Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 25. 5. 2023
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie prekážok pre vozičkárov – bežné úkony môže uľahčiť napr. aj onkologickým pacientom. Čo treba splniť, aby vám bol priznaný?
Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Kto môže o príspevok žiadať? 

O peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže môže žiadať fyzická osoba:

1) s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“),

2) ktorej odkázanosť na úpravu bytu, domu či garáže sa konštatuje v tzv. komplexnom posudku (jeho vyhotovenie zabezpečí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),

3) ktorej príjmy (vrátane príjmov s ňou spoločne posudzovaných osôb) či majetok nepresahujú stanovené hranice. Pri príjmoch je limitom päťnásobok sumy životného minima; pokiaľ ide o majetok vlastnený osobou s ŤZP, nesmie jeho hodnota presiahnuť 39 833 Eur (nepočíta sa doň však napr. nehnuteľnosť užívaná na trvalé bývanie či jedno osobné motorové vozidlo). 

Príspevok možno poskytnúť na úpravu bytu či rodinného domu, v ktorom má osobatrvalý pobyt. Príspevok na úpravu garáže vyžaduje, aby žiadateľ garáž vlastnil alebo aby bola aspoň súčasťou nájomného bytu a zároveň nebola súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby. 

Aké úpravy možno z príspevku financovať? 

Príspevok sa poskytuje na také úpravybytu, rodinného domu či garáže, ktoré majú: 

1) zabezpečiť ich bezbariérovosť  (za bariéry sa pre účely poskytnutia príspevku považujú prekážky, ktoré osoba nemôže kvôli svojmu postihnutiu prekonať a v dôsledku ktorých sa nedokáže premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu rovnakým spôsobom ako osoba bez postihnutia toho istého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok), 

2) zvýšiťschopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievaťsa alebo si zabezpečiť sebaobsluhu alebo 

3) umožniť alebo uľahčiť jej premiestňovanie

Z príspevku možno hradiť úpravu existujúceho zariadenia, či úpravy vstupu do bytového domu, prístupu do bytu a k výťahu či vstupu a prístupu do domu a garáže; poskytuje sa aj na úpravu príslušenstva bytu či rodinného domu. Najvyšší súd konštatoval, že príspevok je možné za určitých podmienok priznať napríklad aj na výmenu vane za sprchový kút (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 7Sžsk/79/2018). 

Príspevok sa naopak neposkytuje na:

- odstránenie prekážok prekonateľných použitím pomôcok, ktoré sa dajú zabezpečiť z verejného zdravotného poistenia,

- vybudovanie nového objektu či zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,

- úpravy bytu, domu alebo garáže rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia či z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy. 

Aká je výška príspevku? 

Výška príspevku sa odvíja od ceny úpravy a príjmu osoby s ŤZP tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka: Výška príspevku na úpravu rodinného domu, bytu a garáže 

Cena úpravy bytu/rodinného domu/garáže

Príjem osoby s ŤZP v násobkoch sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu*

 

do 1

do 2

do 3

do 4

do 5

do 332 Eur

90 %

90 %

90 %

70 %

50 %

 

Výška príspevku v % z ceny úpravy bytu/rodinného domu/garáže

do 1 660 Eur

95 %

95 %

85 %

75 %

65 %

nad 1 660 Eur

98 %

95 %

90 %

80 %

70 %

Od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 je životné minimumpre 1 plnoletú fyzickú osobu 234,42 Eur mesačne; od 1. 7. 2023 by malo ísť o čiastku 268,88 Eur mesačne.

Pri určení ceny úpravy sa zohľadňuje maximálne čiastka vyplývajúca zo zoznamu stavebných prác, materiálov a zariadení, ktorý formou opatrenia vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V súvislosti s naposledy vydaným opatrením č. 6/2009 Z.z. sa javí ako problematické, že je dnes už pomerne zastarané (napr. aj vzhľadom na rôzne zmeny v stavebných technológiách a materiáloch – bližšie napr. rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 30Sa/2/2022).

Celková výška príspevkov je limitovaná nasledovne:

- úhrn príspevkov na úpravu bytu a domu v období siedmich rokov nesmie presiahnuť sumu 6 638,79 Eur,

- úhrn príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť sumu 1 659,70 Eur.

Uvedená lehota začne plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí príspevku nadobudlo právoplatnosť. O príspevok sa však (v rámci uvedených finančných limitov) dá žiadať aj opakovane; ďalší ale môže byť poskytnutý až po vyúčtovaní predchádzajúceho. 

Ak sú na úpravy toho istého bytu, domu či garáže odkázané viaceré osoby, určí sa príspevok z časti ich ceny, ktorá pripadá pomerne na každú z nich. 

Žiadosť o čerpanie príspevku a povinnosti po jeho poskytnutí 

Žiadosť o príspevok treba podať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Pred jej podaním je najlepšie informovať sa priamo na úrade, aké dokumenty treba vyplniť a čo všetko sa bude musieť k žiadosti doložiť. Na vypracovanie komplexného posudku, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o príspevku, je zákonom stanovená lehota 60 dní od začatia konania. Následne plynie úradu ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia. Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny lehotu na rozhodnutie predĺžiť najviac o 30 dní. 

Príspevok sa poskytuje na základe dokladu o cene úpravy bytu, domu či garáže (tzv. predfaktúra). Tento musí byť vyhotovený osobou:

- predmetom činnosti ktorej je vykonávanie uvedených úprav alebo

- ktorá zabezpečí vykonanie úprav prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (ministerstvo uvádza, že ide o osobu s predmetom podnikania „uskutočňovanie stavieb a ich zmien“),. 

Realizáciu úprav, financovaných (aj) z príspevku, treba stihnúť:

- do 9 mesiacov od jeho poskytnutia,

- do 12 mesiacov od jeho poskytnutia, ak úpravy nemožno vykonať skôr z dôvodov na strane osoby, predmetom činnosti ktorej je vykonávanie úprav. 

Čerpanie príspevku musí byť vyúčtované do 30 dní od skončenia úprav. 

V prípade, že pred uplynutím 7 rokov od poskytnutia príspevku osoba s ŤZP:

- zmení trvalý pobyt,

- prestane využívať byt, dom či garáž, ktorých úprava bola financovaná z príspevku,

bude musieť príspevok alebo jeho pomernú časť vrátiť. Okrem toho je upravená povinnosť vrátenia príspevku aj pokiaľ by sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku alebo by sa realizovali za cenu, ktorá bola nižšia než cena, s ktorou sa kalkulovalo pri rozhodnutí o príspevku.

Anketa

Vnímate výšku príspevku ako dostatočnú?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Populárny príspevok sa zvyšuje. Jedna skupina Slovákov si prilepší viac

27. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Populárny príspevok sa zvyšuje. Jedna skupina Slovákov si prilepší viac

Zvýšenie rodičovského príspevku od januára 2025 je krok, ktorý má zmierniť finančný tlak na rodiny s malými deťmi. Rodičia, ktorí boli na materskej dovolenke, budú dostávať o deväť... celý článok

Štát plánuje zdvojnásobiť zvláštny príspevok pre deti s ŤZP

15. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát plánuje zdvojnásobiť zvláštny príspevok pre deti s ŤZP

Opatrovatelia detí s ťažkým zdravotným postihnutím dostávajú do 18 rokov veku dieťaťa okrem štandardného príspevku na opatrovanie ešte aj príplatok. Ten sa má po novom zdvojnásobiť... celý článok

Možno ste sa nevedomosťou pripravili až o 1 120 eur od štátu

12. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Možno ste sa nevedomosťou pripravili až o 1 120 eur od štátu

Slovenské rodiny sa nevedomosťou pripravujú o naozaj tučný príspevok až do výšky 1120 eur. Oplatí sa však len veľmi špecifickej skupine matiek.

Materská 2024: Pozor na banálnu chybu, môžete prísť o celú dávku od štátu

9. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Materská 2024: Pozor na banálnu chybu, môžete prísť o celú dávku od štátu

Do nemocenského poistenia sa od roku 2024 ráta aj doba štúdia. Mnohé mladé ženy tak majú nárok na materskú dávku aj vtedy, ak otehotneli ešte počas štúdia. Mnohé sa však nevedomosťou... celý článok

Štát poskytuje málo známy príspevok. Najmä rodičom pomôže v ťažkých časoch

29. 4. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát poskytuje málo známy príspevok. Najmä rodičom pomôže v ťažkých časoch

Takzvané ošetrovné si môžu nechať vyplatiť napríklad rodičia chorých detí, ale aj ľudia, ktorí sa dlhodobo starajú napríklad o starých rodičov. Po novom sa dá vybaviť aj elektronicky. celý článok