Dávky z úradu práce od 1. mája 2021: čo všetko sa mení?

Roland Regely | rubrika: Článok | 9. 6. 2021
Od 1. mája 2021 sa mení vyplácanie niektorých dávok od úradu práce. Zhrnuli sme zmeny do jedného článku a prináša zoznam najviac využívaných dávok.
Dávky z úradu práce od 1. mája 2021: čo všetko sa mení?

Zdroj: Shutterstock

K 1. máju 2021 sa zmenilo poskytovanie dávok v hmotnej núdzi. Nižšie nájdete zoznam všetkých dávok, o ktoré ako občan v určitých situáciach môžete žiadať.

Dávky v hmotnej núdzi od 1. mája 2021

Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi sa kvôli situácii s koronavírusom mení novým nariadením vlády SR (č. 155/2021 Z. z.). Novinka reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v SR a upravuje postupy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID.

Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení a aktuálnu epidemiologickú situáciu novela nariadenia vypustila ustanovenia nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z.z., ktoré umožňovali poskytovanie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi a ochranného príspevku v čase COVID - 19 v prípadoch, ak sa príjemca pomoci v hmotnej núdzi nemôže zúčastniť činností a aktivít pre získanie nároku na dávku v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok z dôvodu prekážky na strane organizátora činností alebo z dôvodu karanténnych opatrení.

V nadväznosti na uvedené od 01.05.2021 sa opätovne postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“):

 • pri vykonávať činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, t.j. každý príjemca pomoci hmotnej núdzi má povinnosť zúčastniť sa výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne, v opačnom prípade sa pomoc v hmotnej núdzi zníži o dávku pomoci v hmotnej núdzi; 
 • pri vykonávaní aktivačných činností v zmysle § 12 b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi, t.j. nárok na aktivačný príspevok má príjemca pomoci v hmotnej núdzi len v prípade, ak sa zúčastní výkonu aktivít v požadovanom rozsahu podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ochranný príspevok v čase COVID – 19, ktorý sa poskytoval z dôvodu karantény alebo prekážky na strane organizátora sa už neposkytuje).

Dávka v hmotnej núdzi (výška, nárok)

Dávka v hmotnej núdzi v roku 2021 je pre jednotlivca vo výške 67,80 eura. Pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi platí sadzba 129 eur, pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi potom 188,40 eura, bezdetná dvojica získa 117,80 eura, dvojica s jedným až štyrmi deťmi 176,40 eura a dvojica s viac ako štyrmi deťmi 237,70 eura mesačne.

 • Ochranný príspevok pre rok 2021: 69,40€ mesačne
 • Aktivačný príspevok pre rok 2021: 69,40€ mesačne, pre pracujúceho člena domácnosti 138,70€
 • Príspevok na nezaopatrené dieťa pre rok 2021: 19,00€ mesačne
 • Príspevok na bývanie pre rok 2021: 58,50€ mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom, 93,40€, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami
 

Príspevky pre matky a otcov, resp. pre rodiny s deťmi

 • Príspevok pri narodení dieťaťa: 829,86€ jednorazovo, ak sa 1. až 3. dieťa dožije aspoň 28 dní, štvrtý a všetky ďalšie deti - 151,37€
 • Príspevok na viac súčasne narodených detí: 110,36€ na jedno dieťa - raz ročne na každé dieťa, prvý raz pri dožití sa jedného roka detí a posledný raz pri dožití sa 15. roku 
 • Prídavok na dieťa pre rok 2021: 25,50€ na dieťa
 • Príplatok k prídavku na dieťa pre rok 2021: 11,96€ na dieťa, uplatňuje sa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus
 • Rodičovský príspevok pre rok 2021: 378,10€ pre rodičov, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku materské, pre ostatných 275,90€ 
 • Príspevok na nákup školských potrieb pre rok 2021: 104,76€ pre prvákov základných škôl, chodí automaticky s detskými prídavkami
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa pre rok 2021: 41,10€ rodičovi alebo náhradnému rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. 280 eur, ak starostlivosť zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na základe živnosti; maximálne 80€, ak starostlivosť zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou

Príspevky pre zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP) a ich opatrovníkov

 • Príspevok na prepravu ZŤP: 109,61€ mesačne
 • Príspevok na diétne stravovanie: I. skupina 39,88€, II. skupina 19,94€, III. skupina 11,97€
 • Príspevok na hygienu a šaty: 19,94€ mesačne
 • Príspevok na prevádzku auta: 35,88€ mesačne
 • Príspevok na psa so špeciálnym výcvikom: 47,85€ mesačne
 • Príspevok na opatrovanie: 476,74€ mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 634,06€ mesačne pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Anketa

Čerpali ste už nejaké dávky?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce