Ak odchádzate pracovať do zahraničia, musíte navštíviť niekoľko úradov

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 23. 4. 2019
Chystáte sa za prácou do niektorého zo štátov Európskej únie? Nezabudnite pred odchodom navštíviť slovenské úrady, aby ste po návrate nezistili, že vám vznikli nejaké dlhy na nezaplatenom poistnom alebo vám nebudú poskytnuté niektoré dávky.
Ak odchádzate pracovať do zahraničia, musíte navštíviť niekoľko úradov

Zdroj: Shutterstock

Nezabudnite sa odhlásiť na zdravotnej poisťovni

Pokiaľ ste si našli zamestnanie v zahraničí, nezabudnite na povinnosti voči zdravotnej poisťovni. Platiť zdravotné poistenie musí každý občan. Buď si ho platí sám alebo za neho platí zamestnávateľ, či štát. Hneď ako ste sa zamestnali v zahraničí alebo tam podnikáte, mali by ste byť nahlásení v zahraničnej zdravotnej poisťovni a platiť zdravotné poistenie práve tam.

Slovenskej zdravotnej poisťovni však túto skutočnosť (prácu v zahraničí) musíte oznámiť. Inak vám vznikne dlh na poistnom a môžete sa ľahko dostať medzi dlžníkov v registri zdravotnej poisťovne. Do tohto registra nahliadajú lekári a mohlo by sa vám stať, že si ošetrenie budete musieť zaplatiť.

Ako poisťovni oznámiť pracovný pobyt v zahraničí?

Vyplnením a doručením EÚ formuláru E104. Vo formulári označíte políčko "Zánik verejného zdravotného poistenia". K formuláru priložíte doklad o poistení (napr. kópiu nového preukazu). Alebo vyplníte formulár VZP "odhláška poistenca", ktorý je dostupný aj na stránkach poisťovne.

Čo vám hrozí, ak zdravotnej poisťovni neoznámite svoj zahraničný pracovný pobyt?

Ak za vás neplatí poistné do poisťovne zamestnávateľ, ani nie ste študent či neexistuje iný dôvod, kedy za vás platí poistné štát a podobne, stávate sa pre poisťovňu samoplatiteľom. V prípade, že od vás poisťovňa nedostane zaplatené minimálne poistné, pošle vám upomienku s výkazom nedoplatkov a platobným výmerom. V prípade nereagovania by dokonca mohol byť vzniknutý dlh posunutý exekútorom.

Taktiež by vám mohla byť udelená pokuta za porušenie povinností súvisiacich so zákonom o zdravotnom poistení - až 331 eur. Neplatiči zdravotného poistenia sa stávajú dlžníkmi a dlžníci nemajú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Za lekárske vyšetrenie, hospitalizáciu či kúpele by ste tak museli platiť v plnej výške.

 

Sociálne poistenie môžete mať iba v jednom štáte EÚ

Poistení na sociálne zabezpečenie (teda nemocenské, dôchodok, nezamestnanosť...) môžete byť iba v jednom členskom štáte EÚ. Ak ste pred odchodom do zahraničia boli na Slovensku zamestnaní, nemáte voči Sociálnej poisťovni odhlasovacie povinnosti.

Zo systému poistenia vás odhlásil zamestnávateľ a to že idete pracovať do zahraničia Sociálnej poisťovni oznamovať nemusíte. Voči Sociálne poisťovni nemáte odhlasovacie povinnosti, ani ak ste boli pred odchodom do zahraničia nezamestnaní alebo ste ukončili štúdium.

Odhlášku z nemocenského poistenia podáva osoba, ktorá bola dobrovoľne poistená (ak sa tak rozhodla). Dobrovoľne poistená osoba sa nemusí odhlasovať. Dobrovoľné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti jej automaticky zaniknú, keď má v zahraničí ekvivalentné poistenie.

Po skončení práce v zahraničí toto poistenie na Slovensku pokračuje ďalej. K zániku dobrovoľného dôchodkového poistenia nedochádza ani vtedy, ak pri práci v členskej krajine EÚ vzniklo povinné dôchodkové poistenie. V tom prípade musí dobrovoľne poistená osoba platiť toto dobrovoľné dôchodkové poistenie aj počas pobytu v zahraničí. Ak ho nechce platiť, musí sa odhlásiť.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá sa pred odchodom do zahraničia z poistenia odhlási, po návrate musí opäť podať prihlášku k dobrovoľnému poisteniu. SZČO (živnostník alebo podnikateľ a pod.) zánik poistenia na Sociálnu poisťovňu neoznamuje. Po vzniku sociálneho poistenia v zahraničí by mu mala Sociálna poisťovňa najneskôr do 20 dní poslať oznámenie o ukončení sociálneho poistenia.

Ak sa tak nestane, je určite dobré informovať sa na Sociálnej poisťovni, či majú informáciu o tom, že už ste takto poistení v zahraničí. Ak ste SZČO v jednom štáte EÚ a zároveň zamestnanec alebo SZČO v druhom členskom štáte EÚ, musíte podať "Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy".

Keďže môžete byť na sociálne zabezpečenie poistení len v jednom štáte EÚ, na základe tejto žiadosti sa určí, v ktorom štáte to bude.

Čo treba vybaviť pred odchodom za prácou do zahraničia?

Foto: Shutterstock

Ak sa chystáte pracovať v zahraničí na základe získanej zákazky na dobu kratšiu ako 24 mesiacov, musíte Sociálnu poisťovňu požiadať o vystavenie dokumentu A1 z dôvodu vyslania. Budete tak naďalej poistení na území SR. V opačnom prípade bude na vás pri výkone činnosti uplatnená legislatíva štátu EÚ.

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy podávajú aj zamestnanci, ktorí:

  • sa chystajú za brigádou počas dovolenky do zahraničia,
  • alebo budú zamestnaní aj u zahraničného zamestnávateľa,
  • alebo sú zamestnaní u slovenského zamestnávateľa, no činnosť sa vykonáva vo viacerých členských štátoch (napr. letuška, vodič,....).

Zamestnanci, ktorých slovenský zamestnávateľ vyšle do iného členského štátu EÚ vykonávať prácu, musia mať pri sebe dokument A1 z dôvodu vyslania, inak bude na nich uplatnená legislatíva daného štátu EÚ.

Úrad práce je dôležitý hlavne po návrate zo zahraničia

Ak ste evidovaní na úrade práce ako nezamestnaní, prípadne poberáte dávky, je potrebné, aby ste úradu oznámili, že ste si našli prácu v zahraničí a odhlásili sa z evidencie. Po skončení práci v zahraničí si môžete žiadať o dávky v nezamestnanosti v štáte, kde ste pracovali.

Musíte preto splniť aj podmienky daného štátu. Dávky si môžete nechať posielať na Slovensko. Nezabudnite sa však zaregistrovať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak by ste nežiadali o zahraničné dávky, môžete o podporu v nezamestnanosti požiadať aj na slovenskom úrade práce.

Od zahraničnej inštitúcie však budete potrebovať potvrdenie doby, profesiu a druh práce, ktorú ste v zahraničí vykonávali (formulár E301). Na základe neho vám bude vypočítaná podpora v nezamestnanosti.

Daňové priznanie zo zahraničných príjmov aj na Slovensku

Pokiaľ ste daňový rezident SR, máte povinnosť na Slovensku každoročne zdaniť svoje celosvetové príjmy. Do daňového priznania za daný rok teda uvediete aj príjmy získané v zahraničí.

Aby neboli opäť zdanené, ak už raz v EÚ zdanené boli, vyplníte príslušné riadky, kde sa príjmy zo zahraničia vyjmú (metóda vyňatia príjmu) alebo sa započíta príslušná daň (metóda zápočtu dane). Jedná sa o metódy na zabránenie dvojitého zdanenia.

Tejto problematike sa venujeme jednak v našej daňovej poradni, ako aj v mnohých článkoch na našom portáli. Ak ste aj zabudli na niektorý z úradov, oznámte zmenu čo najskôr. Vždy je lepšie neskôr ako vôbec.

Anketa

Prečo ste sa rozhodli pracovať v zahraničí?

Miroslava Hrášková

Autor článku Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce