Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 27. 3. 2023
Žijete od výplaty k výplate a schránku máte plnú upomienok od veriteľov či exekútora? Ak sú vaším problémom záväzky, ponúkajú zákony viaceré možnosti riešenia. Na koho sa obrátiť, ak sa sami v paragrafoch nevyznáte a na advokáta nemáte peniaze? Na výber máte z dvoch možností – na jednom mieste poradia zadarmo, na druhom vás usmernia za symbolickú cenu.
Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Zdroj: Shutterstock

Bezplatné dlhové poradne pomôžu s dlhmi, aj s ich dopadom na rodinu 

Bezplatné dlhové poradne si kladú za cieľ pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii; poskytujú nielen právne, ale aj ekonomické a psychologické poradenstvo, pričom: 

1) právne poradenstvo môže spočívať v posúdení povahy vašich záväzkov a v poskytnutí informácie ohľadom rôznych riešení, ktoré prichádzajú do úvahy buď ohľadom konkrétneho dlhu (napr. aké máte alternatívy obrany proti súdnemu či exekučnému vymáhaniu, či máte možnosť vzniesť námietku premlčania a pod.) alebo väčšieho počtu záväzkov (napr. či by pre vás nebolo vhodné oddlženie); 

2) ekonomické poradenstvo pomôže s rozvrhnutím príjmov a výdavkov tak, aby ste čo najlepšie využili zdroje, ktoré máte k dispozícii; 

3) psychologické poradenstvo sa sústreďuje na poskytnutie podpory v oblasti vášho psychického rozpoloženia; jeho cieľom je zmiernenie negatívnych dopadov zlej majetkovej situácie na vaše zdravie a na vzťahy s vaším okolím (obzvlášť s rodinnými príslušníkmi). 

Fungovanie poradní je nastavené tak, aby malo aj preventívny význam; ich pôsobenie by malo vždy smerovať k tomu, aby došlo k zmene celkových postojov a správania dlžníkov a zlepšenie úrovne ich individuálnej finančnej gramotnosti a zodpovednosti. 

Ako sa na poradňu obrátiť 

Poradne fungujú pod záštitou rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny; ide o projekt realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Podľa údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálne na Slovensku otvorených 46 poradní. Nájdete ich prakticky vo všetkých väčších mestách. Pre informáciu ohľadom schôdzky môžete vami vybratú poradňu vopred kontaktovať e-mailom či telefonicky – kontaktné údaje na jednotlivé poradne nájdete na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny či na webe pomahamedlznikom.sk. 

Aby ste v poradni získali radu, ktorá pre vás bude skutočne relevantná, je vhodné sa na schôdzku s poradcom riadne pripraviť. Pre určenie najvhodnejšej stratégie riešenia vašej situácie by mal poradca poznať:

1) všetky vaše záväzky a ich povahu (prichystajte si preto doklady, z ktorých vyplýva, kto je veriteľom a aká je aktuálna výška dlhov – napr. zmluvy, písomné dohody o uznaní dlhu či o splátkach, žaloby, súdne rozhodnutia, výzvy k úhrade a pod.),

2) vaše zdroje príjmu (vezmite si so sebou pracovnú zmluvu či rozhodnutia o priznaní pravidelných dávok),

3) rozsah vášho majetku (môžete doložiť listy vlastníctva či doklad o vlastníctve vozidla),

4) vaše výdavky (odporúča sa predloženie výpisu z bankového účtu za posledné 2 až 3 mesiace a tiež predloženie faktúr súvisiacich s platbami na domácnosť či s inými pravidelnými úhradami – napr. faktúry za služby mobilného operátora).

 Centrum právnej pomoci pomáha s dlhmi aj s inými právnymi záležitosťami 

Centrum právnej pomoci patrí do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Vzniklo preto, aby sa k právnemu poradenstvu dostali aj tí, ktorí nemajú dostatok peňažných prostriedkov na využívanie služieb advokátov. Pomoc (okrem iného) poskytuje aj v nasledujúcich oblastiach:

1) občianskoprávne veci (z dlhovej agendy sem patria napr. spotrebiteľské úvery),

2) obchodnoprávne veci (zahŕňajú aj poradenstvo z peňažných sporov medzi obchodnými partnermi),

3) pracovnoprávne veci (vrátane poskytovania právnej pomoci tzv. whistleblowerom, voči ktorým bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – bližšie: Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu),

4) rodinnoprávne veci (z dlhovej problematiky zahŕňajú napr. pomoc v sporoch o výživné). 

Za akých podmienok sa možno obrátiť na Centrum právnej pomoci? 

Ak máte záujem o poskytnutie právnej pomoci centra, je najvhodnejšie ho najskôr kontaktovať (kontaktné údaje jednotlivých pracovísk centra sú zverejnené na jeho webových stránkach) a dohodnúť si tzv. predbežnú konzultáciu. Táto môže trvať maximálne 1 hodinu a zaplatíte za ňu 4,50 Eur. Na predbežnej konzultácii by ste podľa zákona mali získať:

- bližšie informácie o podmienkach poskytnutia bezplatnej právnej pomoci (resp. jej poskytnutia za zvýhodnených podmienok),

- základnú právnu radu ohľadom vašej záležitosti,

- pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. 

Centrum poskytuje právnu pomoc v dvoch režimoch: 

1) bez vašej finančnej účasti: 

Za služby poskytnuté prostredníctvom centra nebudete platiť, ak váš príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima (aktuálne 328,188 Eur) a využívanie služieb si nemôžete zabezpečiť vlastným majetkom (resp. získaním výťažku z jeho predaja). Váš spor zároveň nesmie byť zrejme bezúspešný a jeho hodnota musí prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy; to neplatí pre spory, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť v peniazoch. 

2) s vašou finančnou účasťou: 

Za právnu pomoc zabezpečenú prostredníctvom centra budete platiť len časť nákladov, ak váš príjem presahuje 1,4‑násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje jeho 1,6-násobok a využívanie služieb si nemôžete zabezpečiť vlastným majetkom. Podmienka neexistencie zrejmej bezúspešnosti sporu a stanovenej hranice pre hodnotu sporu platí rovnako ako v prípade pomoci bez finančnej účasti. Vaša finančná účasť sa bude rovnať 20 % trov právneho zastúpenia, ktoré by ste boli povinní zaplatiť podľa vyhlášky určujúcej odmenu advokátov. 

Služby centra je vhodné využiť napríklad vtedy, keď potrebujete advokáta, ktorý vás bude v spore aktívne zastupovať. 

Pre úplnosť dodajme, že Centru právnej pomoci bola nad rámec poskytovania právnej podpory osobám v materiálnej núdzi zverená aj agenda prípravy tzv. osobných bankrotov; ak sa teda chcete oddlžiť, mali by vaše kroky smerovať práve tam. O niektorých otázkach spojených s osobnými bankrotmi sme písali napríklad v článku: 8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu.

 

 

 

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

1. 6. 2023 | Barbora Magočová

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

Môže veriteľ pri vymáhaní záväzkov poručiteľa siahnuť aj na majetok, ktorý ste nezískali z dedičstva? Čítajte, čo vás čaká, ak ste zdedili aj dlhy.

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

19. 5. 2023 | Barbora Magočová

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie... celý článok

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

17. 5. 2023 | Daniel Výcha

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté... celý článok