Začalo sa presúvanie úspor v druhom pilieri: Ako sa to dotkne vášho dôchodku?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 15. 2. 2023
Druhý dôchodkový pilier sa v poslednej dobe teší rastúcemu záujmu sporiteľov. V priebehu rokov prešiel viacerými štrukturálnymi zmenami. Ako ovplyvnili rast hodnoty úspor a čo prináša najnovšia zmena?
Začalo sa presúvanie úspor v druhom pilieri: Ako sa to dotkne vášho dôchodku?

Zdroj: Shutterstock

Zmeny v minulosti

Národná rada Slovenskej republiky v snahe zlepšiť efektivitu druhého piliera vykonáva pravidelné úpravy. Tu sú niektoré z nich, ktorými druhý pilier prešiel od roku 2012:

 • Zavedenie tzv. dobrovoľných príspevkov – začali sa rozlišovať povinné a dobrovoľné príspevky. Zároveň sa znižovala odplata za každý odvedený príspevok Sociálnou poisťovňou, a to z 0,5 % na 0,25 % s účinnosťou od 1.1.2013.
 • Zrušenie obmedzenia výšky dobrovoľných príspevkov – sporiteľ si ich uhrádza sám, a to buď na základe dohody so zamestnávateľom zrážkou zo mzdy, alebo priamo prevodom na účet DSS. Sporiteľ si z týchto príspevkov mohol uplatniť daňovú úľavu do výšky 2 % zo základu dane až do zdaňovacieho obdobia za rok 2016.
 • Zavedenie „nútených“ zmien dôchodkového fondu z dôvodu veku – podiel majetku v dlhopisovom garantovanom fonde sa od 52 rokov navyšoval o 10 % nahor s každým pribúdajúcim rokom.
 • Zmena vo vyplácaní starobného a predčasného starobného dôchodku formou programového výberu alebo formou dočasného dôchodku už po splnení jedinej podmienky – súčet súm dôchodkových dávok má byť vyšší ako referenčná suma.

Medzi najlepšie zmeny sa však priplietlo aj niekoľko šliapnutí vedľa. Najväčšie straty priniesla sporiteľom zmena, ktorej cieľom bolo minimalizovanie rizika. V roku 2014 nariadila vláda Smeru presun do garantovaných fondov. Ľudia mali možnosť zmenu písomne odmietnuť, avšak väčšina ostala pasívna. Väčšina prostriedkov v druhom pilieri tak skončila v takzvaných garantovaných fondoch „bez rizika”.

Tieto fondy investujú peniaze len do dlhopisov. Prípadné straty tak musia DSS nahradiť sporiteľom z vlastných peňazí. Podľa vtedy platných pravidiel museli kladný výsledok vykázať každých šesť mesiacov. Krátky časový horizont prinútil správcov investovať príliš konzervatívne, výsledkom čoho boli nízke výnosy.

Najvítanejšia zmena súčasnosti

Na jeseň minulého roka parlamentom prešla novela zákona, ktorej hlavnou zmenou má byť vznik takzvanej predvolenej investičnej stratégie. Tá má zabrániť tomu, aby mladí sporitelia príliš skoro vkladali svoje úspory do veľmi slabo výkonných garantovaných fondov.

V súčasnosti je v garantovaných fondoch uložených 7 miliárd z celkových 12,2 miliardy eur. Aby sa sporitelia prehnanou opatrnosťou neoberali o vyššie dôchodky, predvolená stratégia bude novým klientom automaticky ponúkať vhodnejšie rozloženie úspor. Podľa ADSS „investičná stratégia reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, teda v akciových investíciách. Po dosiahnutí 50 rokov sporiteľa sa pomerné zastúpenie indexového fondu v jeho majetku znižuje o štyri percentá ročne.“

Zmena pre pasívnych sporiteľov

Za pasívneho sporiteľa sa považuje sporiteľ, ktorý od roku 2013 neurobil žiadne rozhodnutie o rozložení úspor. Tie sa z málo výkonných fondov postupne presunú do rizikovejších, no výkonnejších. Celý presun prebehne do konca roka 2025. Ako bude presun vyzerať, ovplyvní aj vek sporiteľa. Sporitelia budú rozdelení do troch skupín:

 • Pasívny starší sporiteľ – narodený do roku 1968. Do potenciálne výkonnejších fondov poputujú len príspevky zaplatené po presune, respektíve od júla 2023 v prípade tých, ktorým DSS nepresunie celý majetok. Pôvodný majetok zostane umiestnený v garantovaných fondoch. Takýchto sporiteľov je v súčasnosti na Slovensku 156-tisíc.
 • Pasívny mladší sporiteľ – narodený po roku 1968. Do indexových fondov bude presunutý celý majetok aj príspevky. Do tejto skupiny spadá vyše 560-tisíc sporiteľov.
 • Aktívny sporiteľ – toho sa presun netýka. Väčšina klientov DDS tvorí práve túto skupinu (1 milión občanov).

Informácie o predvolenej stratégii a jej vplyv na majetok dostane každý sporiteľ od správcovskej spoločnosti do konca februára. Taktiež dostane informáciu o tom, do ktorej skupiny bol zaradený. Následne dostane na výber, či s presunom súhlasí, alebo sa rozhodne pre iné riešenie. V prípade nesúhlasu ho však musí vyjadriť. Na toto rozhodnutie majú sporitelia čas do 31. mája. Celý presun začne 1. júla a prebehne postupne v mesačných splátkach.

Ďalšie zmeny

Okrem toho dôjde aj k zníženiu maximálnych poplatkov, ktoré si môžu jednotlivé DSS pýtať. Od 1. januára platí:

 • DSS sporiteľovi v garantovaných fondoch ručí, že jeho majetok v druhom pilieri nebude nižší ako výška prostriedkov, ktoré doň vložil.
 • Zruší sa poplatok za vedenie účtu aj výkonnostné poplatky vo všetkých fondoch. Poplatok za správu bude 0,45 % ročne. Do dvoch rokov klesne na 0,4 %.
 • Sporiteľ už nebude pri prestupe do inej DSS potrebovať akceptačný list od Sociálnej poisťovne.
 • V rokoch 2023 až 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 % hrubej mzdy, v rokoch 2025 až 2026 to bude 5,75 % a od roku 2027 budú príspevky 6 %.

Od 1. mája bude vstup do druhého piliera automatický. Bude doň zaradený každý človek, ktorý vstúpi na trh práce. Ak si DSS nevyberie sám, bude mu pridelená. Na vlastnú žiadosť môže druhý pilier následne opustiť a do veku 40 rokov sa aj vrátiť a začať sporiť znovu. Novela zároveň posunula vekovú hranicu na vstup do druhého piliera na 40 rokov, namiesto aktuálnych 35.

Od 1. januára 2024 sa mení aj výplatná fáza. Úspory sa rozdelia na dve polovice:

 • Prvá poslúži na výplatu dôchodku. Výška mesačnej dávky sa bude pravidelne prehodnocovať podľa strednej dĺžky života.
 • Druhá zostáva zainvestovaná. Tú bude sporiteľ čerpať po uplynutí 10 rokov. Vyčerpať ju možno formou doživotného dôchodku aj ako jednorazový alebo programový výber.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ako budú vyzerať minimálne dôchodky od 1. októbra 2023?

27. 9. 2023 | Daniel Výcha

Ako budú vyzerať minimálne dôchodky od 1. októbra 2023?

Dňa 1. októbra 2023 nás čaká už tretie zvyšovanie dôchodkov v tomto roku. Prvýkrát sa valorizovali 1. januára, kedy novoročná zmena priniesla 11,8-percentný nárast. Po schválení novely... celý článok

Poslanci schválili valorizáciu dávok: Čo všetko sa bude zvyšovať?

5. 9. 2023 | Daniel Výcha

Poslanci schválili valorizáciu dávok: Čo všetko sa bude zvyšovať?

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky stihli ešte pred začiatkom leta schváliť novelu zákona o hmotnej núdzi. Podľa nej budú zvyšované, resp. už boli zvýšené, niektoré dávky,... celý článok

Vyššie dôchodky prídu na účet seniorom už v auguste

10. 8. 2023 | Redakcia

Vyššie dôchodky prídu na účet seniorom už v auguste

Júl 2023 priniesol slovenským penzistom mimoriadne významné zvýšenie dôchodkov. Ide o reakciu vlády na vysokú dôchodcovskú infláciu z posledného obdobia, ktorá mnohých penzistov prinútila... celý článok

Dôchodky idú opäť hore: Kedy dostanete viac a o koľko?

4. 7. 2023 | Redakcia | 1 komentár

Dôchodky idú opäť hore: Kedy dostanete viac a o koľko?

Vo februári tohto roku parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení. Týmto rozhodnutím poslanci opäť zabezpečili rast minimálnych dôchodkov, ktoré boli predtým zmrazené vládou... celý článok

Ako vyzerá rodičovský dôchodok v praxi?

23. 6. 2023 | Daniel Výcha

Ako vyzerá rodičovský dôchodok v praxi?

Dôchodcovia s pracujúcimi deťmi sa dočkali. Sociálna poisťovňa začala v máji vyplácať rodičovské dôchodky. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa zmena v dôchodkovom systéme prejavila... celý článok