Plánujete predať nehnuteňosť? Koľko zaplatíte na poplatkoch, daniach a odvodoch? Plus kalkulačka

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 3. 6. 2022 | 1 komentár
Predaj nehnuteľnosti nie je len o tom, že sa podpíše zmluva a kupujúci odovzdá peniaze. Celý proces je zložitejší a zahŕňa v sebe aj výdavky pre predajcu. Pripravili sme pre vás prehľad poplatkov, na ktoré sa musíte pripraviť, ak predávate dom či byt.
Plánujete predať nehnuteňosť? Koľko zaplatíte na poplatkoch, daniach a odvodoch? Plus kalkulačka

Zdroj: Shutterstock

Realitná kancelária

Platba za služby realitnej kancelárie býva v súvislosti s predajom nehnuteľnosti jedným z najväčších výdavkov. Agentovi budete musieť za jeho služby zaplatiť. Každá realitná kancelária má cenník nastavený inak. Zvyčajne si však pýta 3 – 5 % z finálnej predajnej ceny nehnuteľnosti. Práve to je dôvod, prečo sa mnohí rozhodnú predaj riešiť svojpomocne.

Zmluvy o predaji

Na to, aby ste mohli vašu nehnuteľnosť predať, musíte splniť niekoľko právnych náležitostí spojených so zmluvami. Okrem povinných zmlúv sa podpisujú aj iné zmluvy, ktoré do celého procesu predaja vnášajú viac istoty pre obe strany. Často sa stretnete napríklad s:

 • rezervačnou zmluvou – nie je povinná, ale kupujúci si vďaka nej rezervuje nehnuteľnosť a predávajúci dostane zálohu pre prípad, že by sa záujemca v poslednej chvíli rozhodol inak
 • kúpnou zmluvou – povinný dokument, ktorý upresňuje všetky podmienky súvisiace s predajom nehnuteľnosti
 • záložnou zmluvou – môže ju požadovať banka, ak sa kúpa nehnuteľnosti financuje hypotékou

Predaj nehnuteľnosti je z hľadiska právnych náležitostí komplexný proces. Ľudia preto často využívajú služby advokáta. Okrem toho, že budete mať kvalitné zmluvy, ktoré vám poskytnú istotu, získate aj výhody, ako napríklad rýchlejšie rozhodnutie o návrhu vkladu do katastra.

V tomto prípade je odhad ceny veľmi individuálny. Záleží jednak na cenníku samotného advokáta, ale aj rozsahu práce, ktorú pre vás vykoná.

Ďalšie potrebné dokumenty

K úspešnému dokončeniu predaja vašej nehnuteľnosti budete okrem zmlúv uzatvorených s kupujúcim potrebovať aj ďalšie doklady. Líšia sa v závislosti od typu predávanej nehnuteľnosti, teda či ide o byt, alebo rodinný dom. V oboch prípadoch sú potrebné tieto dokumenty:

 • Zmluva o nadobudnutí nehnuteľnosti – kupujúcemu potvrdí, že nehnuteľnosť je naozaj vaša a ako ste ju získali. Ak ste túto zmluvu stratili, môžete si vypýtať kópiu od druhej zmluvnej strany alebo katastrálneho úradu. V druhom prípade však platíte 1,50 € za každú začatú stranu zmluvy.
 • Výpis z listu vlastníctva – aby bol spôsobilý na právne úkony, musí byť aktuálny. Kataster si za jeho vydanie účtuje správny poplatok 8 €.
 • Kópia katastrálnej mapy – katastrálna mapa je dôležitá najmä pre kupujúceho, ktorý danú lokalitu nepozná. Za každú vydanú kópiu sa platí 8 €.
 • Znalecký posudok – napriek tomu, že pri bežnom predaji nie je požadovaný, pre obe strany vie byť veľmi užitočný. Jeho cena sa pohybuje okolo 150 – 200 € pri posudzovaní bytu, 300 € a viac v prípade domu.
 • Súhlas spoluvlastníkov – ak nehnuteľnosť vlastnia viaceré osoby, napríklad, keď ju spoločne zdedili, pri predaji je potrebný písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov. V tomto prípade budete platiť za úradné osvedčenie podpisov, čo je u notára 2,87 € za jeden podpis.

Špeciálne pre byty

 • Doklad od správcu bytového domu o vysporiadaní záväzkov voči správcovi – cenu si nastavuje správca bytového domu. Väčšinou ide maximálne o 7 €.

Špeciálne pre domy:

 • Geometrický plán – slúži na presné zakreslenie nehnuteľnosti. Cena sa pohybuje okolo 250 € v závislosti od geodeta, lokality a konkrétneho domu.

Vklad do katastra

Kupujúci sa stáva vlastníkom až vtedy, keď je právo k nehnuteľnosti vložené do katastra. Žiadosť o vklad do katastra je však tiež spoplatnená:

 • písomná žiadosť o vklad v lehote 30 dní – 66 €
 • písomná žiadosť o vklad v lehote 15 dní – 266 €
 • elektronická žiadosť o vklad v lehote 30 dní – 33 €
 • elektronická žiadosť o vklad v lehote 15 dní – 133 €

Daň z predaja nehnuteľnosti

Po predaji nehnuteľnosti už zostáva iba jedna otázka: Treba príjem z predaja nehnuteľnosti zdaniť? Odpoveď závisí od toho, či ste nehnuteľnosť mali zaradenú v obchodnom majetku a ako dlho ste ju pred predajom vlastnili.

 • Ak bola zaradená v obchodnom majetku, príjem z predaja je od dane oslobodený v prípade predaja po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
 • Ak nebola zaradená v obchodnom majetku, príjem z predaja je od dane oslobodený v prípade predaja po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva.

Príjem z predaja nehnuteľnosti sa zdaňuje daňou z príjmov fyzickej osoby. V prvom rade zdaniteľný príjem znížite o daňové výdavky a výslednú sumu vykážete ako základ dane v daňovom priznaní.

Medzi výdavky, ktoré môžete odčítať z príjmu z predaja nehnuteľnosti, patrí:

 • cena nehnuteľnosti v momente jej nadobudnutia do vášho vlastníctva (kúpna cena pri kúpe, cena uvedená v uznesení o dedení pri dedičstve…)
 • ak bola nehnuteľnosť zahrnutá v obchodnom majetku, výdavkom je zostatková cena
 • v prípade vlastnej výstavby – preukázateľne vynaložené výdavky na obstaranie alebo výrobu majetku
 • preukázateľne vynaložené výdavky na opravu a údržbu v súvislosti s predajom
 • úroky z hypoúveru, prípadne stavebného úveru, ktorý súvisel s touto nehnuteľnosťou

Sadzba dane

Po odpočítaní výdavkov získate finálny základ dane pre príjem z predaja nehnuteľnosti. Na ten sa uplatní daňová sadzba:

 • 19 %, pokiaľ nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima
 • 25 %, pokiaľ presiahne 176,8-násobok platného životného minima

Pre obdobie 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022 je táto hranica rovná sume 38 553,008 €.  

Odvody do zdravotnej poisťovne

Z príjmu z predaja nehnuteľnosti treba platiť aj odvody na zdravotné poistenie. Ako vymeriavací základ na výpočet výšky poistného slúži základ dane. Z neho musíte zdravotnej poisťovni zaplatiť 14 %, prípadne 7 % v prípade osôb so zdravotným postihnutím. V nasledujúcom daňovom období si budete môcť uplatniť zaplatené poistné ako daňový výdavok.

Výnimkou je situácia, ak je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane. Pokiaľ teda vaša situácia spĺňa vyššie uvedené podmienky súvisiace s 5-ročnou lehotou, vyhnete sa platbe odvodov do zdravotnej poisťovne.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+11
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Toto ste už čítali?

Obťažuje vás sused? Kam sa obrátiť pri riešení susedských sporov?

23. 5. 2023 | Barbora Magočová

Obťažuje vás sused? Kam sa obrátiť pri riešení susedských sporov?

Tešili ste sa na teplejšie dni, ktoré si budete v pokoji vychutnávať na záhrade či na balkóne? Lenže čo z toho, keď vám váš sused vysnívanú pohodu pravidelne narúša? Čítajte, kedy sa... celý článok

Chcete predať nehnuteľnosť, ale máte hypotéku? Takto to urobíte najrýchlejšie

18. 5. 2023 | Redakcia

Chcete predať nehnuteľnosť, ale máte hypotéku? Takto to urobíte najrýchlejšie

Dnes bežne kupujeme alebo staviame nehnuteľnosť na úver. Čo ale robiť, keď hypotékou zaťaženú nehnuteľnosť chceme predať a vzápätí chceme kúpiť inú, opäť financovanú hypoúverom? Ako... celý článok

Investujete do opráv cudzej nehnuteľnosti? Čo žiadať od jej vlastníka?

11. 4. 2023 | Barbora Magočová

Investujete do opráv cudzej nehnuteľnosti? Čo žiadať od jej vlastníka?

Financovanie rekonštrukcie bytu alebo domu inej osoby nie je vôbec neobvyklé. Do cudzej nehnuteľnosti často investujú partneri v snahe vybudovať spoločné zázemie či potomkovia, ktorým... celý článok

Fond prevádzky, údržby a opráv: Čo by o ňom mal vedieť každý vlastník bytu?

3. 3. 2023 | Barbora Magočová

Fond prevádzky, údržby a opráv: Čo by o ňom mal vedieť každý vlastník bytu?

Ak vlastníte byt či nebytový priestor v bytovom dome, ovplyvňujú obsah vášho účtu či peňaženky aj úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ako sa určuje výška platieb, ktoré do fondu... celý článok

Predali ste alebo rekonštruovali nehnuteľnosť? Aké sú vaše povinnosti voči poisťovni?

1. 3. 2023 | Redakcia

Predali ste alebo rekonštruovali nehnuteľnosť? Aké sú vaše povinnosti voči poisťovni?

Predaj, kúpa a dedenie nehnuteľnosti sú spojené s množstvom povinností. Okrem štandardných zápisov ohľadom stavu energií, zápisu v katastri nehnuteľností či ohlasovacích povinností... celý článok