Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 30. 3. 2023
Máte vy alebo váš blízky zdravotné problémy, ktoré znemožňujú cestovanie hromadnými dopravnými prostriedkami? Ak z uvedených dôvodov potrebujete auto, je tu šanca, že vám naň prispeje štát. Čo treba splniť, aby ste kúpnu cenu vozidla nemuseli platiť celú z vlastného vrecka? A čo ak by ste si miesto kúpy nového auta radšej prispôsobili vašim potrebám vozidlo, ktoré už máte?
Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Kto má šancu príspevok dostať?

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť za nasledujúcich podmienok:

1) ŤZP s odkázanosťou na individuálnu prepravu

Príspevok sa prizná osobe s ťažkým zdravotným postihnutím(ŤZP), ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Vyhotovenie komplexného posudku zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na individuálnu prepravu môže byť osoba odkázaná nielen vtedy, ak nie je schopná do vozidla MHD nastúpiť a vystúpiť či sa v ňom udržať, ale tiež vtedy, keď cestovaniu v MHD bráni jej duševné ochorenie či iná zdravotná indispozícia.

2) Auto musí byť využívané (aj) za určitými účelmi

Ak chce osoba s ŤZP príspevok získať, musí:

- byť zamestnaná alebo preukázať, že bude zamestnaná (zamestnaním je podľa § 41 ods. 2 písm. e) v spojení s § 19 zákona č. 447/2008 Z.z. pre účely poskytnutia príspevku aj činnosť, z ktorej plynú príjmy z podnikania) alebo

- sa jej poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení či dennom stacionári alebo musí preukázať, že sa jej niektorá z uvedených služieb bude poskytovať alebo

- navštevovať školu alebo preukázať, že ju bude navštevovať.

Vozidlo treba na účely prepravy do a zo zamestnania, školy či uvedených zariadení využívať najmenej dvakrát v týždni (2x tam a 2x späť).

Podmienka súvisiaca s užívaním vozidla sa považuje za splnenú aj vtedy, keď:

- osoba vykonáva zamestnanie v miesto trvalého či prechodného pobytu a auto využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone zamestnania alebo

- sa osobe, ktorej je poskytovaná týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje aspoň raz v týždni preprava do a z týchto zriadení alebo

- osoba navštevuje školu aspoň 2x v mesiaci, pretože má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.

3) Majetok a príjem nesmie presahovať stanovené sumy

Príjem osoby s ŤZP nesmie byť vyšší ako päťnásobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (tzn. aktuálne 1 172,10 Eur mesačne) a jej majetok nesmie presiahnuť hodnotu 39 833 Eur. Do hodnoty majetku sa ale nezahŕňa napr. nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie.

4) Osobe sa neposkytuje určená služba

Príspevok nemožno priznať, ak sa osobe poskytuje celoročná pobytová sociálna služby; výnimkou je nezaopatrené dieťa, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.

Aké auto si možno z príspevku kúpiť?

Príspevok je určený len na vozidlá spĺňajúce nasledujúce podmienky:

1) boli vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách,
2) majú najmenej 4 kolesá,
3) používajú sa na dopravu osôb a sú projektované na:

- prepravu cestujúcich najviac s ôsmimi sedadlami (okrem sedadla pre vodiča),

- prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, ktoré majú podľa osvedčenia o evidencii aspoň 4 miesta na sedenie,

4) nesmie ísť o štvorkolku,
5) vozidlo nesmie byť podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov; táto lehota začne plynúť 1. 1. toho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo vozidlo vyrobené.

Aký vysoký môže byť príspevok?

Výška príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je maximálne 6 638,79 Eur a pre autá s automatickou prevodovkou maximálne 8 298,48 Eur - v tomto prípade sa však vyžaduje, aby bolo v komplexnom posudku konštatované, že stav osoby si automatickú prevodovku vyžaduje a osoba má zároveň oprávnenie na vedenie osobného auta.

Konkrétna výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou podľa ceny vozidlapríjmu osoby s ŤZP, a to nasledovne:

1) ak príjem dosahuje maximálne čiastku do sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (tzn. aktuálne 234,42 Eur mesačne), poskytne sa príspevok vo výške 90 % z ceny vozidla,

2) ak príjem dosahuje maximálne čiastku do dvojnásobku sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (tzn. aktuálne 468,84 Eur mesačne), poskytne sa čiastka vo výške 85 % z ceny vozidla,

3) ak príjem dosahuje maximálne čiastku do trojnásobku sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (tzn. aktuálne 703,26 Eur mesačne), poskytne sa čiastka vo výške 80 % z ceny vozidla,

4) ak príjem dosahuje maximálne čiastku do štvornásobku sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (tzn. aktuálne 937,68 Eur mesačne), poskytne sa čiastka vo výške 70 % z ceny vozidla,

5) ak príjem dosahuje maximálne čiastku do päťnásobku sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (tzn. aktuálne 1 172,10 Eur mesačne), poskytne sa čiastka vo výške 55 % z ceny vozidla.

Cena motorového vozidla sa však môže pre účely výpočtu príspevku zohľadniťmaximálne v sume 13 227,57 Eur.

Ako o príspevok žiadať?

O príspevok sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého bydliska. Podmienkou vyplatenia príspevku je predloženie dokladu o cene (tzv. predfaktúra) či kúpe vozidla, ktorý môže byť vyhotovený len osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel (napr. bazár). Auto treba kúpiť do 3 mesiacov od poskytnutia príspevku; uvedená lehota sa môže predĺžiť až na 12 mesiacov, ak vozidlo nemožno získať či upraviť z dôvodov na strane predávajúceho. Za kúpu sa ale podľa zákona považuje nielen nadobudnutie vlastníctva, ale aj uhradenie celkovej ceny vozidla – uvedené je potrebné vziať do úvahy pri dojednávaní úhrady ceny formou splátok.

Dodajme, že príspevok na kúpu vozidla možno priznať aj opakovane – nový však môžete získať až po uplynutí siedmich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho príspevku. Ak vaše staré vozidlo zakúpené aj vďaka príspevku ešte nie je vyradené z evidencie, musíte sa zároveň zaviazať, že do 6 mesiacov od kúpy nového:

- staré auto predáte alebo

- požiadate o jeho vyradenie z evidencie.

Nový príspevok možno poskytnúť aj skôr, ak ste pôvodný príspevok alebo jeho časť vrátili. 

Čo ak auto už máte, ale potrebujete ho upraviť?

Ak potrebujete úpravu, vďaka ktorej budete môcť aj s ŤZP auto šoférovať alebo aspoň využívať, môže vašu situáciu riešiť samostatný peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla. Možno ho poskytnúť aj na úpravu auta, na ktoré nebol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. Auto však nesmie byť staršie ako 5 rokov (lehota plynie od 1. 1. roka, ktorý nasleduje po roku jeho výroby). Výška príspevku sa opäť odvíja od príjmu osoby s ŤZP a ceny úpravy; najviac sa poskytuje 6 638,79 Eur.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

1. 6. 2023 | Barbora Magočová

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

Môže veriteľ pri vymáhaní záväzkov poručiteľa siahnuť aj na majetok, ktorý ste nezískali z dedičstva? Čítajte, čo vás čaká, ak ste zdedili aj dlhy.

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

19. 5. 2023 | Barbora Magočová

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie... celý článok

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

17. 5. 2023 | Daniel Výcha

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté... celý článok