Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 2. 3. 2023
16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného systému pre výpočet životného minima, na ktorého výšku nadväzujú rôzne dávky a príspevky. Koho sa to týka a čo všetko výška životného minima ovplyvní? Máme pre vás všetky odpovede.
Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

Zdroj: Shutterstock

Nový valorizačný mechanizmus

Nový valorizačný mechanizmus by mal lepšie odzrkadľovať reálny nárast životných nákladov nízkopríjmových domácnosti. Avšak pri bližšom pohľade nejde o zásadnú zmenu, nakoľko aj starý spôsob valorizácie rátal s infláciou. Po starom sa valorizácia životného minima určila na základe dvoch údajov, ktoré poskytol Štatistický úrad: 

 • rast nákladov nízkopríjmových domácností,
 • rast príjmov domácnosti na osobu.

Sledovalo sa obdobie 1. štvrťroka a na výpočet koeficientu sa použil nižší údaj. Napríklad minulý rok bol rast príjmov domácnosti 7,5 % a rast nákladov 11,7 %. Nižšiu hodnotu mal rast príjmov, preto sa životné minimum pre rok 2022 zvýšilo o 7,5 % oproti roku 2021. Po novom sa do úvahy bude brať len jeden ukazovateľ, ktorým je rast nákladov nízkopríjmových domácností.

Podľa predstaviteľov konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) je nový valorizačný mechanizmus len kozmetickou úpravou, ktorá daný problém s nárastom cien nijako zásadne nerieši. Aj predošlý mechanizmus totiž dokázal reagovať na zvyšovanie cien. KOZ zastáva názor, že najlepšie by bolo nanovo stanoviť výšku životného minima, ktorá by bola razantne vyššia, nakoľko sa od neho odvíja takmer 60 dávok či príspevkov.

O koľko sa zvýši životné minimum?

Vo februári 2023 nám Ministerstvo financií predstavilo svoju prognózu rastu nákladov nízkopríjmových domácnosti. Rast cien odhadlo na 12,7 %, preto sa podľa nového mechanizmu životné minimum od 1. 7. 2023 zvýši z aktuálnych 234,42 € na 264,18 €. Je to nárast o takmer 30 € a v roku 2022 to bol rast o 16 €, čo je jasným obrazom zdražovania, ktoré začalo predminulého roku. Samozrejme, ide len o prognózu. Presný výpočet životného minima sa dozvieme až vtedy, keď Štatistický úrad zverejní nárast cien za 1. štvrťrok.

Vývoj životného minima od 01. 07. 2009 – 01. 07. 2023

Obdobie

Výška životného minima

Navýšenie oproti minulému roku

 1. 07. 2023

264,18 €

+29,76 €

 1. 07. 2022

234,42 €

+16,36 €

 1. 07. 2021

218,06 €

+3,23 €

 1. 07. 2020

214,83 €

+4,63 €

 1. 07. 2019

210,20 €

+5,13 €

 1. 07. 2018

205,07 €

+5,59 €

 1. 07. 2017

199,48 €

+1,39 €

 1. 07. 2016

198,09 €

0 €

 1. 07. 2015

198,09 €

0 €

 1. 07. 2014

198,09 €

0 €

 1. 07. 2013

198,09 €

+3,51 €

 1. 07. 2012

194,58 €

+4,75 €

 1. 07. 2011

189,83 €

+4,45 €

 1. 07. 2010

185,38 €

+0,19 €

 1. 07. 2009

185,19 €

Zdroj: mpsvr sr

Čo všetko ovplyvňuje výšku životného minima?

Na výšku životného minima je naviazaných takmer 60 rôznych zdravotných, sociálnych a peňažných dávok či príspevkov. Časť z nich sa zmení od 01. 07. 2023 a zvyšok do 01. 01. 2024.

Zoznam niektorých príspevkov a dávok

 • Pomoc v hmotnej núdzi – jej výška sa mení rovnakým koeficientom ako valorizácia ŽM. Hmotná núdza nastáva vtedy, ak príjmy všetkých členov domácnosti nedosahujú životné minimum a nevedia alebo nemôžu si príjem zvýšiť. O pomoc v hmotnej núdzi je potrebné požiadať písomne na úrade práce v mieste vášho trvalého bydliska. Medzi pomoc v hmotnej núdzi patria tieto dávky a príspevky:
  • dávka v hmotnej núdzi,
  • aktivačný príspevok,
  • ochranný príspevok,
  • príspevok na bývanie,
  • príspevok na nezaopatrené dieťa.
 • Podpora pre rodiny – pri zvyšovaní sa používa rovnaký koeficient. Tieto dávky pomáhajú rodičom kompenzovať výdavky spojené s výchovou dieťaťa alebo detí. Aj o túto podporu je potrebné požiadať na úrade práce v mieste trvalého bydliska. Cudzinci o ňu môžu požiadať v mieste prechodného bydliska. Patria sem tieto dávky a príspevky:
  • prídavok na dieťa – od 01. 01. 2024 je stanovená suma na 60 €, pričom sa ruší jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa do školy,
  • rodičovský príspevok,
  • náhradná starostlivosť o dieťa,
  • príspevok pri narodení dieťaťa,
  • náhradné výživné.
 • Sociálnoprávna ochrana detí a rodiny, resocializačný príspevok:
  • vreckové pre deti v centrách sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny,
  • príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého,
  • príspevok na dieťa v profesionálnej rodine,
  • stravná jednotka,
  • príspevok na úhradu výdavkov na dieťa profesionálnemu rodičovi,
  • vecné dary,
  • resocializačný príspevok.
 • Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia – tieto dávky slúžia na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov, ktoré spôsobili ťažké zdravotné postihnutie. Podľa legislatívy musí byť miera funkčnej poruchy minimálne 50 %. Tú určuje lekárska posudková komisia, ktorá vychádza zo zdravotného nálezu nie staršieho ako pol roka. Patrí sem:
  • peňažný príspevok na prepravu,
  • peňažný príspevok na zvýšenie výdavkov pri diétnom stravovaní,
  • peňažný príspevok na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  • kompenzácia výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
 • Základná suma pri exekučných zrážkach je rovnaká ako životné minimum.
 • Výška penzie, pri ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok – ide o 1,2-násobok ŽM.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok

Na aké dávky bude mať rodič nárok v roku 2023?

10. 10. 2022 | Redakcia

Na aké dávky bude mať rodič nárok v roku 2023?

Každý rodič vie, že starostlivosť o deti sa dokáže podpísať na rodinnom rozpočte. Tu je prehľad príspevkov a dávok, ktoré vám v roku 2023 pomôžu s výdavkami na nového člena rodiny. celý článok

Ako bude vyzerať daňový bonus v roku 2023 v praxi?

22. 9. 2022 | Daniel Výcha

Ako bude vyzerať daňový bonus v roku 2023 v praxi?

Od 1. 1. 2023 sa dokončí prechod na nový systém v oblasti daňového bonusu na deti. S novými pravidlami ale vznikajú rôzne nejasnosti a mnohí ľudia nevedia, čo pre nich tieto zmeny znamenajú.... celý článok