Dávky z úradu práce od 1. mája 2021: čo všetko sa mení?

Roland Regely | rubrika: Článok | 9. 6. 2021
Od 1. mája 2021 sa mení vyplácanie niektorých dávok od úradu práce. Zhrnuli sme zmeny do jedného článku a prináša zoznam najviac využívaných dávok.
Dávky z úradu práce od 1. mája 2021: čo všetko sa mení?

Zdroj: Shutterstock

K 1. máju 2021 sa zmenilo poskytovanie dávok v hmotnej núdzi. Nižšie nájdete zoznam všetkých dávok, o ktoré ako občan v určitých situáciach môžete žiadať.

Dávky v hmotnej núdzi od 1. mája 2021

Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi sa kvôli situácii s koronavírusom mení novým nariadením vlády SR (č. 155/2021 Z. z.). Novinka reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v SR a upravuje postupy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID.

Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení a aktuálnu epidemiologickú situáciu novela nariadenia vypustila ustanovenia nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z.z., ktoré umožňovali poskytovanie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi a ochranného príspevku v čase COVID - 19 v prípadoch, ak sa príjemca pomoci v hmotnej núdzi nemôže zúčastniť činností a aktivít pre získanie nároku na dávku v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok z dôvodu prekážky na strane organizátora činností alebo z dôvodu karanténnych opatrení.

V nadväznosti na uvedené od 01.05.2021 sa opätovne postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“):

 • pri vykonávať činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, t.j. každý príjemca pomoci hmotnej núdzi má povinnosť zúčastniť sa výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne, v opačnom prípade sa pomoc v hmotnej núdzi zníži o dávku pomoci v hmotnej núdzi; 
 • pri vykonávaní aktivačných činností v zmysle § 12 b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi, t.j. nárok na aktivačný príspevok má príjemca pomoci v hmotnej núdzi len v prípade, ak sa zúčastní výkonu aktivít v požadovanom rozsahu podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ochranný príspevok v čase COVID – 19, ktorý sa poskytoval z dôvodu karantény alebo prekážky na strane organizátora sa už neposkytuje).

Dávka v hmotnej núdzi (výška, nárok)

Dávka v hmotnej núdzi v roku 2021 je pre jednotlivca vo výške 67,80 eura. Pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi platí sadzba 129 eur, pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi potom 188,40 eura, bezdetná dvojica získa 117,80 eura, dvojica s jedným až štyrmi deťmi 176,40 eura a dvojica s viac ako štyrmi deťmi 237,70 eura mesačne.

 • Ochranný príspevok pre rok 2021: 69,40€ mesačne
 • Aktivačný príspevok pre rok 2021: 69,40€ mesačne, pre pracujúceho člena domácnosti 138,70€
 • Príspevok na nezaopatrené dieťa pre rok 2021: 19,00€ mesačne
 • Príspevok na bývanie pre rok 2021: 58,50€ mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom, 93,40€, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami
 

Príspevky pre matky a otcov, resp. pre rodiny s deťmi

 • Príspevok pri narodení dieťaťa: 829,86€ jednorazovo, ak sa 1. až 3. dieťa dožije aspoň 28 dní, štvrtý a všetky ďalšie deti - 151,37€
 • Príspevok na viac súčasne narodených detí: 110,36€ na jedno dieťa - raz ročne na každé dieťa, prvý raz pri dožití sa jedného roka detí a posledný raz pri dožití sa 15. roku 
 • Prídavok na dieťa pre rok 2021: 25,50€ na dieťa
 • Príplatok k prídavku na dieťa pre rok 2021: 11,96€ na dieťa, uplatňuje sa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus
 • Rodičovský príspevok pre rok 2021: 378,10€ pre rodičov, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku materské, pre ostatných 275,90€ 
 • Príspevok na nákup školských potrieb pre rok 2021: 104,76€ pre prvákov základných škôl, chodí automaticky s detskými prídavkami
 • Príspevok na starostlivosť o dieťa pre rok 2021: 41,10€ rodičovi alebo náhradnému rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. 280 eur, ak starostlivosť zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na základe živnosti; maximálne 80€, ak starostlivosť zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou

Príspevky pre zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP) a ich opatrovníkov

 • Príspevok na prepravu ZŤP: 109,61€ mesačne
 • Príspevok na diétne stravovanie: I. skupina 39,88€, II. skupina 19,94€, III. skupina 11,97€
 • Príspevok na hygienu a šaty: 19,94€ mesačne
 • Príspevok na prevádzku auta: 35,88€ mesačne
 • Príspevok na psa so špeciálnym výcvikom: 47,85€ mesačne
 • Príspevok na opatrovanie: 476,74€ mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 634,06€ mesačne pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Anketa

Čerpali ste už nejaké dávky?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

28. 9. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Jeden príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát, druhý je možné získať aj od samosprávy. Ktoré zo slovenských miest poskytujú finančnú výpomoc pri narodení potomka nad rámec príspevku... celý článok

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

22. 9. 2023 | Barbora Magočová

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Ste samoživiteľom a druhý rodič vášho dieťaťa vám nič neprispieva? Čítajte, za akých podmienok je možné v roku 2023 získať náhradné výživné a v akej výške sa poskytuje. Prinášame tiež... celý článok

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

6. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará... celý článok

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok