Aký je príspevok pri náhradnej starostlivosti o dieťa od augusta 2021?

Redakcia | rubrika: Článok | 11. 8. 2021
Od 1. augusta tohto roka nadobudol účinnosť nový zákon, ktorým sa zvyšuje jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.
Aký je príspevok pri náhradnej starostlivosti o dieťa od augusta 2021?

Zdroj: Shutterstock

Od 1. augusta 2021 sa zvyšuje jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti z 550,60 eura na 829,86 eura. Na ošatenie, obuv či nábytok tak deti dostanú od štátu viac peňazí.

 

Kto má nárok na príspevok?

Dieťa, o ktoré sa jeho rodičia nechcú alebo nemôžu starať, môže súd zveriť do náhradnej starostlivosti. Neputuje tak do centra pre deti a rodinu, ale do vlastnej či náhradnej rodiny, kde je pre jeho vývoj lepšie prostredie.

Nárok má dieťa:

 • ktoré je na základe rozhodnutia súdu zverené do náhradnej osobnej a pestúnskej starostlivosti alebo poručníctva,
 • náhradný rodič začal vykonávať osobnú starostlivosť o toto dieťa,
 • pred zverením do náhradnej starostlivosti malo dieťa nariadenú ústavnú starostlivosť alebo uloženú ochrannú výchovu,
 • ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti predbežným opatrením súdu alebo je zverené do predosvojiteľskej starostlivosti v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov,
 • na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení podľa osobitného predpisu,
 • ktorého náhradný rodič sa oň začal osobne starať,
 • príspevok dostane aj dieťaťa, ktorému nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak nemá zabezpečené základné osobné vybavenie.
Pre zaujímavosť: Nárok na príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na to isté dieťa a tej istej oprávnenej osobe vzniká iba raz.

Aká je výška príspevku?

Štát podporuje náhradnú starostlivosť a deťom poskytuje rôzne príspevky.  Jeden z nich, jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, sa od 1. augusta tohto roka zvýšil z 5,53 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (550,60 eur) na sumu 829,86 eura.

Tento príspevok slúži na zabezpečenie základného vybavenia pre dieťa, najmä na nákup oblečenia, obuvi, hygienických potrieb či nábytku. Žiadosť sa vybavuje podaním písomnej alebo elektronickej žiadosti na úrade práce.

Čo je náhradná starostlivosť?

Náhradná starostlivosť predstavuje viacero dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak sa oň nechcú alebo nedokážu postarať. Môže vzniknúť len rozhodnutím súdu a jej obsah tvoria práva a povinnosti vymedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím.

Náhradnou starostlivosťou je zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť alebo ústavná starostlivosť. Súd pri rozhodovaní o tom, ktorý zo spôsobov náhradnej starostlivosti zvolí, vždy prihliada na záujem maloletého dieťaťa.

Štát poskytuje jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti, jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti, opakovaný a osobitný príspevok náhradnému rodičovi.

Tip: Štát bude v lete posielať príspevok 333 eur. Ktoré rodiny ho dostanú a kedy príde?

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Na opakovaný príspevok má nárok náhradný rodič. Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.

Nárok má náhradný rodič, ak:

 • mu bolo rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti,
 • sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.

Aká je výška opakovaného príspevku?

Žiadosť sa vybavuje podaním písomnej alebo elektronickej žiadosti na úrade práce. Príspevok je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne. To v praxi predstavuje sumu 194,14 eura. Ak sa náhradný rodič stará o tri a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok pre náhradného rodiča sa zvyšuje o 1,39-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Ide tak o sumu 138,39 eura.

Príspevok 138,39 eura sa poskytuje aj náhradnému rodičovi, ak sa osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci a z dôvodu nároku na materské alebo na rodičovský príspevok mu nevznikol nárok na klasický opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Anketa

Súhlasíte s tým, ako sa zvyšuje rodičovský príspevok?

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+8
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce