Plán obnovy rodinných domov: Koľko môžete dostať na renováciu od štátu?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 26. 4. 2022
Rekonštrukcia domu s použitím moderných materiálov a technológií môže byť z krátkodobého hľadiska finančne náročná. Avšak na niekoľko desiatok rokov zníži náklady potrebné na chod domácnosti až o desiatky percent. S tým pomerne úzko súvisí napríklad aj šetrenie životného prostredia či vyššia životná úroveň na vidieku. S týmito cieľmi štát organizuje projekt zameraný na obnovu domov s názvom Zelená obnova rodinných domov.
Plán obnovy rodinných domov: Koľko môžete dostať na renováciu od štátu?

Zdroj: Shutterstock

O čo presne ide?

V rámci reakcie na prudký pokles ekonomiky spôsobený pandémiou COVID-19 sa krajiny EÚ rozhodli zorganizovať Plán obnovy. Jeho cieľom je opäť rozbehnúť štátne hospodárstva a okrem vzdelania, zdravotníctva či vedy a výskumu sa zameriava aj na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyčlenili viac ako 500 miliónov eur na podporu modernizácie 30-tisíc rodinných domov. Tento projekt, známy ako Zelená obnova, zahŕňa ciele, ako:

 • zlepšenie tepelno-technických vlastností domov,
 • výmena neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody,
 • realizácia adaptačných opatrení zmierňujúcich klimatickú krízu (napríklad zelené strechy),
 • odstránenie azbestu zo starších stavieb.

Kedy sa spustí Zelená obnova?

Ďalšou dôležitou informáciou pre záujemcov o finančnú výpomoc s rekonštrukciou je dátum spustenia prihlasovania. Presný deň zatiaľ nebol určený, no predbežne sa vyhlásenie výzvy odhaduje na tretí štvrťrok 2022. Ďalším dôležitým rokom, ktorý sa spomína v informáciách o Zelenej dohode, je rok 2026. Do júna tohto roku by sa malo občanom rozdať 500 miliónov eur.

Na aké domy sa bude prispievať?

Budova, ktorej rekonštrukciu chcete financovať zo štátnych peňazí, musí spĺňať určité podmienky. Žiadosti budú jednotlivo posudzované po výzve k prihlasovaniu do projektu. Podľa predbežných informácií o Zelenej obnove rodinných domov môžete aspoň odhadnúť, či vôbec máte šancu, aby bola vaša žiadosť neskôr schválená. Rodinný dom s nárokom na finančnú podporu rekonštrukcie musí spĺňať tieto kritériá:

 • nachádza sa na území Slovenskej republiky,
 • bol postavený pred rokom 2013,
 • na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“,
 • je využívaný výhradne alebo primárne na bývanie – podlahová plocha s iným ako obytným účelom nesmie presiahnuť 10 % celej podlahovej plochy domu,
 • je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte klasifikovaný ako „rodinný dom“,
 • nie je na viac ako 20 % kapacity využívaný na hospodárske účely,
 • energetická hospodárnosť je pred obnovou určená odborne spôsobilou osobou.

Čo presne preplatí štát?

Okrem budov s nárokom na príspevok sú presne určené aj samotné opatrenia, ktoré môžu byť zo štátnych peňazí preplatené. Sú rozdelené do šiestich kategórií. Hoci vám k nim poskytneme zopár príkladov, v skutočnosti je ich oveľa viac a ich zoznam zatiaľ nie je definitívny. Aj preto záujemcom o príspevok odporúčame sledovať web projektu Zelená obnova, kde nájdete detailné informácie. Tu sú hlavné kategórie:

 • zlepšenie tepelno-technických vlastností domu – zateplenie rôznych častí budovy, výmena otvorových konštrukcií, 
 • inštalácia zdroja energie – tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely, rekuperácia…,
 • zelené strechy – intenzívne aj extenzívne,
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu – nadzemná aj podzemná,
 • inštalácia tieniacej techniky – žalúzie, rolety, markízy…,
 • odstránenie azbestu.

Okrem samotnej realizácie projektu môžete poskytnuté finančné prostriedky využiť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie. Pod tým sa myslí projektová dokumentácia a energetické certifikáty pred a po obnove rodinného domu.

Kto môže žiadať o príspevok na rekonštrukciu?

Určité obmedzenia sú stanovené aj pre ľudí, ktorí chcú využiť nárok na finančnú podporu. Žiadateľ o zapojenie do Zelenej obnovy musí mať v prvom rade trvalý pobyt na území SR a spôsobilosť na právne úkony. Zároveň musí byť vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom domu, ktorého sa týka podaná žiadosť.

Taktiež nesmie byť odsúdený za trestný čin ani v exekúcií. Nárok na príspevok zaniká aj v prípade nedoplatkov na daniach, poistnom do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne.

Maximálna výška príspevku

Zelená obnova má presne stanovené limity na jeden rekonštruovaný rodinný dom. Poskytnuté prostriedky nesmú prekročiť:

 • 14 000 €, ak sa úspora energie po obnove zvýši o 30 až 60 %,
 • 19 000 €, ak sa úspora energie po obnove zvýši o viac ako 60 %.

Horná hranica poskytnutej sumy je zároveň nastavená na 60 % z celkových vynaložených oprávnených výdavkov.

Potrebná dokumentácia

K žiadosti o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu vášho rodinného domu budete musieť priložiť aj viaceré dokumenty súvisiace s technickým stavom budovy. Líšia sa v závislosti od toho, či bola rekonštrukcia ukončená pred, alebo po podaní žiadosti a či podlieha, alebo nepodlieha stavebnému povoleniu.

Opäť ide o zoznam rozdelený do štyroch kategórií, ktoré obsahujú 7 – 11 príloh. Nájdete ho na 9. strane dokumentu na tomto odkaze. Podľa toho, kedy a ako prebiehala obnova vášho domu, tam nájdete presný zoznam potrebných dokladov a na podanie žiadosti sa tak budete môcť včas pripraviť.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

15 prilepšení, ktoré môžu pomôcť, ak bojujete so zdravotným znevýhodnením

29. 2. 2024 | Barbora Magočová

15 prilepšení, ktoré môžu pomôcť, ak bojujete so zdravotným znevýhodnením

Máte v rodine chorého seniora, dieťa s hendikepom či rodinného príslušníka s vážnym (napríklad aj onkologickým) ochorením? Prinášame prehľad uľahčení a príspevkov, ktoré môžete v roku... celý článok

Ako a prečo zbierať dažďovú vodu

28. 2. 2024 | PR článok

Ako a prečo zbierať dažďovú vodu

Zber dažďovej vody ponúka množstvo výhod, no dôležité je vedieť, ako na to. Nádrže na vodu sú totiž vyrobené z rôznych materiálov, pričom ich môžete umiestniť nad alebo pod zem. Poďme... celý článok

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

26. 2. 2024 | Barbora Magočová

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

Darovanie krvi vám nemusí priniesť len dobrý pocit, že ste niekomu zachránili zdravie či dokonca život. Dobrovoľným darcom sú priznané mnohé benefity, zľavy a zvýhodnenia, ktoré často... celý článok

Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

23. 2. 2024 | Barbora Magočová

Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

Chystáte svadbu alebo už v manželstve ste? Ak áno, mali by ste sa zamyslieť (aj) nad nastavením vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Obzvlášť by ste ho mali prehodnotiť,... celý článok

Zmena vlastníkov pozemku v pozemkovom spoločenstve: Pravidlá, ktoré musíte poznať

19. 2. 2024 | Barbora Magočová

Zmena vlastníkov pozemku v pozemkovom spoločenstve: Pravidlá, ktoré musíte poznať

Potrebujete vyriešiť prepis týkajúci sa nehnuteľnosti v správe pozemkového spoločenstva? Či už pôjde o darovanie alebo o kúpno-predajnú zmluvu, musí prevod spĺňať osobitné podmienky.... celý článok