spoločník

Konateľ nechce spoločníkovi vydať doklady o s.r.o.: kedy má na to právo?

Článok | Barbora Magočová | 9. 2. 2023

+5

Vlastníte podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným a medzi vami a ďalšími spoločníkmi či konateľmi panujú nezhody? V takom prípade sa vám ľahko môže stať, že budete úplne odstavení od informácií o spoločnosti. Nemusíte sa dostať ani k účtovníctvu či k inej dokumentácii, ktorá je dôležitá pre rozhodovanie na valnom zhromaždení.

Prevod podielu v s.r.o. v roku 2022: Hlavné novinky v zákone

Článok | Barbora Magočová | 30. 9. 2022

+7

Ste spoločníkom v s.r.o. alebo ním je váš manžel? Zbystrite pozornosť. Posledné roky priniesli až 2 významné udalosti, ktoré sa týkajú prevodov obchodných podielov v eseročke. Nejde len o „technické“ zmeny podmienok transakcie; posun nastal aj v otázke vzťahu podielu v s.r.o. a bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným

Článok | Viliam Poništ | 30. 5. 2012

0

Chcete zo spoločnosti s ručením obmedzeným vystúpiť alebo chcetespoločníka z nej vylúčiť? Nebude to také jednoduché! Pokiaľ nenájdeteosobu, ktorá má záujme o podiel v spoločnosti pôjde to iba súdnoucestou.

Viete aké máte práva ako spoločníci v spoločnosti s ručením obmedzeným?

Článok | Viliam Poništ | 18. 4. 2012

0

Kto nepozná svoje práva nevie čo všetko môže robiť, čo všetko simôže dovoliť a ako sa účinne brániť. Platí to tak vo verejnej ako ajv súkromnej sfére. Ako spoločník v „eseročke“ máte hneď niekoľkodôležitých práv.

Povinnosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným

Článok | Viliam Poništ | 4. 4. 2012

0

Pre spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným neprináša Obchodnýzákonník veľa povinností, tie ponecháva skôr na vôli spoločníkov. Títosi povinnosti môžu upraviť v zakladajúcom dokumente alebo stanovách.

Rozhodovanie jediného spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným

Článok | Viliam Poništ | 13. 2. 2012

+5

„Eseročky“ s iba jediným spoločníkom nie sú dnes ničím výnimočným aObchodný zákonník mysliac aj na túto možnosť zjednodušil rozhodovaniev takejto spoločnosti a to najmä z formálneho hľadiska.

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky