Škola skončila, začína realita. Aké povinnosti majú absolventi v zdravotnej a Sociálnej poisťovni v roku 2021?

Redakcia | rubrika: Článok | 9. 7. 2021
Skončili ste tento rok štúdium na vysokej či strednej škole? Ak je odpoveď kladná, čakajú vás povinnosti v oblasti odvodov. Niektoré hneď, iné až po uplatnení na trhu práce.
Škola skončila, začína realita. Aké povinnosti majú absolventi v zdravotnej a Sociálnej poisťovni v roku 2021?

Zdroj: Shutterstock

Základnou otázkou po skončení strednej či vysokej školy je, či sa treba hlásiť v zdravotnej či Sociálnej poisťovni. Zdravotné poistenie totiž za študenta platí do 25. roku jeho života štát. Pri sociálnom poistení to neplatí, ľudia si ho začínajú platiť až po tom, ako sa zamestnajú alebo začnú podnikať.

 

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni v roku 2021

Mladým absolventom sa po skončení školy vynárajú rôzne otázky z hľadiska zdravotného poistenia. Napríklad, či sa treba hlásiť v zdravotnej poisťovni, či treba niečo platiť už od júna daného roka, alebo si počas letnej brigády robiť starosti so zdravotnými odvodmi.

V prvom rade treba vedieť, kedy už za absolventa po skončení školy neplatí zdravotné poistenie štát. Po ukončení strednej školy štát za študenta uhrádza zdravotné poistenie ešte do konca letných prázdnin. To v praxi znamená, že sa o zdravotné poistenie nemusia starať do 31. augusta 2021.

Po ukončení vysokej školy štát za študenta uhrádza zdravotné poistenie iba do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky. Treba si tiež pamätať, že posledným dňom, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť za vysokoškoláka zdravotné odvody, je deň štátnic, nie deň promócie.

 • Absolvent strednej školy: štát za neho platí zdravotné odvody do 31. augusta 2021
 • Absolvent vysoklej školy: štát za neho platí zdravotné odvody do dňa štátnic v roku 2021

Tip: Aké povinnosti má dobrovoľne nezamestnaná osoba?

Kedy treba riešiť zdravotné odovdy?

Keď sa teda stredoškolákovi skončia letné prázdniny, od 1. septembra 2021 si musí začať platiť zdravotné odvody sám. Samoplatiteľom sa stáva vtedy, ak už nepokračuje v štúdiu, nie je evidovaný na úrade práce, nie je zamestnaný alebo nezačne podnikať.

„Kto sa rozhodne plynule pokračovať v štúdiu na vysokej škole v tom istom roku, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union.

Stredoškolák po skončení školy môže platiť zdravotné odvody ako:

 • samoplatca,
 • zamestnanec,
 • podnikateľ,
 • alebo odvody platí štát, ak je evidovaný na úrade práce.

Vysokoškolák musí riešiť odvody hneď

Vysokoškolák na druhej strane musí začať riešiť svoje zdravotné odvody spravidla ešte pred letom. To v praxi znamená, že hneď na druhý deň po skončení vysokej školy si musí tento poistenec začať uhrádzať poistné sám.

Toto pravidlo však, podobne ako pri stredoškolákovi, neplatí, ak sa prihlási na úrade práce, začne podnikať alebo sa zamestná. Ak však ide o absolventa bakalárskeho štúdia, ktorý ešte bude pokračovať v štúdiu II. stupňa, naďalej platí zdravotné odvody štát.

Ak však absolvent vysokej školy ukončil štúdium v zahraničí, oznamovaciu povinnosť zo zákona nemá. Zdravotné poisťovne ale odporúčajú, aby to napriek tomu študenti urobili.

Vysokoškolák po skončení školy môže platiť zdravotné odvody ako:

 • samoplatca,
 • zamestnanec,
 • podnikateľ,
 • odvody platí štát, ak je evidovaný na údare práce,
 • odvody platí štát, ak sa rozhodol pokračovať v štúdiu.

Poistencami štátu sú aj študenti doktorandského štúdia. Platí to však len v prípade, ak ide o štúdium v dennej forme, neprekročili štandardnú dĺžku štúdia pre daný doktorandský program, nezískali ešte iné vysokoškolské vzdelanie III. stupňa alebo študent nemá viac ako 30 rokov. Doktorandské štúdium sa potom končí dňom obhajoby dizertačnej práce.

Kedy sa treba hlásiť v zdravotnej poisťovni:

 • ak poistenec odchádza do zahraničia,
 • ak preruší štúdium,
 • ak bude poistenec dobrovoľne nezamestnaný (neprihlási sa na úrade práce),
 • ak začne podnikať inou formou ako na živnosť (napríklad lekár, veterinár, a pod.),
 • ak študent ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa a ide študovať ďalšiu vysokú školu.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni v roku 2021

Iná situácia pri absolventoch nastáva v prípade sociálneho poistenia. Študenti, či už vysokej alebo strednej školy, počas školy nie sú povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne a neplatí ich ani štát. Sú teda bez sociálneho poistenia a dávok.

Po skončení školy preto nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Ani prihlasovacie, oznamovacie či odvodové. Sú tak po škole aj bez nároku na nejaké plnenie zo sociálneho poistenia. Študenti si ho však počas školy môžu platiť dobrovoľne.

Ktorí študenti majú povinnosti v Sociálnej poisťovni?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú iba študenti, ktorí sú zároveň poberatelia sirotského dôchodku. V situácii, keď napríklad menia svoju školu, prerušia ju alebo ju skončia. Dôvodom je totiž podmienka nároku na výplatu sirotského dôchodku.

Nárok im zaniká dňom, kedy prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom. V praxi to znamená, že v prípade študenta to je skončenie školy. Poberateľmi tiež prestávajú byť vtedy, keď dovŕšia vek 26 rokov života.

To, či poberateľ sirotského dôchodku študuje, sa preukazuje potvrdením od danej školy. Sociálna poisťovňa si to ale v praxi môže overiť aj vo vlastnej réžii. Študent tak nemusí oznamovať, že sa niečo zmenilo.

Výnimkou sú len študenti tých škôl, ktoré nie sú v registri rezortu školstva. Z neho totiž Sociálna poisťovňa čerpá aj informácie o poberateľoch sirotského dôchodku. Spravidla ide o školy, ktoré spadajú pod rezorty vnútra či obrany.

Pre tieto prípady platí, že študenti musia potvrdenie predkladať. Rovnakú povinnosť majú aj študenti, ktorí majú školu v zahraničí.

Sociálne odbody až v zamestnaní alebo pri podnikaní

Väčšina absolventov tak nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Tie prichádzajú až vtedy, keď sa človek uplatní na trhu práce. To znamená - zamestnanie alebo začiatok podnikania.

Zamestnanie:

V prípade zamestnania však všetky povinnosti, či už oznamovacie alebo odvodové, vybavuje zamestnávateľ. Ten ho v poisťovni zaregistruje a odvádza z jeho výplaty sociálne poistenie.

Brigáda:

Ak študent pracuje ako brigádnik, tiež to nemusí oznamovať Sociálnej poisťovni. To neplatí vtedy, ak brigádnik poistné neplatí a čestným vyhlásením si u svojho zamestnávateľa uplatní takzvanú odvodovú výnimku.  Vtedy zamestnávateľ nemusí z jeho príjmu do 200 eur mesačne platiť poistné na dôchodkové poistenie a študentovi tak zostane na výplatnej páske viac. Ak však zarobí viac, zo sumy nad touto hranicou už poistné platiť treba. Výnimku na túto úľavu si pritom študent môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa pri brigáde.

Podnikanie:

Keď začne študent podnikať napríklad ako živnostník, spravidla prvý rok nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Povinnosti mu môžu vzniknúť až v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Vtedy mu Sociálna poisťovňa prepočíta, či mu vznikla odvodová povinnosť a v akej bude výške.

Anketa

Platíte ako SZČO minimálne odvody do Sociálnej poisťovne?

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce