Daňové priznanie 2019: zamestnanie v zahraničí a podnikanie na Slovensku

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 5. 3. 2019
Aj vás sa týka táto situácia? Dnes si vysvetlíme, ako v takomto prípade postupovať pri podaní daňového priznania.
Daňové priznanie 2019: zamestnanie v zahraničí a podnikanie na Slovensku

Zdroj: Shutterstock

Daňovník, ktorý je daňový rezident na Slovensku a pracoval časť roka v zahraničí, uvádza vo svojom daňovom priznaní celosvetové príjmy. Teda príjmy, ktoré dosiahol aj v zahraničí.

Aby ste však nemuseli opäť platiť daň z príjmov, ktoré vám už v zahraničí boli zdanené, má Slovensko podpísané zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia. Súčasťou týchto zmlúv je aj zjednaná metóda na zamedzenie dvojitého zdanenia.

  • Metóda vyňatia príjmov:
    • príjmy sa v daňovom priznaní uvedú, no následne sa použijú príslušné riadky a pri výpočte daňovej povinnosti sa tieto zahraničné príjmy nebudú brať do úvahy,
    • uplatňujú sa na príjmy z týchto krajín: Brazília, Cyprus, Čína, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, India, Japonsko, Bosna a Hercegovina, Luxembursko, Nigéria, Nórsko, Rakúsko, Srí Lanka, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Tunisko.
  • Metóda zápočtu dane:
    • príjmy zo zahraničia sa použijú k prepočítaniu daňovej povinnosti,
    • uplatňuje sa v týchto krajinách: Austrália, Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Čína - Taiwan, Estónsko, Fínsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Južná Afrika, Macedónsko, Kanada, Kazachstan, Kórea, Kuvajt, Litva, Líbya, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Mexiko, Moldavsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Sýria, Slovinsko, USA, Srbsko a Čierna Hora, Švajčiarsko, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbecko a Vietnam.

Podľa zákona o dani z príjmov je možné uplatniť výnimku na príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie, dohody), a to tak, že si daňovník môže uplatniť metódu vyňatia príjmov. Metódu vyňatia príjmov daňovník využije aj napriek tomu, že je v zmluve uvedená metóda zápočtu dane.

Metódu vyňatia príjmu môže použiť aj daňovník, ktorý mal príjmy z krajiny, s ktorou Slovensko nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Môže sa to použiť iba na príjmy zo závislej činnosti a len v prípade, že boli preukázateľne zdanené sadzbou dane vyššou ako nula. Toto môže využiť napríklad daňovník, ktorý bol zamestnaný v Spojených arabských emirátoch.

 

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Aby ste mohli uviesť príjmy zo zamestnania, potrebujete od svojho zahraničného zamestnávateľa nejaké potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, zaplatenom poistnom a dani. Získať takéto potvrdenie môže byť aj časovo náročné a nemuseli by ste stihnúť termín na podanie daňového priznania do konca marca. Preto si môžete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť až o šesť mesiacov, teda do konca septembra. Urobíte to tak, že na príslušný daňový úrad pošlete oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Príjmy zo zahraničia v inej mene je nutné prepočítať na eurá.

Následne prepočítané príjmy uvediete v oddiely: Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti.

Okrem príjmov musíte prepočítať aj povinné poistné a zaplatenú daň. Tento výpočet aj s použitým kurzom uvediete jednak v tabuľke v oddiely: Miesto na osobitné záznamy daňovníka a jednak prepočet vyplníte vo voľnom rámčeku pod tabuľkou.

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typ B za rok 2018 sa jedná o XIII. oddiel.

Príjmy zo zahraničia a z podnikania

Foto: Shutterstock

V prípade, že ste mali príjmy zo zamestnania aj na Slovensku, tak sa spolu s príjmami zo zahraničia spočítajú a vyplňujú sa do toho istého okienka v rámci oddielu na výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti.

Pokiaľ by ste mali príjmy len zo závislej činnosti na Slovensku aj v zahraničí, vyplníte daňové priznanie k dani z príjmov typ - A. Ako náhle však máte aj iné príjmy, vyplňujete formulár - typ B.

Pokiaľ ste na Slovensku dosiahli v roku 2018 príjmy z podnikania, bude vás zaujímať VI. oddiel daňového priznania k dani z príjmu - typ B.

V tabuľke č. 1 uvediete príjmy a výdavky, ktoré ste v roku 2018 dosiahli.

Ďalší dôležitý oddiel je oddiel č. IX: Výpočet dane

Na riadku 72 sa uvedie základ dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania.

Kedže sa jedná o aktívne príjmy, môžete si na ne uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na riadku č. 73. Na riadky 74 až 76 uvediete ďalšie zníženia základu dane, ak ste splnili podmienky na ich uplatnenie.

Zahraničné príjmy zo zamestnania uvediete na riadku 82: Úhrn vyňatých príjmov. Riadky 82 a 83 sú venované výpočtu dane zo základu dane po vyňatí príjmov zo zahraničia. U príjmov zo závislej činnosti môžete túto metódu použiť pri príjmoch z ktorejkoľvek krajiny.

Následne vyplníte riadok 83 a 84. Zistenú daň prepíšete do riadku 105.

Riadok 106 vyplníte v prípade nároku na daňový bonus. Zistenú daňovú povinnosť vpíšete do riadku 107.

Ďalej pokračujete vo vyplňovaní podľa jednotlivých riadkov s poznámkami pod čiarou. Nápomocné vám môžu byť aj pokyny k vyplneniu daňového priznania.

Anketa

Dostali ste už niekedy pokutu od daňového úradu?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register