Od januára 2024 dôjde k zmenám v systéme rodičovského bonusu: Aký vplyv to bude mať na dôchodky?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 5. 12. 2023
Rodičovský bonus sa od januára 2024 bude vyplácať iným spôsobom. Namiesto jednorazovej sumy ho budú dôchodcovia dostávať mesačne. Navyše pre niektorých z nich bude táto dávka štedrejšia, keďže sa bude vypočítavať z minuloročných zárobkov ich detí.
Od januára 2024 dôjde k zmenám v systéme rodičovského bonusu: Aký vplyv to bude mať na dôchodky?

Zdroj: Shutterstock

Vyplácanie v mesačných dávkach

Pri zavádzaní bonusu sa počítalo s tým, že Sociálna poisťovňa bude potrebovať určitý čas na to, aby sa na nový systém mohla pripraviť. Práve preto v prvom roku poslala dôchodcom bonus jednorazovo.

Od januára 2024 však Sociálna poisťovňa prejde na bežný režim, ktorý zahŕňa mesačné vyplácanie rodičovského bonusu. Prvá prenzia, zvýšená o tento bonus, príde v januárovom výplatnom termíne.

Presný termín, kedy penzista dostane svoj rodičovský bonus, závisí od termínu vyplácania bežnej dávky. Tá má fixný dátum, pričom každý penzista má svoj vlastný. Peniaze sa vyplácajú od 2. do 24. dňa v mesiaci, a to v párne dni. Ak si penzista necháva vyplácať dôchodok cez poštu a výplatný termín pripadne na sobotu, peniaze dostane v piatok. Ak pripadne na nedeľu, financie prídu v pondelok.

Fungovanie rodičovského bonusu

Rodičovský bonus, ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2023, je jednou z novších dávok. Nárok na tento bonus majú poberatelia:

  • starobného dôchodku, 
  • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, 
  • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Súčasne musia byť splnené aj tieto dve podmienky pre vyplácanie bonusu:

  • Dieťa dôchodcu muselo pred dvoma rokmi odvádzať poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni, 
  • Dieťa dôchodcu nesmie zaslať do Sociálnej poisťovne tlačivo, ktorým by vyjadrilo, že si neželá, aby bol rodičovský príspevok zasielaný.

Nárok na bonus

Dôchodca nemusí za účelom získania rodičovského príspevku podávať žiadosť. Sociálna poisťovňa ho prizná automaticky po splnení všetkých podmienok. Výnimkou sú len dôchodcovia, ktorí poberajú penziu zo zahraničia. Keďže Sociálna poisťovňa ich nemá v evidencii, musia o bonus požiadať sami.

Dôchodcovia poberajúci penziu zo zahraničia podliehajú rovnakým podmienkam ako dôchodcovia so slovenskou penziou. O bonus môžu požiadať kedykoľvek počas roka, buď prostredníctvom oficiálnej alebo neformálnej žiadosti. V oboch prípadoch je potrebné žiadosť poslať poštou alebo ju priniesť na pobočku osobne.

Formulár žiadosti musí obsahovať všetky osobné údaje, ako meno, adresu, kontakt, štát, z ktorého dôchodca dostáva penziu, a druh penzie. Okrem toho je potrebné uviesť identifikačné údaje o dieťati a spôsob vyplácania (hotovosť alebo účet).

V prípade, že sú deti cudzinci, žiadateľ musí predložiť Sociálnej poisťovni aj kópiu rodných listov v rodnom jazyku žiadateľa. Náhradní rodičia by mali k žiadosti priložiť aj kópiu rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Zrušenie nároku na bonus

Ak si dieťa neželá, aby bol jeho jednému alebo obom rodičom priznaný rodičovský príspevok, musí sa obrátiť so svojou žiadosťou na Sociálnu poisťovňu. Je potrebné zaslať vyplnený formulár s názvom „Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.”

V tomto roku sa mohla žiadosť o zrušenie nároku na bonus poslať do 28. februára. V ďalších rokoch bude termín stanovený do konca augusta. Vyhlásenie potom bude platné 5 rokov. Ak si dieťa ani po uplynutí tejto doby nebude želať vyplácanie bonusu, bude musieť poslať žiadosť znovu.

Dávky budú v roku 2024 štedrejšie

Výška rodičovského bonusu nie je presne určená a závisí od dvoch faktorov:

  • mzda pracujúceho dieťaťa,
  • priemerná mzda v krajine.

Oba tieto faktory sa posudzujú za obdobie spred dvoch rokov.

V praxi to znamená, že konečná suma príspevku na jedného rodiča je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie. Do výpočtu sa započítavajú všetky príjmy v danom roku, pričom nie je nutné, aby dieťa bolo zamestnané celých 12 mesiacov.

Ďalej sa výpočet týka aj počtu detí. Čím viac detí má rodič, tým vyšší bonus môže získať, pričom od každého dieťaťa získava spomínaných 1,5 %.

Je dôležité zohľadniť, že bonus sa počíta z najviac 1,2-násobku priemernej mzdy. To znamená, že aj keď dieťa zarába výrazne viac, rodičia nedostanú sumu vyššiu, ako určuje zákon.

Maximálna výška rodičovského bonusu pre rok 2024 bude, vzhľadom na to, že v roku 2022 bola priemerná mzda 1 304 eur, nastavená na 23,50 eur. To je oproti tomuto roku, kde maximum bolo 21,80 eur, navýšenie o 1,70 eur.

Pre lepšiu predstavu, rodičia osôb zarábajúcich minimálnu mzdu dostali tento rok bonus takmer 112 eur (za celý rok). Keďže v roku 2022 minimálna mzda vzrástla, penzisti by si v roku 2024 mali prilepšiť o 120 eur (za celý rok).

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

bonus, dávky, dôchodok, výška bonusu

Toto ste už čítali?

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

26. 2. 2024 | Barbora Magočová

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

Darovanie krvi vám nemusí priniesť len dobrý pocit, že ste niekomu zachránili zdravie či dokonca život. Dobrovoľným darcom sú priznané mnohé benefity, zľavy a zvýhodnenia, ktoré často... celý článok

Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

23. 2. 2024 | Barbora Magočová

Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

Chystáte svadbu alebo už v manželstve ste? Ak áno, mali by ste sa zamyslieť (aj) nad nastavením vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Obzvlášť by ste ho mali prehodnotiť,... celý článok

Zmena vlastníkov pozemku v pozemkovom spoločenstve: Pravidlá, ktoré musíte poznať

19. 2. 2024 | Barbora Magočová

Zmena vlastníkov pozemku v pozemkovom spoločenstve: Pravidlá, ktoré musíte poznať

Potrebujete vyriešiť prepis týkajúci sa nehnuteľnosti v správe pozemkového spoločenstva? Či už pôjde o darovanie alebo o kúpno-predajnú zmluvu, musí prevod spĺňať osobitné podmienky.... celý článok

Ktoré bežné úkony na úradoch do konca marca vybavíte lacnejšie?

15. 2. 2024 | Barbora Magočová

Ktoré bežné úkony na úradoch do konca marca vybavíte lacnejšie?

Okrem súdnych poplatkov sa od 1. apríla 2024 zvyšujú aj mnohé správne poplatky. Zdražovanie sa dotkne napríklad podnikateľov, vodičov a vlastníkov motorových vozidiel či majiteľov nehnuteľností.... celý článok

Ako prihlásiť nové vozidlo? Podrobný návod pre každého

2. 2. 2024 | Daniel Výcha

Ako prihlásiť nové vozidlo? Podrobný návod pre každého

Plánujete si kúpiť nové vozidlo? V takom prípade nezabudnite na povinnosti, ktoré sú s ním spojené. Jednou z nich je aj jeho prihlásenie do evidencie vozidiel. Ako vyzerá tento celý... celý článok