Preplatok z poisťovne: kedy máte nárok a ako ho treba žiadať?

Roland Regely | rubrika: Článok | 6. 4. 2020
Zamestnávatelia, ale aj SZČO sú povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vždy na jeseň. O preplatku resp. nedoplatku sa dozviete v oznámení.
Preplatok z poisťovne: kedy máte nárok a ako ho treba žiadať?

Zdroj: Shutterstock

Kedy máte nárok na vrátenie preplatku za zdravotné poistenie? Treba o preplatok žiadať? Kedy ho poisťovňa nemusí preplatiť? Pripravili sme praktický článok so všetkými potrebnými informáciami o preplatku zo zdravotnej poisťovne.

Zdravotná poisťovňa za vás vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Urobí tak aj v prípade, že vaše príjmy pochádzajú zo závislej činnosti, teda z pracovného pomeru, dohôd (okrem dohôd študentov a dôchodcov), odstupného, odchodného a pod., teda z príjmov, ktoré sa zdaňujú podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Ročné zúčtovanie však nepočíta automaticky každému zamestnancovi, bude ho mať ten, ktorého výsledkom ročného zúčtovania bude preplatok alebo nedoplatok.

Podľa štatistík je najčastejším dôvodom vzniku preplatku alebo nedoplatku v ročnom zúčtovaní pre zamestnanca je odpočítateľná položka.

 

Ako sa dozviem, že mám preplatok/nedoplatok?

Zdravotná poisťovňa vykonáva ročné zúčtovanie zdravotného poistenia spravidla každému poistencovi, a to v lehote do 30. septembra 2019, resp. 31. októbra 2019. Podstatou je zabezpečiť, aby každý poistenec odviedol poisťovni sumu v primeranej výške pre konkrétny rok. To príslušná zdravotná poisťovňa vypočíta z vymeriavacieho základu platiteľa za predchádzajúci kalendárny rok s použitím príslušnej sadzby poistného. 

Poisťovňa teda porovná, koľko ste zaplatili a koľko ste mali zaplatiť a pošle vám výsledok. Ten môže mať tri podoby: nedoplatok, preplatok alebo v prípade, že sa výsledok rovná nula, oznámi aktuálny stav.

Poisťovňa výsledok vášho ročného zúčtovania doručí priamo vášmu zamestnávateľovi, ktorý vám preplatok alebo nedoplatok vysporiada pri výplate mzdy. Ak nie ste zamestnancom alebo váš zamestnanecký pomer už zanikol, výsledok ročného zúčtovania zašle poisťovňa ako doporučenú zásielku priamo do vašich rúk. Ak má zamestnávateľ aktivovanú elektronickú schránku, zdravotná poisťovňa zašle dokumenty súvisiace s RZZP do e-schránky.

V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku. V závislosti od toho, či je výsledkom RZZP preplatok alebo nedoplatok, zdravotná poisťovňa zasiela buď dokument s názvom Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného alebo Výkaz nedoplatkov.

Mám oznámenie, čo teraz?

Obdržali ste výkaz nedoplatkov resp. oznámenie o výsledku RZ a teraz vám zákon garantuje odo dňa doručenia 15 dňovú lehotu na podanie námietky voči výkazu nedoplatkov, prípadne podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania. 

Ak ste si istý, že zdravotná poisťovňa urobila chyba, pošlite námietku. Ak poisťovňa vyhovie námietke, vo väčšine prípadov vydá nový výkaz nedoplatkov alebo nové oznámenie, ktorým zruší predchádzajúci výsledok RZ. 

Ako získať preplatok?

Zdravotná poisťovňa je v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. povinná na základe podanej žiadosti platiteľa vrátiť preplatok na poistnom. Žiadosť o vrátenie preplatku na poistnom môže platiteľ poistného/poistenec podať osobne v príslušnej pobočke poisťovne, prípadne poštou alebo elektronickou formou. Ak sa rozhodnete pre poštu, vyplnenú Žiadosť o vrátenie preplatku na poistnom treba doručiť na adresu príslušnej pobočky. Ak pošlete žiadosť e-mailom, nájdite si kontakt na stránke tej ktorej poisťovne. 

V prípade elektronickej formy je ideálna takáto forma - už do predmetu správy napíšte Žiadosť o vrátenie preplatku. Ak žiadate elektronickou formou, je nutné, aby bola žiadosť podpísaná a oskenovaná. 

Ste zamestnanec? Zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi vrátiť preplatok najneskôr v lehote 45 dní odo dňa, v ktorom oznámenie nadobudlo právoplatnosť. Presne taký istý čas má zo zákona aj zdravotná poisťovňa na vrátenie preplatku zamestnávateľovi. 

Ak voči oznámeniu zamestnávateľ nepodal nesúhlasné stanovisko, poisťovňa mu vráti preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia a v rovnakej lehote aj zamestnávateľ zúčtuje preplatok zamestnancovi.

Kedy poisťovňa vráti preplatok?

Poisťovne musia v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. vrátiť preplatok do dvoch mesiacov od podania žiadosti. Povinnosť vrátiť preplatok nevzniká, ak jeho výška nedosahuje najmenej päť eur.

Nedoplatkov je výrazne viac

Podľa dát z minulých rokov vieme, že poisťovne evidujú viac nedoplatkov ako preplatkov. K júlu 2019 mala Všeobecná zdravotná poisťovňa spracovaných evidovala preplatky z ročného zúčtovania vo výške 18,8 milióna eur. Nedoplatky na ročnom zúčtovaní naopak dosiahli 29,7 mil. eur. Podobný trend potvrdila minulý rok napríklad aj poisťovňa Union.

Anketa

Akú máte zdravotnú poisťovňu?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register