Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 27. 3. 2023
Žijete od výplaty k výplate a schránku máte plnú upomienok od veriteľov či exekútora? Ak sú vaším problémom záväzky, ponúkajú zákony viaceré možnosti riešenia. Na koho sa obrátiť, ak sa sami v paragrafoch nevyznáte a na advokáta nemáte peniaze? Na výber máte z dvoch možností – na jednom mieste poradia zadarmo, na druhom vás usmernia za symbolickú cenu.
Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Zdroj: Shutterstock

Bezplatné dlhové poradne pomôžu s dlhmi, aj s ich dopadom na rodinu 

Bezplatné dlhové poradne si kladú za cieľ pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii; poskytujú nielen právne, ale aj ekonomické a psychologické poradenstvo, pričom: 

1) právne poradenstvo môže spočívať v posúdení povahy vašich záväzkov a v poskytnutí informácie ohľadom rôznych riešení, ktoré prichádzajú do úvahy buď ohľadom konkrétneho dlhu (napr. aké máte alternatívy obrany proti súdnemu či exekučnému vymáhaniu, či máte možnosť vzniesť námietku premlčania a pod.) alebo väčšieho počtu záväzkov (napr. či by pre vás nebolo vhodné oddlženie); 

2) ekonomické poradenstvo pomôže s rozvrhnutím príjmov a výdavkov tak, aby ste čo najlepšie využili zdroje, ktoré máte k dispozícii; 

3) psychologické poradenstvo sa sústreďuje na poskytnutie podpory v oblasti vášho psychického rozpoloženia; jeho cieľom je zmiernenie negatívnych dopadov zlej majetkovej situácie na vaše zdravie a na vzťahy s vaším okolím (obzvlášť s rodinnými príslušníkmi). 

Fungovanie poradní je nastavené tak, aby malo aj preventívny význam; ich pôsobenie by malo vždy smerovať k tomu, aby došlo k zmene celkových postojov a správania dlžníkov a zlepšenie úrovne ich individuálnej finančnej gramotnosti a zodpovednosti. 

Ako sa na poradňu obrátiť 

Poradne fungujú pod záštitou rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny; ide o projekt realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Podľa údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálne na Slovensku otvorených 46 poradní. Nájdete ich prakticky vo všetkých väčších mestách. Pre informáciu ohľadom schôdzky môžete vami vybratú poradňu vopred kontaktovať e-mailom či telefonicky – kontaktné údaje na jednotlivé poradne nájdete na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny či na webe pomahamedlznikom.sk. 

Aby ste v poradni získali radu, ktorá pre vás bude skutočne relevantná, je vhodné sa na schôdzku s poradcom riadne pripraviť. Pre určenie najvhodnejšej stratégie riešenia vašej situácie by mal poradca poznať:

1) všetky vaše záväzky a ich povahu (prichystajte si preto doklady, z ktorých vyplýva, kto je veriteľom a aká je aktuálna výška dlhov – napr. zmluvy, písomné dohody o uznaní dlhu či o splátkach, žaloby, súdne rozhodnutia, výzvy k úhrade a pod.),

2) vaše zdroje príjmu (vezmite si so sebou pracovnú zmluvu či rozhodnutia o priznaní pravidelných dávok),

3) rozsah vášho majetku (môžete doložiť listy vlastníctva či doklad o vlastníctve vozidla),

4) vaše výdavky (odporúča sa predloženie výpisu z bankového účtu za posledné 2 až 3 mesiace a tiež predloženie faktúr súvisiacich s platbami na domácnosť či s inými pravidelnými úhradami – napr. faktúry za služby mobilného operátora).

 Centrum právnej pomoci pomáha s dlhmi aj s inými právnymi záležitosťami 

Centrum právnej pomoci patrí do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Vzniklo preto, aby sa k právnemu poradenstvu dostali aj tí, ktorí nemajú dostatok peňažných prostriedkov na využívanie služieb advokátov. Pomoc (okrem iného) poskytuje aj v nasledujúcich oblastiach:

1) občianskoprávne veci (z dlhovej agendy sem patria napr. spotrebiteľské úvery),

2) obchodnoprávne veci (zahŕňajú aj poradenstvo z peňažných sporov medzi obchodnými partnermi),

3) pracovnoprávne veci (vrátane poskytovania právnej pomoci tzv. whistleblowerom, voči ktorým bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – bližšie: Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu),

4) rodinnoprávne veci (z dlhovej problematiky zahŕňajú napr. pomoc v sporoch o výživné). 

Za akých podmienok sa možno obrátiť na Centrum právnej pomoci? 

Ak máte záujem o poskytnutie právnej pomoci centra, je najvhodnejšie ho najskôr kontaktovať (kontaktné údaje jednotlivých pracovísk centra sú zverejnené na jeho webových stránkach) a dohodnúť si tzv. predbežnú konzultáciu. Táto môže trvať maximálne 1 hodinu a zaplatíte za ňu 4,50 Eur. Na predbežnej konzultácii by ste podľa zákona mali získať:

- bližšie informácie o podmienkach poskytnutia bezplatnej právnej pomoci (resp. jej poskytnutia za zvýhodnených podmienok),

- základnú právnu radu ohľadom vašej záležitosti,

- pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. 

Centrum poskytuje právnu pomoc v dvoch režimoch: 

1) bez vašej finančnej účasti: 

Za služby poskytnuté prostredníctvom centra nebudete platiť, ak váš príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima (aktuálne 328,188 Eur) a využívanie služieb si nemôžete zabezpečiť vlastným majetkom (resp. získaním výťažku z jeho predaja). Váš spor zároveň nesmie byť zrejme bezúspešný a jeho hodnota musí prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy; to neplatí pre spory, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť v peniazoch. 

2) s vašou finančnou účasťou: 

Za právnu pomoc zabezpečenú prostredníctvom centra budete platiť len časť nákladov, ak váš príjem presahuje 1,4‑násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje jeho 1,6-násobok a využívanie služieb si nemôžete zabezpečiť vlastným majetkom. Podmienka neexistencie zrejmej bezúspešnosti sporu a stanovenej hranice pre hodnotu sporu platí rovnako ako v prípade pomoci bez finančnej účasti. Vaša finančná účasť sa bude rovnať 20 % trov právneho zastúpenia, ktoré by ste boli povinní zaplatiť podľa vyhlášky určujúcej odmenu advokátov. 

Služby centra je vhodné využiť napríklad vtedy, keď potrebujete advokáta, ktorý vás bude v spore aktívne zastupovať. 

Pre úplnosť dodajme, že Centru právnej pomoci bola nad rámec poskytovania právnej podpory osobám v materiálnej núdzi zverená aj agenda prípravy tzv. osobných bankrotov; ak sa teda chcete oddlžiť, mali by vaše kroky smerovať práve tam. O niektorých otázkach spojených s osobnými bankrotmi sme písali napríklad v článku: 8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu.

 

 

 

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ste u poctivého obchodníka? Podľa daniarov si treba všímať jeden „red flag“

11. 7. 2024 | Redakcia

Ste u poctivého obchodníka? Podľa daniarov si treba všímať jeden „red flag“

Či už si kupujete zmrzlinu, langoš alebo studený nápoj, pýtajte si pokladničný blok. Daniari už toto leto rozdali 90 pokút za porušenie zákona. Ľudí vyzývajú, aby si aktívne pýtali... celý článok

Novinka, ktorá poteší slovenských vodičov: Bezplatných úsekov diaľníc bude viac

4. 7. 2024 | Natália Stašíková

Novinka, ktorá poteší slovenských vodičov: Bezplatných úsekov diaľníc bude viac

Ešte v máji sme informovali o zmenách pre motoristov, ktoré môžu znamenať výrazné úspory. Novela vyhlášky o diaľničnej známke z dielne vlády SR, oslobodí až 197 kilometrov diaľnic a... celý článok

Najlacnejšia trasa do Chorvátska: Kde ušetríte na diaľničných poplatkoch a kde natankovať?

2. 7. 2024 | Natália Stašíková

Najlacnejšia trasa do Chorvátska: Kde ušetríte na diaľničných poplatkoch a kde natankovať?

Slováci sa každé leto vyberú do Chorvátska autom. Pozreli sme sa preto na najlepšie trasy a poplatky, ktoré na vodičov číhajú. Komu sa viac oplatí ísť cez Maďarsko a kto ušetrí keď... celý článok

S novou diaľničnou známkou prichádzajú nové pokuty: PREHĽAD zmien od 1. augusta

1. 7. 2024 | Barbora Magočová

S novou diaľničnou známkou prichádzajú nové pokuty: PREHĽAD zmien od 1. augusta

Zavedenie novej jednodňovej diaľničnej známky a sprísnenie pravidiel pre vodičov prináša zásadné zmeny v systéme diaľničných poplatkov na Slovensku. Poslanci schválili novelu zákona,... celý článok

Skupina mladých Slovákov môže získať vodičský preukaz zadarmo

28. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Skupina mladých Slovákov môže získať vodičský preukaz zadarmo

Príspevok na vodičský preukaz je tento rok určený len pre ľudí z centier pre deti a rodiny, čo je novinka, ktorá má pomôcť najzraniteľnejším skupinám osamostatniť sa. Podmienky sú prísne,... celý článok