Odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch sa bude rušiť: Ako sa nás to dotkne?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 23. 8. 2022
Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh na novelu zákona, ktorá môže priniesť zmeny v systéme platenia zdravotných odvodov. Konkrétne sa zameriame na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Čo bolo doteraz jej účelom a prečo sa jej zrušenie prakticky nikoho nedotkne?
Odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch sa bude rušiť: Ako sa nás to dotkne?

Zdroj: Shutterstock

Na čo slúžila odpočítateľná položka?

Hlavným cieľom odpočítateľnej položky na zdravotné odvody je pomoc pre zamestnancov s nízkym príjmom. Pri splnení určitých podmienok si môžu nárokovať zníženie vymeriavacieho základu pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. V praxi to znamená, že nízkopríjmoví zamestnanci platia nižšie odvody, a teda im na účet chodí vyššia čistá mzda.

Kto má nárok na odpočítateľnú položku pri zdravotných odvodoch?

Zamestnávateľ môže na svojho zamestnanca uplatniť odpočítateľnú položku vtedy, ak je zamestnanec v:

  • pracovnom pomere,
  • štátnozamestnaneckom pomere,
  • služobnom pomere alebo štátnej službe (hasiči, vojaci, policajti, prokurátori, colníci…).

Nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie nemajú:

  • živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby,
  • zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti,
  • zamestnanci, pre ktorých je štát platiteľom poistného (napríklad, ak boli pred uzatvorením pracovného pomeru viac ako 12 mesiacov nezamestnaní),
  • žiaci a študenti v odbornej praxi.

V zákone je tiež podmienka na maximálnu výšku mzdy zamestnanca, aby mohla byť aplikovaná odpočítateľná položka na zdravotné odvody. Keďže jej cieľom je finančne pomôcť nízkopríjmovým zamestnancom, mesačný príjem (hrubá mzda) musí byť 570 € alebo menej. Zároveň je maximálna odpočítateľná položka nastavená na 380 €.

Kolízia s minimálnou mzdou

Odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch bola zavedená v roku 2015. Keď sa pozriete na podmienky v tej dobe, limit mzdy aj ohraničenie samotnej položky dávajú zmysel. Minimálna mzda bola v roku 2015 na sume 380 €.

Ak teda zamestnanec mal hrubú mzdu v tejto výške, po odpočítaní položky sa vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie rovnal nule. Zároveň bol dostatok priestoru medzi minimálnou mzdou a stanovenou hranicou príjmu 570 €. Systém odpočítateľnej položky fungoval tak, že s každým zarobeným eurom nad hranicou 380 € sa výška odpočítateľnej položky znížila o 2 €. Preto sa pri 570 € položka vynuluje.

Postupom času sa však minimálna mzda menila, ale hodnoty v zákone zostávali rovnaké. Následkom toho sme sa už v roku 2020 dostali do stavu, kedy minimálna mzda prekročila 570-eurový limit stanovený zákonom. S každým ďalším rokom, kedy minimálna mzda pokračovala v raste, sa tak význam odpočítateľnej položky pri zdravotných odvodoch postupne strácal.

Rozhodnutie zrušiť odpočítateľnú položku

Vzhľadom na stále menší počet zamestnancov, ktorí majú nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, sa Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo pre jej úplné zrušenie. Slovenské zdravotné poisťovne s týmto krokom súhlasia a dokonca sú za plánovanú zmenu vďačné. Dôvodov na zrušenie odpočítateľnej položky je totiž viacero.

Zníženie administratívnej záťaže

Najčastejšie sa spomína zbytočná administratívna záťaž, ktorú musia riešiť pracovníci v poisťovniach, ale aj zamestnávatelia nízkopríjmových zamestnancov. Nárok na odpočítateľnú položku sa môže uplatňovať na mesačnej báze, kedy zamestnanec musí podávať písomnú žiadosť. Druhou možnosťou je uplatnenie nároku pri ročnom zúčtovaní. V takom prípade musí poisťovňa aktívne posudzovať nárok a ak vznikne, tak ho aj uplatniť.

Kontradikcia s minimálnym vymeriavacím základom

Ďalej sa spomína rozpor so snahou o zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca. Tento návrh sa nachádza v rovnakej novele zákona ako návrh na zrušenie odpočítateľnej položky. Ak by sa zaviedla fixná spodná hranica vymeriavacieho základu, jeho dodatočné znižovanie prostredníctvom odpočítateľnej položky by absolútne nedávalo zmysel.

Špekulácie s pracovnými úväzkami

Ponechaním odpočítateľnej položky v zákone by Ministerstvo zdravotníctva nechalo otvorené dvere pre špekulatívne úpravy úväzkov. Poisťovne spomínali klientov, ktorí si cielene nastavovali pracovné úväzky na čiastočné. To im umožňovalo dosiahnuť oficiálny hrubý príjem pod spomínanou hranicou 570 € a snažili sa tak ušetriť na zdravotných odvodoch. Zrušenie odpočítateľnej položky je teda dobrým krokom aj z hľadiska bránenia pred takýmito špekulatívnymi úpravami pracovných úväzkov.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Jednoduchšie to už nejde

Chcem vedieť viac

Požičať si v banke pre dnešných ľudí nie je veda, ide to online či offline. My máme totiž dnešné riešenie pre všetkých.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

23. 3. 2023 | Barbora Magočová

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

Povinné zmluvné poistenie uľahčuje život poškodeným aj vinníkom dopravných nehôd. Ani PZP však nevylučuje, že čiastku zodpovedajúcu spôsobenej škode nakoniec budete musieť celú hradiť... celý článok

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

27. 2. 2023 | Barbora Magočová

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

Povinné zmluvné poistenie by malo byť pre poškodených garanciou, že im škoda spôsobená dopravnou nehodou bude riadne nahradená. Nejde len o materiálne ujmy – pri nehodách často dochádza... celý článok

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

31. 1. 2023 | Daniel Výcha

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej bude Sociálna poisťovňa odpúšťať penále za nedoplatky. Zmena zákona nadobúda účinnosť 1. februára 2023 a bude... celý článok

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

27. 12. 2022 | Barbora Magočová

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

S vianočnými prázdninami sa každoročne rozbehne aj lyžiarska sezóna. Zimné športy sú obľúbenou rekreačnou aktivitou; spájajú sa však aj so zvýšeným rizikom úrazov a poranení. Aké pravidlá... celý článok

Poistný trh na Slovensku sa mení. Konečne nám záleží viac na zdraví

4. 11. 2022 | Redakcia

Poistný trh na Slovensku sa mení. Konečne nám záleží viac na zdraví

Nie je žiadne tajomstvo, že Slováci dlhodobo podceňovali starostlivosť o vlastné zdravie. S automobilmi sme chodili do servisu častejšie, ako s našim telom na preventívnu prehliadku.... celý článok