Čo znamená byť spoľahlivý daňový subjekt a aké máte z toho výhody?

Redakcia | rubrika: Článok | 3. 4. 2022
Blíži sa koniec prvého polroka 2022, s ktorým je spojené doručovanie hodnotení o plnení daňových povinností. Do 30. júna 2022 musí Finančná správa podnikateľom rozoslať obálky s informáciou o zaradení do jednej z kategórií v indexe daňovej spoľahlivosti. Našli ste si obálku a chcete budúci rok vylepšiť svoje hodnotenie alebo vás zaujíma, čím sa vám štát odvďačí za poctivé platenie daní a poplatkov? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete v našom článku.
Čo znamená byť spoľahlivý daňový subjekt a aké máte z toho výhody?

Zdroj: Shutterstock

Ako sa stať spoľahlivým subjektom?

Finančná správa sa pri určovaní spoľahlivosti podnikateľov riadi presne stanovenými pravidlami. Hodnotenie funguje na princípe bodového systému – ak nesplníte nejaké kritérium, získate bod. Čím menej bodov máte, tým lepšie hodnotenie dostanete. Pravidlá, ktoré sa berú do úvahy pri bodovaní, sú nasledovné:

 • podanie daňového priznania v stanovenej lehote,
 • podanie súhrnného výkazu a kontrolného výkazu v stanovenej lehote,
 • podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov v stanovenej lehote,
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň v stanovenej lehote,
 • správna výška dane uvedená v daňovom priznaní,
 • zaplatenie alebo odvedenie dane v stanovenej lehote,
 • platenie colných dlhov, DPH, spotrebnej dane či pokút pri dovoze,
 • umožnenie daňovej kontroly a spolupráca pri jej výkone,
 • plnenie povinností súvisiacich s elektronickou registračnou pokladnicou,
 • plnenie povinností účtovných jednotiek,
 • plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti,
 • plnenie povinností súvisiacich so spotrebnými daňami,
 • plnenie povinností, ktorých porušením strácate nárok na vrátenie nadmerného odpočtu.

Pri hodnotení sa taktiež prihliada na rôzne ekonomické ukazovatele súvisiace s vašim podnikaním. Konkrétne ide o výšku obratu, výsledok hospodárenia a počet zamestnancov. V oznámení o hodnotení je presne uvedené, na základe ktorých kritérií vás Finančná správa zaradila do jednej z troch kategórií spoľahlivosti. Ak by ste s niektorým bodom nesúhlasili a viete svoj nesúhlas preukázať, môžete do 15 dní od doručenia oznámenia podať námietku.

Benefity pre spoľahlivých

Ako odmenu za poctivé plnenie povinností daňového subjektu vám štát poskytne niekoľko výhod. Sú rozdelené do dvoch podskupín podľa toho, či ide o vysoko spoľahlivý, alebo spoľahlivý subjekt.

Vysoko spoľahlivé subjekty

Pokiaľ vám bolo v indexe daňovej spoľahlivosti pridelené hodnotenie „Vysoko spoľahlivý subjekt,“ máte nárok na tieto výhody:

 • vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly za účelom zistenia oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti,
 • minimálne 15-dňová lehota vo výzve na vykonanie daňovej kontroly,
 • polovičný poplatok za vydanie záväzného stanoviska,
 • polovičný poplatok za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia,
 • vyhovenie žiadosti o povolenie splátkového platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok,
 • vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.

Spoľahlivé subjekty

Ak ste dosiahli hodnotenie „Spoľahlivý subjekt“ alebo „Vysoko spoľahlivý subjekt,“ získavate nárok na tieto výhody:

 • pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení je v odôvodnených prípadoch vyhovené žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických alebo fyzických osôb inak,
 • pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení je v odôvodnených prípadoch vyhovené žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak,
 • vydanie potvrdenia o stave osobného účtu do 15 dní,
 • pred začatím exekúcie exekútor uprednostní iné úkony na zabezpečenie daňového nedoplatku,
 • v prípade rešpektovania podmienok správcu dane je vyhovené žiadosti o súhlas nakladať so záložným právom,
 • pri preverovaní nároku na vrátenie nadmerného odpočtu sa uprednostní výkon miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou,
 • vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom (neplatí pri kontrole dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, o správe daní a poplatkov a kontrole daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania),
 • určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu prebieha na základe dohody s daňovým subjektom,
 • miesto výkonu daňovej kontroly je vopred dohodnuté s daňovým subjektom,
 • ak nie je uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane vo výške viac ako 1 000 €, vrátenie prebehne bez daňovej kontroly,
 • pri splnení zákonom stanovených podmienok je vyhovené žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň.

Nespoľahlivé subjekty

Nespoľahlivé daňové subjekty nemajú nárok na žiaden z benefitov v zoznamoch vyššie. Títo podnikatelia musia za vybrané úradné úkony platiť plné sumy a štát im nevychádza v ústrety ani v prípade rôznych lehôt.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok