Ročné zúčtovanie dane: Kto ho potrebuje, kde a dokedy žiadať?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 24. 1. 2023
Ročné zúčtovanie dane sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa neho si musí každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eur vysporiadať daňovú povinnosť. Kto všetko môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 a dokedy tak musí urobiť?
Ročné zúčtovanie dane: Kto ho potrebuje, kde a dokedy žiadať?

Zdroj: Shutterstock

Kto môže žiadať o ročné zúčtovanie dane?

O ročné zúčtovanie dane za rok 2022 môže požiadať daňovník svojho zamestnávateľa, ak:

  • jeho príjmy za rok 2022 pochádzali len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
  • boli zdrojom jeho príjmov v roku 2022 aj také príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, no neuplatnil si pri nich postup podľa § 43 ods. 7, čo znamená, že daň nie je vysporiadaná.

Kto nemôže žiadať o ročné zúčtovanie dane?

Daňovník od svojho zamestnávateľa nemôže žiadať ročné zúčtovanie dane za rok 2022, ak:

  • mal aj iné príjmy okrem závislej činnosti, napríklad bol počas roka živnostníkom a dosahoval z tohto podnikania príjem alebo mal príjem z predaja nehnuteľnosti. Daňovník v takomto prípade musí podať daňové priznanie k daniz príjmov fyzickej osoby – typ B.
  • mal daňovník príjmy len zo závislej činnosti, no nechce, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane. V takýchto prípadoch má daňovník povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

Ako a dokedy sa dá požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Ak chcete, aby vám zamestnávateľ spravil ročné zúčtovanie dane, urobte tak podaním žiadosti s názvom „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2022”. Tlačivo nájdete na oficiálnej webovej stránke Finančnej správy SR.

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane musíte podať do 15. februára roka, ktorý nasleduje po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Keď teda podávate žiadosť za rok 2022, musíte tak urobiť do 15. februára 2023.

Zamestnávateľovi môžete žiadosť doručiť v listinnej alebo elektronickej forme. Všetko záleží na tom, ako sa s ním dohodnete.

K žiadosti nezabudnite do 15. februára priložiť aj všetky dokumenty, ktoré zamestnávateľ bude pri spracovaní ročného zúčtovania potrebovať. V prípade, že by ste tak neurobili, zamestnávateľ vám zúčtovanie nebude môcť spracovať.

Aké doklady musíte priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie dane?

Doklady, ktoré bude zamestnávateľ k ročnému zúčtovaniu dane potrebovať, sa odvíjajú najmä od toho, aké daňové zvýhodnenia si chcete uplatniť. Napríklad:

Dokedy musí zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie?

Zamestnávateľ musí zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2022 najneskôr do 31. marca 2023. Okrem vykonania ročného zúčtovania má zamestnávateľ ešte dve povinnosti:

  • odovzdať zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov – urobiť tak musí do 17. apríla 2023,
  • odovzdať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022 – urobiť tak musí do 2. mája 2023.

Okrem toho nesmie zamestnávateľ zabúdať na vystavenie a doručenie potvrdenia o zdaniteľných príjmov zamestnancom, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022. Urobiť tak musí do 10. marca 2023.

Ako vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania?

Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania je jednoduché. Na začiatok nezabudnite vyplniť svoje osobné údaje. Následne uveďte, či ste poberateľom dôchodku a daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.

V ďalších častiach si môžete uplatniť nárok na daňové zvýhodnenia, ku ktorým je potrebné priložiť potrebné doklady. Ak by ste chceli venovať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane nejakej organizácii, nezabudnite v žiadosti vyplniť VII. časť.

Ak by ste mali počas roka 2022 viacerých zamestnávateľov, tak tomu, ktorý vám bude robiť ročné zúčtovanie dane, musíte predložiť „Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona za rok 2022”. 

O toto tlačivo musíte ostatných zamestnávateľov požiadať do 6. februára 2023, pričom termín na jeho vystavenie je do 10. februára 2023.

Aký môže byť výsledok ročného zúčtovania?

Výsledky ročného zúčtovania dane môžu byť tri:

  • 0 eur – vyjde vtedy, keď je suma zrazených preddavkov rovnaká ako suma vypočítanej dane zo závislej činnosti,
  • nedoplatok na dani z príjmov – vyjde vtedy, keď je suma zrazených preddavkov nižšia ako suma vypočítanej dane,
  • preplatok na dani z príjmov – vyjde vtedy, keď je suma zrazených preddavkov vyššia ako suma vypočítanej dane.

Nedoplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako 5 eur, zráža zamestnávateľ zamestnancovi zo mzdy. Urobiť tak musí do konca roka 2023. Ak si zamestnanec uplatnil daňový bonus na zaplatené úroky alebo dieťa, zamestnávateľ mu musí zraziť aj nedoplatok, ktorý je nižší ako 5 eur.

Preplatok na dani z príjmov musí zamestnávateľ vrátiť zamestnancom do konca apríla 2023. V tom istom období musí taktiež vyplatiť daňové bonusy a zamestnanecké prémie.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok