Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Mutual U.S. Value Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a druhotne generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom v USA (predstavujúcich najmenej 70 % čistých aktív fondu). Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami zapojenými do fúzií, konsolidácií, likvidácií alebo iných veľkých podnikových transakcií; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) spoločností, ktoré sú v reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii; majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom mimo USA; derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia Za výnimočných trhových podmienok môže fond prechodne držať aj väčšie množstvo peňažných prostriedkov, a to keď sa manažér domnieva, že na trhoch panuje nadmerná volatilita, dlhodobý všeobecný pokles alebo iné nepriaznivé podmienky. Investičný tím na základe hĺbkového základného prieskumu a analýzy vyhľadáva a skupuje také majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sa podľa jeho presvedčenia budú obchodovať diskontne. Referenčnou hodnotou fondu je Linked Russell 1000 Value Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Základné údaje

ISIN

LU0070302665

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia7. 7. 1997
Aktuálna cena PL94,1200 USD (17. 5. 2022)
Majetok fondu438 370 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,85 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita17,3 %
Najlepší mesiac22,8 %
Najhorší mesiac-40,0 %
Najlepší rok75,1 %
Najhorší rok-49,4 %

Graf Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD, ISIN LU0070302665

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-5,1 %
Tri mesiace-4,9 %
Šesť mesiacov-7,8 %
Od začiatku roka-6,4 %
Rok-7,1 %
Dva roky48,4 % / 21,8 % (p.a.)
Tri roky14,7 % / 4,7 % (p.a.)
Päť rokov19,8 % / 3,7 % (p.a.)
Od založenia294,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 1,75 %
Severná Amerika 95,71 %
Spojené kráľovstvo 2,54 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží12,24 %
Energetika2,49 %
Finanční služby17,09 %
Komunikace11,51 %
Necyklické zboží6,75 %
Nemovitosti2,91 %
Průmysl10,06 %
Služby1,41 %
Technologie14,55 %
Základní suroviny2,22 %
Zdravotnictví18,77 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register