Koľko môže zarobiť študent, aby nebol povinný platiť odvody

Roland Regely | rubrika: Článok | 21. 9. 2016
Kedysi boli podmienky na privyrobenie študentov lepšie, dnes už musia platiť aj sociálne odvody. Každý brigádnik je totiž povinný prispievať zo svojej mzdy do systému sociálneho poistenia. Dá sa tomuto príspevku vyhnúť?
Koľko môže zarobiť študent, aby nebol povinný platiť odvody

Zdroj: Shutterstock

Zamestnávatelia najčastejšie prijimajú študentu do pracovného pomeru prostredníctvom dohody o brigádnickej činnosti. Pre zamestnávateľa je to totiž výrazne lacnejšie zamestnať niekoľko študentov, ako jedného full-time pracovníka. V prípade zamestnania na dohodu o brigádnickej činnosti musí ale každý študent odviesť 7% do Sociálnej poisťovne a šetriť si tak na dôchodkové poistenie, zložené zo starobného a invalidného.

Ako sa vyhnúť plateniu odvodov? Závisí to od príjmu

Do určitej výšky zárobku ale študenti nemusia platiť sociálne odvody. Táto hranica, do ktorej nie je príjem odvodovo zaťažený sa každým rokom aktualizuje. Už nie je pritom rozdiel, či ste stredoškolák alebo vysokoškolák.

Mesačná hranica zárobku, kedy študent nemusí odvádzať sociálne odvody je 200 eur pre stredoškolského študenta aj pre vysokoškoláka do 26 rokov. Pokiaľ teda študent zarobí takúto sumu alebo nižšiu, od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne je oslobodený.

Ako si uplatniť výnimku

Výnimku od platenia odvodov možno uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa k tomu na svojom webe pripravila tlačivo, prostredníctvom ktorého sa táto skutočnosť oznamuje. Ak bude študent brigádovať celý rok u jedného zamestnávateľa, stačí ho vyplniť jedenkrát.

Stiahnuť: Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov

Táto výnimka podpisom platí až do ukončenia pracovnej dohody o brigádnickej práci študentov alebo ukončením denného štúdia alebo uplynutím hraničného veku 26 rokov.

Čo ak študent podpísal výnimku, no prekročil stanovený príjem

Ak študent pri výkone svojej práce resp. brigádnickej činnosti presiahne stanovenú sumu, bude musieť zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne, avšak nie v celej sume, ale len z rozdielu medzi skutočným zárobkom a sumou, ktorá určuje hranicu.

Príklad: Vysokoškolský študent zarobí za mesiac 300 eur. Jeho vymeriavacím základom teda bude suma 300 eur mínus hraničných 159 eur. Odvody teda bude platiť zo zvyšnej sumy 141 eur. 7% zo sumy 141 eur je 9,87 eur, čo je konečná suma, ktorú študent odvedie.

Ušetriť možno aj na nepravidelnom príjme

Ak študent podpíše výnimku u zamestnávateľa, u ktorého bude brigádovať napríklad len dva mesiace (napr. letná brigáda) a jeho príjem bude mať nepravidelnú výšku, v celkovom súčte môže presiahnúť stanovenú hranicu.

Príklad: Vysokoškolský študent zarobí v mesiaci júl 50 eur, a v mesiaci august 350 eur. Jeho celkový príjem bude tak 400 eur a priemerný zárobok 200 eur, čo je stále rovnako ako hranica 200 eur mesačne a odvody do Sociálnej poisťovne platiť nebude.

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne znižuje základ dane

Daň z príjmov študentov sa potom vypočíta ako súčin základu dane (prípadne zníženého základu dane) a sadzby dane, ktorá v roku 2016 zostáva rovnaká, vo výške 19 % (25 %). Základ dane, resp. znížený základ dane sa vypočíta tak, že hrubá odmena brigádnika sa zníži o: prípadné odvody študenta dohodára do Sociálnej poisťovne a nezdaniteľnú časť základu dane (316,94 eur za rok 2016).

Žiaci a študenti môžu pracovať na:

  • dohodu o vykonaní práce - dohodár môže odpracovať najviac 350 hodín v kalendárnom roku, dohoda sa uzatvára vždy na dobu určitú - 12 mesiacov najviac
  • dohodu o pracovnej činnosti - dohodár môže odpracovať týždenne najviac 10 hodín
  • dohodu o brigádnickej práci študenta - študent nesmie mať viac ako 26 rokov, dohodár môže odpracovať týždenne najviac 20 hodín v priemere, dohoda sa uzatvára najviac na jeden rok

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register