Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 25. 9. 2023
Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ tak má možnosť získať finančnú dotáciu až vo výške 19 000 eur na rekonštrukciu svojho rodinného domu. V tomto článku nájdete všetky dôležité informácie o financovaní obnovy vášho domu a o podmienkach, ktoré je potrebné splniť na získanie tejto dotácie.
Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Zdroj: Shutterstock

Plán obnovy rodinných domov

Po silnom poklese ekonomiky spôsobenom pandémiou COVID-19 prišla spoločná reakcia krajín EÚ. Výsledkom je rozsiahly plán obnovy, ktorý sa zameriava na rôzne oblasti života občanov – vzdelávanie, verejnú správu, vedu a výskum, zlepšenie zdravia, zelenú ekonomiku a aj bývanie. Hlavným cieľom je podpora reforiem a investícií, ktoré zdvihnú životnú úroveň na Slovensku a priblížia ju k európskemu priemeru.

Cieľom Plánu obnovy rodinných domov je do roku 2026 podporiť obnovu približne 30 000 domov. Prvé dve výzvy neprilákali veľa pozornosti, keďže podmienky prihlasovania boli pomerne komplikované. Naopak, 3. výzva mala kapacitu 10 000 žiadostí, ktorá sa vyplnila už počas 14 hodín od spustenia. Teraz prichádza 4. výzva s upravenými podmienkami.

Kto môže žiadať o príspevok na rekonštrukciu?

Hlavná podmienka prihlásenia do Plánu obnovy rodinných domov zostáva rovnaká. Žiadateľ musí byť majiteľom domu na území Slovenskej republiky, ktorý bol skolaudovaný pred 1. januárom 2013. Ďalej musia byť splnené tieto podmienky:

 • budova je na liste vlastníctva, projektovom a energetickom hodnotení (certifikáte) uvedená ako rodinný dom,
 • dom je využívaný najmä na bývanie – maximálne 10 % podlahovej plochy slúži na podnikateľské alebo hospodárske účely,
 • pred obnovou bolo spôsobilou osobou vykonané projektové energetické hodnotenie.

Taktiež je potrebné, aby bol žiadateľ fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom daného domu. Ak ide o spoluvlastníka (podielového alebo bezpodielového), je potrebné, aby všetci ostatní spoluvlastníci splnomocnili žiadateľa na predloženie žiadosti.

Okrem toho musí byť občanom EÚ, mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a musí byť spôsobilý na právne úkony. Nesmie byť právoplatne odsúdený za trestné činy uvedené vo výzve.

Na získanie príspevku sa musí úspora primárnej energie v dome zlepšiť aspoň o 30 % oproti stavu pred obnovou. Práve pre posúdenie tohto kritéria je potrebné vypracovanie energetického hodnotenia pred začiatkom rekonštrukcie. Dôležité sú aj konkrétne opatrenia, ktoré si v rámci obnovy domu vyberiete.

Dve skupiny opatrení

V Pláne obnovy rodinných domov štát občanom nedáva úplne voľnú ruku. Rekonštrukcia musí obsahovať aspoň jedno z opatrení zo skupiny A. Zároveň je potrebné, aby výdavky na opatrenia zo skupiny A tvorili minimálne štvrtinu celkových oprávnených nákladov.

Skupina A (povinné opatrenia):

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie podlahy (stropu) nevykurovaného podkrovia (suterénu),
 • zateplenie podlahy na teréne.

Skupina B (voliteľné opatrenia):

 • tepelné čerpadlo,
 • fotovoltické systémy,
 • solárny kolektor,
 • kotol na biomasu,
 • plynový kondenzačný kotol,
 • rekuperácia,
 • iný tepelný zdroj,
 • zelená strecha,
 • nádrž na dažďovú vodu,
 • tieniaca technika,
 • odstránenie azbestu,
 • podpora elektromobility (wallbox).

Doplnenie opatrení žiadaných verejnosťou:

 • biomasový kotol na pelety (s možnosťou automatického aj manuálneho prikladania)
 • náklady na úpravu komína
 • batériové úložisko pripojené k fotovoltaike
 • samostatná jednotková cena pre plochú strechu

Výška príspevku

Suma, ktorou vám štát prispeje na rekonštrukciu rodinného domu, je stanovená na 75 % z celkových oprávnených výdavkov. Aj to však má svoje limity. Ak sa vďaka obnove dosiahne úspora primárnej energie o:

 • 30 – 60 % oproti pôvodnému stavu, maximálna hodnota príspevku bude 15 000 €,
 • viac ako 60 % oproti pôvodnému stavu, maximálna hodnota príspevku bude 19 000 €.

Taktiež treba myslieť na to, že do nákladov sa budú počítať iba zdokladované výdavky súvisiace s rekonštrukciou od 1. februára 2020. Všetky faktúry s dňom vystavenia objednávky pred týmto dátumom nebudú považované za platné.

Ako požiadať o príspevok?

Dňa 9. októbra 2023 sa na webe obnovdom.sk spustí elektronický formulár. Po jeho vyplnení si budete môcť vytlačiť oficiálnu žiadosť o registráciu do Plánu obnovy rodinných domov. Následne je potrebné zaslať všetky požadované dokumenty na adresu podateľne Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave. Dokumenty môžete priniesť aj osobne alebo podať na niektorej z regionálnych kancelárií v mestách:

 • Košice,
 • Prešov,
 • Lučenec,
 • Liptovský Mikuláš,
 • Banská Bystrica,
 • Žilina,
 • Trenčín,
 • Nitra,
 • Trnava,
 • Bratislava.

Aby žiadosť mohla byť schválená, musíte poslať, prípadne odovzdať tieto dokumenty:

 • formulár žiadosti podpísaný žiadateľom,
 • projektové energetické hodnotenie (PEH) alebo energetický certifikát budovy pred obnovou,
 • farebnú fotodokumentáciu rodinného domu pred obnovou,
 • ak nie ste výlučným vlastníkom – súhlas a splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi rodinného domu,
 • ak PEH neobsahuje údaj o veku rodinného domu – iný dokument preukazujúci vek domu.

„Očakávame väčší nápor. V súvislosti s tým sme dali 90 dní na predloženie fyzicky podpísanej žiadosti. To je jedna z významných zmien oproti tretej výzve. Ten nápor sme sa snažili rozložiť v čase,“ informoval Matej Kerestúr, riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Ďalšie plánované výzvy

Ak sa vám nepodarí prihlásiť do 4. výzvy, ešte stále máte dve príležitosti na získanie príspevku na obnovu domu. Najbližšie je plánovaná 5. výzva v marci 2024, opäť s rozpočtom 95 miliónov eur. Po nej nasleduje posledná výzva v septembri 2024, v ktorej sa rozdajú všetky peniaze, ktoré neboli využité v predošlých kolách.

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

 • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
 • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
 • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

5 vecí, ktoré by mal vedieť o výživnom každý, kto má deti

1. 12. 2023 | Barbora Magočová

5 vecí, ktoré by mal vedieť o výživnom každý, kto má deti

Vyživovacia povinnosť sa zďaleka netýka len tých, ktorí ju majú určenú súdnym rozhodnutím. Musia si ju plniť všetci rodičia a niekedy dokonca aj deti. Čo ak vám na potomkov neprispieva... celý článok

Koľko stoja evidenčné čísla vozidla podľa vlastného výberu a aké sú novinky v roku 2023?

20. 11. 2023 | Daniel Výcha

Koľko stoja evidenčné čísla vozidla podľa vlastného výberu a aké sú novinky v roku 2023?

Evidenčné čísla vozidiel za posledný rok prešli veľkými zmenami. Od januára 2023 vstúpil do platnosti nový dizajn, z ktorého zmizli skratky okresov. Došlo tiež k zmenám v procese vybavovania... celý článok

Čas na výmenu vodičského preukazu sa kráti: Aký je postup, čo potrebujete a čo ak to nestihnete?

16. 11. 2023 | Daniel Výcha

Čas na výmenu vodičského preukazu sa kráti: Aký je postup, čo potrebujete a čo ak to nestihnete?

Lehota na výmenu starého ružového vodičského preukazu sa skracuje. Držitelia tak môžu urobiť do 31. decembra 2023. Ako postupovať pri výmene a čo robiť, ak to nestihnete? Máme pre vás... celý článok

Nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? Ako sa proti nemu môžete brániť?

14. 11. 2023 | Barbora Magočová

Nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? Ako sa proti nemu môžete brániť?

Rozhodnutia Sociálnej poisťovne vás môžu výrazne ovplyvniť prakticky vo všetkých obdobiach vášho života. Zďaleka sa netýkajú len starobných či invalidných dôchodkov; dopad na rodinné... celý článok

Vykurovacia sezóna je tu a sused vás obťažuje dymom. Ako to riešiť?

2. 11. 2023 | Barbora Magočová

Vykurovacia sezóna je tu a sused vás obťažuje dymom. Ako to riešiť?

Ceny energií zostávajú naďalej vysoké; vykurovanie domácností rôznymi lacnejšími alternatívami preto asi len tak neskončí. Kúriť ale nemožno hocičím. Ak už teraz nemôžete riadne vetrať... celý článok