plán obnovy

V roku 2024 môžu firmy získať dotácie na fotovoltiku aj inovácie

Článok | Redakcia | 25. 3. 2024

0

Každý podnikateľ hľadá čo najefektívnejšiu možnosť získania finančných prostriedkov na rozvoj biznisu. V roku 2024 môžu podnikatelia získať dotácie na rozvoj firmy z európskych štrukturálnych a investičných fondov (eurofondov), ktoré v najbližších rokoch zastrešuje Program Slovensko. Ďalším dôležitým grantovým zdrojom je Plán obnovy, z ktorého môžu podnikatelia získať napríklad dotácie v oblasti energetiky či digitalizácie. Firmy môžu z grantov financovať napríklad inštaláciu fotovoltiky, výskumné projekty či rôzne inovácie. O tom, ako sa k peniazom dostať a ako využiť granty na maximum si povieme v článku.

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Článok | Marek Mittaš | 25. 9. 2023

+1

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ tak má možnosť získať finančnú dotáciu až vo výške 19 000 eur na rekonštrukciu svojho rodinného domu. V tomto článku nájdete všetky dôležité informácie o financovaní obnovy vášho domu a o podmienkach, ktoré je potrebné splniť na získanie tejto dotácie.

Plán obnovy rodinných domov: Koľko môžete dostať na renováciu od štátu?

Článok | Daniel Výcha | 26. 4. 2022

+1

Rekonštrukcia domu s použitím moderných materiálov a technológií môže byť z krátkodobého hľadiska finančne náročná. Avšak na niekoľko desiatok rokov zníži náklady potrebné na chod domácnosti až o desiatky percent. S tým pomerne úzko súvisí napríklad aj šetrenie životného prostredia či vyššia životná úroveň na vidieku. S týmito cieľmi štát organizuje projekt zameraný na obnovu domov s názvom Zelená obnova rodinných domov.

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky