Daňové priznanie za rok 2023: Toto potrebuje vedieť každý živnostník

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 26. 1. 2024
Termín na podanie daňového priznania sa pomaly blíži. Kto všetko ho musí podať, na čo si treba dávať pozor a na aké detaily nesmiete zabúdať? Pripravili sme pre vás praktický prehľad všetkých dôležitých informácií.
Daňové priznanie za rok 2023: Toto potrebuje vedieť každý živnostník

Zdroj: Shutterstock

Kto musí podať daňové priznanie?

Daňové priznanie za rok 2023 musia podať tri skupiny fyzických osôb, a to sú:

 • Fyzické osoby, ktoré v roku 2023 presiahli hranicu zdaniteľných príjmov, ktorá je vyššia ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane. V roku 2023 táto hodnota predstavovala 4 922,82 eur. To znamená, že daňové priznanie musí podať daňovník, ktorý mal za minulý rok príjem vyšší ako 2 461,41 eur.
 • Fyzické osoby, ktoré vykázali daňovú stratu (a to platí aj v prípade, že ich príjem nebol vyšší ako 2 461,41 eur).
 • Fyzické osoby, ktoré vyzval správca dane.

Daňové priznanie môžu fyzické osoby podať aj dobrovoľne, čo sa im oplatí napríklad v prípade, keď uhrádzali preddavky na daň z príjmov a vznikol im daňový preplatok.

Pri právnických osobách platí, že daňové priznanie musia podať tie, ktoré:

 • majú sídlo alebo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej republiky a sú založené s cieľom podnikať,
 • neboli založené alebo zriadené s cieľom podnikať, no v roku 2023 dosiahli príjmy (napr. občianske združenia),
 • majú sídlo v zahraničí, ale ich príjem pochádza zo zdrojov na Slovensku (platí však len v prípade, ak sa z príjmov nevyberá daň zrážkou alebo sa zrazená daň považuje za preddavok).

Právnické osoby podávajú daňové priznanie vždy, nehľadiac na výšku príjmov alebo stratu. Výnimkou sú len subjekty, ktoré neboli založené alebo zriadené s cieľom podnikať. Tie nemusia podať daňové priznanie, ak za rok 2023 dosiahli:

 • príjmy oslobodené od dane,
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Typ daňového priznania

Daňové priznanie fyzických osôb sa delí na dva základné typy:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ A, ktoré použije osoba s príjmami len zo závislej činnosti, teda zamestnanec alebo dohodár.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B, ktoré sa používa vo všetkých ostatných prípadoch. To znamená, že je určené pre osoby s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a podobne.

Právnické osoby majú k dispozícii len jeden typ daňového priznania, a to je daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.

Príjmy oslobodené od dane z príjmov u fyzickej osoby

Podľa zákona existujú príjmy fyzickej osoby, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov. Medzi ne patria napríklad:

 • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti,
 • príjmy z príležitostnej činnosti.

Tieto príjmy sú oslobodené od dane do výšky 500 eur.

Obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sa podáva vždy za kalendárny rok, teda od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

U právnických osôb môže byť zdaňovacím obdobím:

 • kalendárny rok (od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023),
 • hospodársky rok (nepretržite po sebe idúce 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie sú zhodné s kalendárnym rokom),
 • iné obdobie, ktoré špecifikuje zákon.

Základ a sadzba dane

Základ dane sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, resp. výnosmi a nákladmi. Fyzické osoby si následne môžu uplatniť aj nezdaniteľné časti základu dane. Sem patria napríklad:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľná časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Podľa základu dane sa následne pomocou určenej sadzby vypočíta daň z príjmov. Pre fyzické osoby sa používajú sadzby 7 %, 15 %, 19 %, 25 %, resp. až 35 %. Pre právnické osoby platia sadzby 15 %, resp. 21 %.

Doručenie daňového priznania

Podľa zákona musia všetky právnické a fyzické osoby (podnikatelia) podávať daňové priznanie v elektronickej forme prostredníctvom portálu Finančnej správy SR. Ostatné fyzické osoby môžu tlačivo doručiť prostredníctvom pošty alebo osobne.

Dokedy je potrebné podať a zaplatiť daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmu je potrebné podať do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Pre väčšinu daňovníkov, ktorí používajú kalendárny rok ako zdaňovacie obdobie, je to teda koniec marca. Keďže tento deň v roku 2024 pripadá na nedeľu a 1. apríla je sviatok, posledným dňom na odovzdanie je 2. apríl 2024. Do tohto termínu je tiež potrebné daň zaplatiť.

Daňovník si môže lehotu na odovzdanie daňového priznania a zaplatenie dane predĺžiť o 3 mesiace. V takom prípade je povinný podať priznanie do konca júna. V tomto roku však posledný júnový deň pripadá na nedeľu, preto je konečný termín 1. júla.

Ak mal daňovník príjmy aj zo zahraničia, môže si lehotu predĺžiť až o šesť mesiacov. To znamená, že má čas na podanie daňového priznania až do 30. septembra 2024.

Zaplatenie dane

Fyzická osoba nemusí platiť daň, ak bola nižšia ako 17 eur, alebo ak jej príjmy za rok 2023 boli nižšie ako 2 461,41 eur. Toto tvrdenie neplatí len v prípade, keď si daňovník:

 • uplatňuje daňový bonus,
 • má daň vyberanú zrážkou,
 • zráža preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavky na zabezpečenie dane.

Právnická osoba neplatí daň, ak je jej výška nižsia ako 5 eur.

Platba dane sa realizuje s variabilným symbolom v tvare 1700992023, pričom IBAN sa skladá z:

 • predčíslia účtu, ktorým sa označuje druh platenej dane:
  • 500224 – určené na daň z príjmov právnických osôb s tuzemským sídlom,
  • 500232 – určené na daň z príjmov právnických osôb so zahraničným sídlom,
  • 500208 – určené na daň z príjmov fyzických osôb rezidentov,
 • základného čísla účtu,
 • kódu štátnej pokladnice, ktorý je 8180.

Okrem bankového prevodu je možné daň zaplatiť aj v hotovosti prostredníctvom poštového poukazu.

Anketa

Podávate v tomto roku daňové priznanie?

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Prehľadný návod: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri daňovom priznaní za rok 2023

20. 2. 2024 | Redakcia

Prehľadný návod: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri daňovom priznaní za rok 2023

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, v ktorom vám vyšiel preplatok, nezabudnite oň požiadať. Ako môže preplatok vzniknúť a kedy bude vyplatený?

Daňový bonus pri úvere na bývanie: Ako si ho uplatniť v daňovom priznaní?

14. 2. 2024 | Daniel Výcha

Daňový bonus pri úvere na bývanie: Ako si ho uplatniť v daňovom priznaní?

Osoby vo veku do 35 rokov si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za predchádzajúci rok. Musia však splniť niekoľko zákonom stanovených podmienok. Ktoré podmienky... celý článok

Najväčšie daňové zmeny platné od 1. januára 2024

13. 2. 2024 | Redakcia

Najväčšie daňové zmeny platné od 1. januára 2024

Rok 2024 priniesol viaceré zmeny a novinky, pričom mnohé z nich sa týkajú oblasti daní. Ktoré z týchto zmien začali platiť už od 1. januára 2024 a o ktorých by ste mali určite vedieť?... celý článok

Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť

5. 2. 2024 | Marek Mittaš

Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť

Nezdaniteľná časť základu dane je priamo spojená so životným minimom. Jej výška nie je pevne stanovená a pravidelne sa mení. V tomto roku došlo k jej zvýšeniu o viac ako 700 eur. Aká... celý článok

Neviete, ako vypočítať daň z motorových vozidiel? Tento článok vám pomôže!

18. 1. 2024 | Daniel Výcha

Neviete, ako vypočítať daň z motorových vozidiel? Tento článok vám pomôže!

Daň z motorového vozidla sa týka všetkých podnikateľov, ktorí v minulom roku využívali svoje auto na podnikateľskú činnosť. Nie je však dôležité, či ho využívali po celý rok alebo len... celý článok