830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 17. 5. 2023
Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté dieťa. Aké sú však podmienky na získanie tohto príspevku a ako oň požiadať? Máme pre vás všetky potrebné informácie.
830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Zdroj: Shutterstock

Príspevok vo výške 829,86 € aj pre dieťa zo 4. pôrodu

Parlament schválil novelu zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa na základe návrhu poslankyne Anny Záborskej. Cieľom novely je poskytnúť finančnú pomoc viacdetným rodinám a platí od 1. mája 2023. 

Novela umožňuje rodičom získať príspevok vo výške 829,86 € aj pri narodení štvrtého dieťaťa, pričom pôvodne sa táto suma mohla získať iba pri prvom až treťom dieťati. V minulom roku ste tak na štvrté dieťa dostali iba 151,37 €. Toto zvýšenie predstavuje rapídny nárast a podľa odhadov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR to bude stáť štát 1,3 milióna eur.

V prípade narodenia dvoch a viacerých detí súčasne sa príspevok zvyšuje o 75,69 € za každé dieťa. Ak sa narodia dvojičky, príspevok pri narodení dieťaťa dosiahne 905,55 €. Príspevok na dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní, zostáva v platnosti, pričom príspevok na prvom, druhom a treťom dieťati sa pohybuje v sume 151,37 €.

Okrem tejto jednorazovej dávky môže štát niektorým rodičom vyplácať aj dávku vo výške 110,36 € ročne. Ide o prípady, keď sa narodí 3 a viac detí súčasne alebo ak sa v priebehu 2 rokov opakovane narodia 2 a viac detí súčasne. Príspevok sa vypláca raz ročne počas obdobia od prvého dožitého roku až do 15. roka života dieťaťa.

V porovnaní s Českou republikou máme tieto príspevky nastavené veľmi štedro, keďže v Česku sa príspevok pri narodení dieťaťa nevypláca. Avšak existuje dávka pre rodičov a pestúnov s nízkym príjmom, ktorú si však môžu uplatniť iba pri prvom a druhom dieťati.

Prehľad príspevkov pri narodení dieťaťa po novom

Príspevok

Pôvodná výška príspevku

Nová výška príspevku

Na 1. až 3. narodené dieťa

829,86 €/jednorazovo

829,86 €/jednorazovo

Na 4. narodené dieťa

151,37 €/jednorazovo

829,86 €/jednorazovo

Na 5. a ďalšie narodené dieťa

151,37 €/jednorazovo

151,37 €/jednorazovo

Na 1. až 3. narodené dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní

151,37 €/jednorazovo

151,37 €/jednorazovo

Na 2 a viac súčasne narodených detí

75,69 €/jednorazovo za každé súčasne narodené dieťa

75,69 €/jednorazovo za každé súčasne narodené dieťa

Na viac súčasne narodených detí

110,36 €/ročne

110,36 €/ročne

Príspevok pri narodení dieťaťa – čo to je?

Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorá má pomôcť čerstvým rodičom pokryť náklady spojené s potrebami novorodenca. Tento jednorazový príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe s trvalým pobytom alebo bydliskom na území SR. 

Podľa zákona č. 383/2013 Z.z. sa za oprávnenú osobu považuje:

 • matka dieťaťa,
 • otec dieťaťa, ak matka zomrela, dieťa mu bolo zverené do opatery, alebo je po matke vyhlásené pátranie.

Prvou podmienkou, ktorú musí splniť oprávnená osoba, je narodenie dieťaťa. Druhou podmienkou je trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky. 

O príspevok už nemusíte žiadať

Od roku 2022 je uplatnenie nároku na príspevok automatické. Úrad začne konanie o príspevku v deň, keď dostane informáciu o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb. Na rozhodnutie má 60 dní a počas tejto lehoty preveruje, či oprávnená osoba má na príspevok nárok.

Inými slovami, už nemusíte dokladovať potvrdenie o narodení dieťaťaalebo rodný list. Celú agendu za vás vybaví štát, čím vám odpadá veľké množstvo povinností. 

V minulosti ste museli:

 • hlásiť meno na matričnom úrade,
 • prihlásiť dieťa do zdravotnej poisťovne,
 • navštíviť pediatra a gynekológa,
 • podať žiadosť o vyplatenie príspevku.

V prípade, že sa úradu nepodarí zistiť potrebné informácie, vyzve matku, aby chýbajúce údaje a dokumenty doplnila.

Príspevok si môžete uplatniť aj pri narodení dieťaťa mimo územia SR. V tomto prípade musíte úradu doručiť úradne preložené potvrdenie o narodení dieťaťa alebo rodný list. Pri deťoch narodených v Česku nie je preklad potrebný.

Úrad práce môže tiež rozhodnúť, že vám nevznikne nárok na príspevok z týchto dôvodov:

 • ak dieťaťu neuzavriete dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • ak súhlasíte s osvojením dieťaťa,
 • ak bolo vaše dieťa zverené do starostlivosti, ktorá nahrádza rodičovskú starostlivosť,
 • ak bolo vaše ďalšie dieťa zverené do starostlivosti, ktorá nahrádza rodičovskú starostlivosť,
 • ak sa vaše dieťa narodilo mimo SR a v štáte, kde sa narodilo, máte nárok na príspevok pri narodení dieťaťa alebo na inú dávku toho istého druhu,
 • ak ste neplnoletá osoba a súd vám nepriznal rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k narodenému dieťaťu.

Podmienkou je aj návšteva poradní alebo preventívne prehliadky

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vám zaniká aj v prípade, že sa od 4. mesiaca tehotenstva aspoň raz mesačne nezúčastníte na preventívnej prehliadke u gynekológa. Za preventívnu prehliadku sa považuje aj poskytnutnutie zdravotnej starostlivosti.

Opustenie zdravotného zariadenia

Ak opustíte zdravotnícke zariadenie bez súhlasu lekára, nárok na príspevok vám tiež zaniká. Ak úrad práce rozhodne, že nespĺňate nárok na vyplatenie príspevku, oznámi vám to. Voči tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať a požiadať úrad, aby obnovil konanie.

Výplata príspevku

Pri výplate všetkých príspevkoch, ktoré úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca, máte na výber dva spôsoby: 

 • na účet, ktorý ste úradu oznámili,
 • v hotovosti na adresu, ktorú ste úradu oznámili.

Príspevok vám úrad práce vyplatí najneskôr v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom vznikol váš nárok na tento príspevok.

Anketa

Plánujete, alebo čakáte v tomto roku dieťa?

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

19. 5. 2023 | Barbora Magočová

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie... celý článok

Dotácia na obedy v školách a škôlkach: Ako to vyzerá v praxi?

11. 5. 2023 | Daniel Výcha

Dotácia na obedy v školách a škôlkach: Ako to vyzerá v praxi?

Od 1. mája 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o hmotnej núdzi, ktorá pochádza z dielne hnutia Sme rodina. Jej súčasťou je aj plošná dotácia na obedy v školách a škôlkach, ktorú... celý článok

Nová finta veľkých firiem, ktorá vás pripraví o peniaze. 6 tipov, ako sa brániť

9. 5. 2023 | Barbora Magočová

Nová finta veľkých firiem, ktorá vás pripraví o peniaze. 6 tipov, ako sa brániť

V súdnej praxi bola zaznamenaná nová praktika podnikateľov, ktorá môže významne poškodiť (nielen) spotrebiteľov. Ak však o nej budete vedieť dopredu, môžete jej negatívne následky ľahko... celý článok