2 eurá). Horná hranica mesačnej dávky sa stanoví v závislosti od výšky príjmu. Najvyšší rodičovský príspevok môže byť maximálne v hodnote 32 640 Kč (cca 1 250 eur)  avšak nesmie to byť viac ako 70 % z vymeriavacieho základu rodiča (t.j. približne ako 70 % z jeho hrubej mzdy). Tí, ktorí nemali žiadny príjem (napr. študenti), majú maximálnu mesačnú hranicu výšky rodičovského príspevku stanovenú na 7 600 Kč (292 eur).

Ak bol hrubý príjem pani Novákovej 30 tisíc korún, 70 % vymeriavacieho základu vychádza na 21 tisíc. Maximálne si môže mesačne zažiadať o výplatu rodičovského príspevku do sumy 21 tisíc. Toto je veľmi zjednodušený príklad na výpočet maximálnej výšky mesačnej výplaty rodičovského príspevku. Pani Nováková si však výšku mesačného príspevku môže určiť sama až do doby než bude vyčerpaná maximálna suma. Je preto logické, že pri nižšej sume mesačného príspevku sa celková doba poberania predĺži. Rodičovský príspevok sa v Českej republike môže poberať najdlhšie do veku 4 rokov dieťaťa. Výšku mesačného príspevku si môže rodič meniť každé tri mesiace.

Zamestnanie nemá vplyv na výšku rodičovského príspevku

Počas poberania rodičovského príspevku môže rodič pracovať a jeho príjem nie je sledovaný. Pochopiteľne však musí byť zabezpečená starostlivosť o dieťa.

Pred dovŕšením 2 rokov veku dieťaťa však môže umiestniť dieťa do jasieľ alebo materskej školy najviac na 46 hodín.

Takisto zamestnávateľ musí rodičovi zo zákona držať miesto do troch rokov veku dieťaťa. Ak sa teda rozhodne zostať doma až do 4 rokov veku, nemusí u svojho bývalého zamestnávateľa nájsť voľné pracovné miesto.

Vrátiť do zamestnania sa však môže aj skôr a aj v prípade, že ešte nemá úplne vyčerpaný rodičovský príspevok. Ten mu nebude zastavený, ale normálne dovyplácaný.

Kedy sa nevyplatí celý rodičovský príspevok

V podstate sa jedná o situáciu, keď sa narodí ďalší potomok. Ak by ste nestihli vyčerpať celý príspevok a narodilo by sa vám ďalšie dieťa, zvyšok pôvodného príspevku skrátka prepadne. U rodičov, ktorí si môžu výšku príspevku meniť každé tri mesiace, k takejto situácii prakticky nedochádza, pretože počas deväťmesačného tehotenstva majú dostatok času zvýšiť si rodičovský príspevok tak, aby im bol vyplatený v plnej výške.

Rodičovský príspevok takto prepadne rodičom, ktorí nemali príjem pred pôrodom prvého dieťaťa a bol im príspevok stanovený fixne bez možnosti voľby dĺžky a je im rozpočítaný až do veku 4 rokov dieťaťa.

Kde a ako sa vypláca rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok v ČR je vyplácaný príslušným úradom práce podľa miesta trvalého (prechodného) pobytu. Aby ho rodič získal, musí podať písomnú žiadosť. Každú zmenu výšky rodičovského príspevku musí na úrade nahlásiť osobne.

Anketa

Súhlasíte s tým, ako sa zvyšuje rodičovský príspevok?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce