Rodinné podniky začnú fungovať od júla 2023: Ako sa budú líšiť od iných firiem?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 17. 1. 2023 | 3 komentáre
Dňa 1. 7. 2023 nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá rodinným podnikom umožní získať osobitný status. Zákon bude rozlišovať evidované a registrované rodinné podniky; okrem toho zavádza aj definíciu rodinných fariem.
Rodinné podniky začnú fungovať od júla 2023: Ako sa budú líšiť od iných firiem?

Zdroj: Shutterstock

Čím sa musí firma vyznačovať, aby sa mohla hrdiť označením „rodinný podnik“? Ktoré povinnosti budú musieť títo podnikatelia na rozdiel od iných tržných subjektov plniť? A čo regulácia rodinného podnikania vlastne prináša? 

Definíciu rodinného podniku môže splniť aj živnostník 

Od 1. júla môžu byť rodinným podnikom nielen obchodné spoločnosti (v SR teda najmä eseročky a akciové spoločnosti) či družstvá, ale aj fyzické osoby. Podstatné je, aby išlo o podnikateľov. Na podnik však musia mať zákonom stanovené väzby viacerí členovia spoločnej rodiny, za ktorú sa budú pokladať:

- manželia,

- príbuzní v priamom rade,

- súrodenci,

- osoby navzájom príbuzné až do 4. stupňa a ich manželia. 

Vzťah členov rodiny k firme musí byť podľa zákona nasledovný: 

1) Ak ide o obchodnú spoločnosť:

a) aspoň dvaja členovia rodiny priamo alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích právnajmenej 1 z nich je štatutárnym orgánom alebo jeho členom,
b) najmenej dvaja členovia rodiny majú hospodársky prospech z podnikania spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení alebo
c) 1 člen rodiny je jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom a súčasne aj štatutárnym orgánom spoločnosti alebo jeho členom a aspoň 1 ďalší člen rodiny je tiež štatutárnym orgánom či jeho členom, prípadne prokuristom, členom dozornej rady alebo je voči spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu

2) Ak ide o družstvo:

  1. a) najmenej dvaja členovia rodiny priamo alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích právaspoň 1 člen rodiny je štatutárnym orgánom alebo jeho členom alebo
  2. b) aspoň dvaja členovia rodiny majú hospodársky prospech z podnikania spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení. 

3) Ak ide o fyzickú osobu, môže získať status rodinného podniku, ak zamestnáva v pracovnoprávnom vzťahu aspoň jedného člena rodiny. 

Posudzovanie splnenia znakov rodinného podniku môže byť miernejšie, ak do štruktúr obchodných spoločností či družstiev vstúpi externý investor a jeho zvýšená účasť na podnikaní na úkor členov rodiny je odôvodnená ochranou jeho investície. Vplyv investora však musí byť obmedzený len na určité obdobie. 

Koncepčné otázky bude riešiť rada rodinného podniku 

Nová právna úprava pochádza z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré si od nej sľubuje posilňovanie rodinných hodnôt a kvality rodinného života. Rodinné podniky (rovnako ako iní podnikatelia) budú primárne fungovať za účelom dosahovania zisku. Zároveň ale bude podporovaná ich charakteristická vlastnosť spočívajúca v zapojení viacerých členov rodiny do spoločného podnikania. 

Za týmto účelom zákon zavádza napríklad inštitút rady rodinného podniku, ktorá má (okrem iného) rozhodovať o jeho dlhodobom strategickom smerovaní. Musí mať najmenej troch členov a jej rozhodnutia sa budú zaznamenávať do zápisnice, ktorú si ministerstvo práce môže vyžiadať. Rada bude stáť mimo štruktúru klasických orgánov obchodných spoločností a družstiev. 

Podniky si môžu vybrať preferovaný status 

Rodinné firmy budú môcť fungovať v trojakom režime:

1) môžu sa nechať zapísať do evidencie rodinných podnikov – v takom prípade budú môcť aj v písomnom styku uvádzať označenie „rodinný podnik“ a doplniť toto označenie aj do obchodného registra, 
2) môžu si nechať priznať štatút registrovaného rodinného podniku – na rozdiel od evidencie sa pre jeho priznanie bude vyžadovať splnenie prísnejších podmienok. Registrované rodinné podniky budú musieť použiť najmenej 12 % zisku po zdanení v období 1 roka od schválenia riadnej účtovnej závierky na zákonom stanovené účely, medzi ktoré patrí napr.:

- vzdelávanie členov rodiny či ich dôchodkové zabezpečenie,

- rekreačné pobyty a zdravotná starostlivosť o členov rodiny a zamestnancov podniku,

- sociálna pomoc a starostlivosť o členov rodiny.

Povinne zriaďujú aj radu rodinného podniku a musia používať označenie „registrovaný rodinný podnik“

3) rodinná firma sa nenechá evidovať ani registrovať, hoci by teoreticky podmienky spĺňala – v takom prípade bude fungovať ako bežný podnikateľ. V súvislosti so zákazom klamlivej reklamy je ale otázne, či v takom prípade bude môcť napr. v propagačných materiáloch poukazovať na to, že má charakter rodinného podniku (keďže toto označenie zákon spája so zápisom do evidencie). 

Vedenie evidencie rodinných podnikov aj priznávanie štatútu registrovaných podnikov bude mať na starosti ministerstvo práce. Dodajme, že podniky si môžu nechať zapísať aj údaj o tom, že sú „rodinnou farmou“. Pôjde však len o podnikateľov zaoberajúcich sa poľnohospodárskou činnosťou (vrátane hospodárskeho chovu rýb) alebo produkciou, spracovávaním a obchodovaním s poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami. 

Úprava sleduje ušľachtilé ciele, praktický prínos ale pokrivkáva 

Právnu úpravu rodinných podnikov prax požadovala už dlhšie. Za najväčšie nedostatky označovala nedostatok regulácie v oblasti dedičského práva a zamestnávania príbuzných. Volala tiež po zvýhodneniach v oblasti daní a poplatkov.

Novelizácia účinná od júla sama osebe ani jeden z uvedených aspektov nerieši. Nemožno jej ale uprieť, že sa snaží o posilnenie rodinných väzieb. Podnikateľom môže tiež poslúžiť z marketingového hľadiska (keďže pojem „rodinný“ sa u väčšiny z nás v zásade spája s pozitívnymi asociáciami). Rezort práce ďalej deklaroval, že status rodinného podniku bude predpokladom pre vybrané formy pomoci

V súvislosti s tým treba uviesť, že ešte v minulom roku sa mohli rodinné podniky (napriek tomu, že ich zákonná definícia chýbala) uchádzať napríklad o podporu na čerpanie odborného poradenstva ohľadom nástupníctva a generačnej výmeny, ktorej poskytovateľom bolo v rámci schémy pomoci de minimis Ministerstvo hospodárstva SR. V júli 2022 bolo schválených 19 projektov konkrétnych rodinných firiem v celkovej sume 274 825,12 Eur.

Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí by mala byť vyhlásená v polovici roka 2023. Informácie o podobných formách podpory možno nájsť napr. na stránkach Slovak Business Agency (resp. Národného podnikateľského centra).

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najlepší čas začať sporiť.

Chcem zistiť viac

Uzatvorte si stavebné sporenie a spolu s ÚROKOVÝM BONUSOM zhodnotíme vaše vklady až do výšky 4 % v tomto roku.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 3 komentárov

Toto ste už čítali?

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

28. 4. 2023 | Marek Mittaš

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Od 1. februára 2023 došlo k niekoľkým zmenám v porovnaní s rokom 2022. Prečítajte si, aké úkony a povinnosti musíte splniť a kedy si môžete zjednodušiť... celý článok

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

13. 3. 2023 | Barbora Magočová

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

Sledovanie systémov Safety Gate/RAPEX, RASFF či upozornení orgánov dohľadu na nebezpečné výrobky už dnes vďaka internetu nie je vôbec ťažké. Lepší prehľad o rizikách dostupného tovaru... celý článok

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

7. 3. 2023 | Redakcia

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Živnostníci majú nárok na nemocenskú dávku počas dočasnej práceneschopnosti. Dnes vám prinesieme všetky podstatné informácie o tom, čo robiť, keď vás lekár vypíše na PN. Čítajte ďalej,... celý článok