Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 29. 5. 2023
Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré okolnosti by mohli spôsobiť, že sa vám zo spoločného majetku ujde menej než vášmu partnerovi?
Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Zdroj: Shutterstock

Podiel zo spoločného majetku závisí aj od spôsobu jeho vyporiadania 

K vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej tiež len „BSM“) po rozvode môže dôjsť troma spôsobmi: 

1) Vyporiadanie dohodou bývalých manželov 

Dohodou si môžete súčasti spoločného majetku rozdeliť v podstate akokoľvek. Ak s tým obaja z bývalých manželov vyslovia súhlas, nemusia si BSM rozdeliť na dve rovnaké polovice. Dohoda je teda jedným z prípadov, v ktorom sa môže stať, že jeden z partnerov nakoniec získa zo spoločného majetku menšiu časť bez akejkoľvek finančnej kompenzácie. 

2) Vyporiadanie zákonom 

V prípade, že ani do troch rokov od zániku BSM (v súvislosti s rozvodom teda do troch rokov od právoplatnosti rozvodového rozsudku):

a) nedôjde k rozdeleniu spoločného majetku dohodou ani
b) nie je podaný návrh na jeho vyporiadanie súdom,

vyporiadava sa BSM zo zákona automaticky nasledovne:

hnuteľné veci, ktoré sú využívané jedným z bývalých manželov, sa stanú vlastníctvom práve toho z nich, ktorý ich pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne užíva ako vlastník,

ostatné hnuteľné veci, nehnuteľné veci a majetkové práva prejdú do podielového spoluvlastníctva bývalých manželov s tým, že ich podiely budú rovnaké (t. j. každý bude mať 1/2). Následne si tieto veci môžete vyporiadať v režime podielového spoluvlastníctva. Súdne vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa však oproti rozdeleniu BSM líši najmä v kritériách, na ktoré súd musí prihliadať. K hľadiskám pre rozdelenie podielového spoluvlastníctva súdom bližšie: Vyporiadanie spoluvlastníctva: 3 spôsoby, ako na to; zásady pre súdne rozdelenie BSM uvádzame nižšie. Ak teda v BSM boli prevažne hnuteľné veci a po rozvode ich užíva výlučne jeden z bývalých manželov, bude aj v tomto prípade spoločný majetok fakticky vyporiadaný tak, že ten, čo veci neužíva, získa z BSM menší podiel.     

3) Vyporiadanie rozhodnutím súdu 

Súd BSM vyporiadava len na návrh (aspoň) jedného z manželov, ktorý musí byť podaný najneskôr do troch rokov od zániku BSM – čiže od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Ak to nestihnete, vyporiada sa BSM zákonom (t. j. spôsobom podľa bodu 2). Súd rozdeľuje BSM podľa kritérií stanovených v Občianskom zákonníku. Tieto za určitých okolností pripúšťajú, aby jednému z bývalých manželov po rozvode priznal aj menej ako polovicu zo spoločného majetku. 

Ako súd pri rozdelení BSM postupuje? 

Zásady pre súdne vyporiadanie BSM sú nasledujúce:

1) primárne sa vychádza z toho, že podiely oboch bývalých manželov sú rovnaké,

2) pri vyporiadaní sa musia vziať do úvahy aj investície do a z BSM, t.j.:

- každému z manželov sa musí na jeho žiadosť uhradiť to, čo zo svojho výlučného vlastníctva vynaložil na spoločný majetok (napr. časť z jeho peňazí ušetrených pred uzatvorením manželstva, ktorá sa použila na rodinný dom v BSM),

- každý z manželov je naopak povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na majetok v jeho výlučnom vlastníctve (napr. ak sa peniaze z BSM použili na opravu automobilu, ktorý jeden z manželov nadobudol ešte pred svadbou).

3) prihliada sa aj na:

- potreby maloletých detí,

- to, ako sa každý z manželov staral o rodinu,

- to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí, s tým, že pri určení miery pričinenia musí vziať súd na zreteľ aj starostlivosť o deti a obstarávanie spoločnej domácnosti (inými slovami platí, že aj keby bol muž „živiteľom rodiny“, nesmie byť žena na podiele zo spoločného majetku ukrátená, ak sa podľa dohody s manželom predovšetkým riadne starala o potomstvo a zabezpečovala každodenné domáce práce a potreby rodiny). 

Práve zohľadňovanie zásluh na nadobudnutí spoločného majetku a každodenného obstarávania potrieb rodiny však môže v praxi viesť k tomu, že aj súd jednému z manželov prizná v rámci vyporiadania BSM nižší podiel. Tento spôsob rozdelenia spoločného majetku sa označuje ako „disparita“ podielov; konkrétne okolnosti pre jej založenie možno zistiť najmä z rozhodnutí súdov. 

Kedy súdy priznali jednému z manželov menší podiel na BSM? 

Slovenské súdy sa s návrhmi na priznanie menšieho podielu zo spoločného majetku stretávajú pomerne často. V uvedenej súvislosti riešili ako potenciálne dôvody disparity napr.: 

1) Opustenie spoločnej domácnosti a nepodieľanie sa na uspokojovaní potrieb rodiny 

Z rozhodnutia Krajského súdu Bratislavavydaného pod sp.zn. 3Co/74/2018 vyplýva, že dôvodom pre úpravu podielov z BSM na pomer 60:40 bola napr. skutočnosť, že manžel opustil spoločnú domácnosť a hospodáril samostatne s oddeleným majetkom; manželka naopak spoločný majetok zveľaďovala zo svojich príjmov a v prevažnej miere zabezpečovala aj výživu spoločného dieťaťa. 

2)  Alkoholizmus 

Alkoholizmus jedného z manželov spolu s fyzickým a psychickým týraním boli dôvodom pre úpravu podielov z BSM v pomere 60:40 v konaní vedenom Krajským súdom Banská Bystrica pod sp.zn. 16Co/38/2022. Krajský súd Košice naopak v konaní vedenom pod sp.zn. 9Co/242/2020 konštatoval, že len samotné nadmerné požívanie alkoholu jedného z manželov nie je dôvodom pre disparitu; podstatné je, či je jeho následkom aj menšie prispievanie do rodinnej kasy a nepodieľanie sa na uspokojovaní potrieb rodiny. 

3) Zakúpenie majetku od rodičov za symbolickú cenu 

Veci získané darom do BSM nepatria. Ak by teda rodičia jedného z manželov chceli „mladým“ vypomôcť darovaním určitého majetku, môžu ho previesť len do ich podielového spoluvlastníctva. Aby sa majetok dostal do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uzatvárajú niektorí rodičia s manželmi kúpne zmluvy, ktorými im majetok prevedú za symbolickú cenu. Takýto spôsob získania majetku však napr. podľa rozhodnutia Krajského súdu Trnava vydaného pod sp.zn. 10Co/25/2020 nemusí byť dôvodom pre disparitu podielov, a to najmä vtedy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva, že rodičia si prevod majetku na oboch manželov výslovne priali (a nepredali ho za symbolickú cenu napr. len jednému z nich).

4) Väčšie zásluhy jedného z manželov o nadobudnutie majetku 

Aj väčšie pričinenie jedného z manželov v súvislosti s nadobudnutím spoločných vecí môže byť výnimočne dôvodom pre disparitu podielov pri rozdelení BSM. Pokiaľ sa ale druhý z manželov zároveň riadne staral o spoločnú domácnosť, budú zásluhy na získaní majetku dôvodom pre nerovnaký podiel pri vyporiadaní BSM len vtedy, ak by boli skutočne mimoriadne (napr. rozhodnutie Krajského súdu Nitra, sp.zn. 6Co/116/2016).  

Anketa

Dostali ste po rozvode presnú polovicu majetku?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok