Pracujete v noci alebo cez víkendy? Na toto máte nárok

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 8. 9. 2022
S príchodom roka 2023 stúpne minimálna mzda o 54 €, no v príplatkoch za prácu v noci, počas víkendov či sviatkov sa zatiaľ zmeny nechystajú. Prečo to tak funguje a na aké bonusy máte nárok v závislosti od času výkonu práce? Odpovede nájdete nižšie v článku.
Pracujete v noci alebo cez víkendy? Na toto máte nárok

Zdroj: Shutterstock

Systém príplatkov

V roku 2020 došlo k úprave zákona, na základe ktorej sa všetky príplatky okrem jedného stanovili fixne, prípadne sa naviazali na mzdu zamestnanca. Dovtedy systém fungoval tak, že bonusy za prácu v netradičných časoch alebo podmienkach sa počítali podľa výšky minimálnej mzdy. 

Následkom tejto zmeny sa príspevky prestali prispôsobovať aktuálnym ekonomickým podmienkam. Zvýšenie odmien teraz môže nastať iba vtedy, ak sa pre tento krok aktívne rozhodne ministerstvo práce. 

Problém „zaseknutých“ príspevkov už bol témou diskusie medzi ministrom práce a Konfederáciou odborových zväzov (KOZ). Monika Uhlerová, prezidentka KOZ, sa k tomu vyjadrila nasledovne: „Minister povedal, že je ochotný o tom rokovať a podobnú ochotu som cítila aj zo strany zamestnávateľov. Systém ale treba opäť nastaviť tak, aby príplatky za prácu v noci alebo cez víkendy rástli.“

Príplatky v roku 2023

Odmeny k základnej zložke mzdy sa delia na šesť kategórií:

 • práca cez víkend,
 • práca v noci,
 • práca počas sviatku,
 • práca nadčas,
 • pracovná pohotovosť,
 • sťažený výkon práce.

V súvislosti s príspevkami sa budú v článku často objavovať tri kľúčové pojmy.

 • Zamestnanec – za zamestnanca považujeme osobu v trvalom pracovnom pomere, teda zamestnanú na základe pracovnej zmluvy.
 • Dohodár – dohodári svoju prácu vykonávajú mimo trvalého zamestnania. So svojím zamestnávateľom neuzatvárajú pracovnú zmluvu, ale dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Môže to byť dohoda o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov.
 • Znížená výška príplatku – ide o sumu, ktorú zamestnanec môže dostať za prácu počas víkendov alebo nocí v prípade, že charakter práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú pravidelný výkon práce v týchto časoch. Znížená výška príplatku je povolená iba v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia a k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Práca cez víkend

Pokiaľ ministerstvo práce nepríde s novelou zákona, výška príspevku za prácu počas soboty alebo nedele bude v roku 2023 nastavená nasledovne:

 • zamestnanci – minimálne 1,79 € za hodinu,
 • dohodári – minimálne 1,79 € za hodinu,
 • znížená výška príplatku – minimálne 1,61 € za hodinu.

Práca v noci

Práca sa podľa Zákonníka práce považuje za nočnú, ak ju zamestnanec alebo dohodár vykonáva medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Myslite však na to, že príplatok za prácu v noci sa vám započíta iba za každú hodinu odpracovanú v tomto časovom intervale. Nefunguje to tak, že 12-hodinová zmena od 20:00 do 8:00 sa celá považuje za nočnú a príspevok dostanete za 12 hodín.

Odmeny za prácu v noci sa delia na dve kategórie podľa toho, či je práca riziková, teda či patrí pod 3., alebo 4. stupeň náročnosti. Zvyčajne ide o povolania, ktoré sú vykonávané v náročných podmienkach a ohrozujú zdravie.

Príplatky za prácu v noci (neriziková práca):

 • zamestnanci – minimálne 1,43 € za hodinu,
 • dohodári – minimálne 1,43 € za hodinu,
 • znížená výška príplatku – minimálne 1,25 € za hodinu.

Príplatky za prácu v noci (riziková práca):

 • zamestnanci – minimálne 1,79 € za hodinu,
 • dohodári – minimálne 1,79 € za hodinu,
 • znížená výška príplatku – nie je možné znížiť príplatok.

Príplatok počas sviatku

Odmena za prácu počas sviatku sa pre zamestnancov odvíja od výšky ich priemerného zárobku. U každého sa teda bude líšiť podľa toho, akú mzdu má uvedenú v zmluve. Dohodári majú aj v prípade sviatkov zákonom určenú minimálnu hranicu príplatku.

Za prácu počas sviatkov máte nárok na:

 • zamestnanci – minimálne 100 % priemerného zárobku za hodinu,
 • dohodári – minimálne 3,58 € za hodinu.

Práca nadčas

Nárok na odmenu za prácu nadčas je podmienený trvalým pracovným pomerom. Za nadčas sa podľa zákona považuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva na príkaz zamestnávateľa, prípadne s jeho súhlasom. Zároveň musí byť odpracovaný čas nad rámec pracovného týždňa určeného v zmluve.

Aj príplatky za nadčasy sú iné pri rizikovej práci:

 • zamestnanci s nerizikovou prácou – minimálne 25 % priemerného zárobku za hodinu,
 • zamestnanci s rizikovou prácou – minimálne 35 % priemerného zárobku za hodinu.

Pracovná pohotovosť

Pod pracovnou pohotovosťou sa myslí stav, kedy zamestnanec prácu nevykonáva, ale je pripravený v prípade potreby začať. Ak počas pohotovosti prejde do aktívneho výkonu práce, už sa to považuje za nadčas. V tomto prípade rozlišujeme, či je neaktívna pohotovosť vykonávaná na pracovisku, alebo mimo neho. Príplatky sú nastavené nasledovne:

 • neaktívna – výška pomerná časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, teda 4,023 €,
 • aktívna – minimálne 0,72 € za hodinu.

Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť je viazaný na minimálnu mzdu. Od 1. 1. 2023 sa preto ako jediný automaticky zvyšuje.

Sťažený výkon práce

Ak pracujete v prostredí, kde pôsobia biologické, karcinogénne, mutagénne, chemické a fyzikálne (hluk, vibrácie…) faktory alebo ide o prašné prostredie, máte nárok na tieto príspevky:

 • zamestnanci – minimálne 0,72 € za hodinu,
 • dohodári – minimálne 0,72 € za hodinu.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok