Akciové fondy

Portfólio manažér akciového fondu typicky nakupuje akcie firiem, o ktorých si myslí, že sa im v budúcnosti bude dariť.  Problém je v tom, že burzová hodnota jednotlivých akciových titulov je v čase veľmi kolísavá. Bohužiaľ je reálne, že hodnota investície v akciovom fonde niekoľko rokov klesá. Zatiaľ sa ale v histórii vždy trend obrátil a následný rast viac než vynahradil predchádzajúci pokles. Rastový trend akcií vychádza z logiky akciových spoločností, ktorých hlavným cieľom je dosiahnutie zisku, ktorý inkasuje akcionár.

Diverzifikácia sa vyplatí

Investor, ktorý si kúpil akciu jedného konkrétneho titulu, nesie riziko zlého výberu. Môže sa stať, že nemal šťastie a napriek tomu, že väčšine firiem sa darí, práve s tou jeho to ide z kopca, hodnota akcie vybranej firmy klesá, aj napriek tomu, že ostatné idú navrch.

Obranou je rozloženie portfólia, tzv. diverzifikácia. Investor nekúpi veľký balík jedného akciového titulu, ale napríklad akcie desiatich rôznych firiem z rôznych odvetví. Keď jedna sklame, ostatné môžu celkovú investíciu ešte zachrániť.

Nevýhodou pre drobného investora sú vysoké transakčné náklady. Pri nákupe zaplatí desaťkrát poplatok obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý jeho menom konkrétne akcie na burze nakupuje. Náklady diverzifikácie je možné elegantne obísť investíciou do otvoreného podielového fondu akciového typu.

Akciové fondy sa dajú členiť z rôznych hľadísk

Portfólio manažér akciového fondu spravidla nakupuje niekoľko desiatok až stoviek rôznych akciových titulov. Niektoré z nich zaberajú v majetku fondu významnú časť (napríklad päť percent), iné zanedbateľnú (niekoľko desatín percenta).

Akciové fondy je možné deliť z rôznych hľadísk. Najčastejšie sa používajú regionálne členenia. Existujú fondy, ktoré sa zameriavajú na firmy pôsobiace napríklad v západnej Európe, USA, strednej a východnej Európe, juhovýchodnej Ázii, Južnej Amerike, Japonsku.

Niektoré regióny označujú finančníci ako rozvinuté (developed), iné ako rozvíjajúce sa (emerging). Medzi rozvinuté trhy patrí napríklad USA, západná Európa a Japonsko. Tieto burzy sú vnímane ako likvidnejšie, efektívnejšie, stabilnejšie, jednoducho bezpečnejšie než burzy rozvíjajúcich sa zemí. Medzi tie patrí celá Ázia bez Japonska, Blízky východ a Afrika, Južná Amerika a východná Európa.

Volatilita je prirodzeným procesom

Rozvíjajúce sa trhy obvykle trpia vyššou kolísavosťou kurzov (volatilitou) než vyspelé trhy. Investor do akciového fondu sa síce zbavil rizika zlého výberu konkrétnej akcie, ale stále ho môže postihnúť nepriaznivý tržný vývoj. Na burze sa striedajú obdobia, kedy kurzy takmer všetkých obchodovaných akcií klesajú s obdobiami, kedy kurzy väčšiny obchodovaných akcií rastú. V období poklesu trhov nepomôže investorovi do akciového fondu ani široká diverzifikácia do desiatok či stoviek akcií. Práve hlboké poklesy celého trhu o niekoľko desiatok percent na dobu až niekoľkých rokov sú najväčšou nočnou morou investorov do akciových trhov, napriek tomu že dlhodobý trend je rastúci.

Čo ide dolu, musí raz hore

Finanční poradcovia si obľúbili dve príslovia: „Nič nie je tak hlboko, aby nemohlo klesnúť ešte nižšie“ a „Čo ide dolu, mu raz hore“. Chcú tým klientom zdôrazniť, že zatiaľ sa na burzách vždycky klesajúci trend obrátil a straty boli vyrovnané. Niekedy to ale trvalo na vkus investorov príliš dlho a časť z nich strácala nervy a chcela predávať v tom najmenej príhodnom čase. Spodné hodnoty klesajúceho trendu tesne pred otočením pohybu ceny dohora sú pre drobného investora najväčším rizikom. Môže sa stať, že bude práve v tomto nevhodnom čase potrebovať peniaze a bude musieť predať zo stratou. Naopak z pohľadu kupujúceho sa jedná o najatraktívnejšiu investičnú príležitosť.

Existujú i fondy orientované na konkrétne odvetvie

Obvykle platí, že rozvíjajúce sa trhy sú viac kolísavé než trhy rozvinuté. Na rozvinutých trhoch v Európe a USA sa veľké kolísanie súhrnných indexov vidí zriedka, ale vývoj v poslednom roku ukázal, že i rozvinuté trhy sú rizikové. Vedľa regiónu existujú tiež fondy orientované na konkrétne odvetvie, napríklad farmácia alebo ťažobný priemysel. Niektoré odvetvia sú rizikovejšie než iné. Príkladom rizikového (volatilného) odvetvia sú moderné technológie alebo aktuálne segment nehnuteľností.

Ďalej môžu byť fondy rozčlenené podľa toho ako veľké firmy do portfólia investujú. Existujú špeciálne fondy zameriavacie sa na akcie veľkých alebo malých firiem.

Menové riziko

Každý investor by si mal uvedomiť, že v akciovom podielovom fonde, ktorý investuje v zahraničí, nesie menové riziko. Portfólio manažér v akciových fondoch nakupuje akcie firiem na zahraničných burzách nielen za eura, ale aj doláre či inú menu. Slovenského investora to znamená, že jeho peniaze sú zmenené do cudzej meny a za ňu sú v zahraniční nakúpene akcie. Nezáleží na tom v akej mene je fond vedený, ale aké akcie má v portfóliu. Menové riziká je možné ošetriť nákupom fondov, ktoré zaisťujú výkonnosť do eura.

Čítajte tiež o ďalších fondoch:

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Daňové priznanie online